Chrudimské noviny Znovuzrození Červené kapličky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Znovuzrození Červené kapličky

Chrudim - Červená kaplička aneb správně Kaple čtrnácti pomocníků byla požehnána. Den, na který čekaly generace pumberských obyvatel, nastal v sobotu 2. června. Po téměř 130 letech od své poslední velké přestavby se dnes kaplička zaskvěla v celé kráse.

Svoji řeč přednesl pan starosta, pan farář rozjímal o věcech mezi nebem a zemí, hudebníci dotvářeli slavnostní atmosféru, až arciděkan Heblt kapličku nově vysvětil a popřál jí do života. Černá skvrna na chrudimské historii byla vymazána a krásný park Střelnice dostal další duchovní rozměr.

Červená kaplička na Pumberkách.

Není to dávno, kdy byla kaplička předána do užívání. Nejdříve ji ale čekala pořádná rekonstrukce, kterou stavba nezažila od roku 1883. V tomto roce ji totiž zrekonstruoval pumberský mlynář František Podhájský, který bohužel ne příliš šťastně šetřil na materiálu. Právě z tohoto důvodu dostala kaplička zcela novou vápennou omítku, aby skryla nesourodý zdící materiál, který byl použit zřejmě z úsporných důvodů koncem 19. století. A jakoby se toto stigma táhlo i do současnosti, i nejnovější rekonstrukce trpí několika problémy. I když se kapličce staletí říkalo červená, odstín jejího současného nátěru je slovy jednoho z účastníků slavnosti „trochu omylem“. Horkou jehlou jsou šity i další drobnosti, mezi nimiž nechtěně humorně působí lano od zvonu ve věžičce. Pouze náhodou v den slavnostního vysvěcení a před prvním vyzváněním zjistil chrudimský zvoník Tomáš Pavlík, že zmíněné lano nevede ke zvonu, ale je přivázáno k trámu a zvon tak bude i nadále smutně čekat na své znovurozeznění.

Divili se tomu všichni

Tyto drobnosti ale nemohou pokazit slavnostní pocit z nově rekonstruované a vysvěcené kaple. O to víc budí rozpaky nová výzdoba vnitřního prostoru. Zcela prázdný prostor čekal na svoje znovuobjevení, o nějž se sám přihlásil přestavlcký malíř Ivan Baborák. Chvályhodně sehnal řadu sponzorů a za jejich finanční podpory namaloval pro kapličku 14 obrazů svatých pomocníků. V Čechách není nové instalování sakrálních prostor žádnou novinkou. Stačí připomenout excelentní realizace Medkovy a Koblasovy v moravské Jedovnici, či citlivou instalaci Křížové cesty Vladimíra Komárka v Konecchlumí. Chrudimský pokus bohužel svoji šanci nevyužil a malby umístěné v kapli působí svojí neobratností a kompoziční bezradností velmi rozpačitě. Až komicky vypadá instalace obrazů na oltáři, který dle slov jednoho z návštěvníků vypadá jako „odjíždějící maringotka kouzelníka Arnoštka z Rozmarného léta“.

Oltář s obrazy Ivana Baboráka.

Červená kaplička čekala dlouhé roky na svoje znovuzrození. Původní mobiliář kaple byl nenávratně rozkraden a kaplička tak po desetiletí zůstávala prázdná. Jediným světlým krokem za dlouhé roky byla instalace obrazu Panny Marie na štítu kaple, o kterou se postarala paní Věra Nevečeřalová.

Pumberský malíř Jan Toth namaloval obraz Panny Marie.

Ta poslední léta také pravidelně upozorňovala Městský úřad na nutnost opravy a záchrany kapličky a prakticky projekt rekonstrukce kapličky iniciovala. Ve chvíli, kdy byla rekonstrukce schválena, se s návrhem zrekonstruovat kapličku přihlásil i spolek Chrudimští patrioti a s velkou energií se dal do díla. Netrvalo dlouho a kaplička byla zrekonstruována a slavnostně otevřena. Na paní Věru se v řadě oslav a udělování cen úplně zapomnělo. Ani na dnešním obřadu vysvěcení ji redakční fotoaparát nenašel.

Ten, kdo by očekával, že v kapličce nalezne zázračný pramen, bude trochu zklamán. Onen pramen, díky němuž se od 17. století udržovala na tomto místě kaplička a který proslavil Pumberka široko daleko, se do rekonstrukce nevešel. Útěchou budiž dnešní příslib vedení města, že po vyřešení pozemkového problému bude historický pramen zrekonstruován a pokud bude k pití, můžeme se na "zázračnou vodu“ opět těšit. Zatím se můžete zeptat místních, kde torzo studánky je, rádi vám jich několik ukáží.

"Zázračný pramen" zatím vtéká pouze do řeky a čeká na své oživení.

Je příjemnější psát o znovuzrození věcí, než o jejich zmaru. Díky vztahu místních ke svému bezprostřednímu okolí a díky iniciativě mnoha chrudimských občanů příběh pumberské Červené kapličky může pokračovat dál.

 

Prohlédněte si další fotografie v rubrice Den v obrazech

 

 

red

Reklama

Obrázek uživatele koala
#216 koala 4. Červen 2012 - 8:06
Chudák studánka, na tu se úplně vykašlali, ta néni tak vidět. Hlavně, že se hoši popasovali vzájemně na rytíře, nebo na co. S tou maringotkou má ten dotyčný pravdu. Navrhovat sakrální interiér, ještě tak stísněný, to chce velkou dávku pokory, minimální exhibici. A zátáhnout to mohla firma Jaggermeister, když už tam má reklamu, nebo se mi to jen zdá?
Obrázek uživatele Troublemaker
#217 Troublemaker 4. Červen 2012 - 12:26
No, na studánku se vykašlali ... nejspíš proto, že nešlo tolik o sponzoring kapličky ale sponzoring onoho přespolního umělce :-)
Obrázek uživatele Jokl
#218 Jokl 4. Červen 2012 - 12:44
Jak tak koukám na ty obrázky. Nezpodobnil se tam pan Baborák uprostřed v té mitře (papírové čepici, jak se fotí v Deníku), tak jak to dělali staří mistři, oni ale vždy skromně někde vzadu či nakraji? Říkám si, že čím míň umění, tím víc sebevědomí.