Chrudimské noviny Domov u fontány nabídl práci lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Domov u fontány nabídl práci lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením

Přelouč - Již druhým rokem dochází do Domova u fontány obyvatelé chráněného bydlení Domova pod Kuňkou, aby si zde osvojili základní pracovní návyky. Obyvatelé tří přeloučských bytů patří k těm šťastným, kterým díky transformaci pobytových služeb byla dána možnost integrovat se do většinové společnosti, přestože mají zdravotní omezení od lehkého až po středně těžké mentální postižení.

S myšlenkou propojení Domova u fontány a uživatelů chráněného bydlení Domova pod Kuňkou přišel Pardubický kraj, který je zřizovatelem obou těchto organizací. „Pardubický kraj je jeden z prvních krajů v ČR, který začal s humanizací a transformací pobytových služeb již v roce 2004 ve Slatiňanech. Postupně se přidávala i další zařízení a dnes jdou tímto správným směrem všechna pobytová zařízení zřizovaná Pardubického krajem. Jsem tomu rád, protože při setkávání s bývalými klienty ústavní péče vidím jejich osobní rozvoj i pokroky, které dělají.  Je to pro ně významná pozitivní změna života, nežít podle cizího řádu, ale plánovat si svůj čas, podle svých potřeb a schopností,“ prohlásil Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

„Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb nespočívá v odstěhování se z ústavní péče. Jde o mnohem hlubší a propracovaný systém, který má umožnit bývalým klientům ústavů co největší možnost integrace do většinové společnosti. Jednou z forem je získávání pracovních návyků,“ uvedla ředitelka Domova u Fontány Danuše Fomiczewová. „Ráda jsem přijala výzvu, abychom v Domově umožnili pracovat několika obyvatelům z chráněného bydlení. Musím přiznat, že na počátku měli zaměstnanci obavy, jak to budou tito muži i oni samotní společně zvládat, ale časem se vše takzvaně vyladilo a dnes už u nás uživatelé Domova pod Kuňkou pracují v předem dohodnutých termínech na pracovištích například v kuchyni nebo v prádelně, kde se na ně těší i naší zaměstnanci,“ popsala formu spolupráce Fomiczewová.

Uživatelé chráněného bydlení docházejí do Domova u fontány přibližně pětkrát do měsíce, vždy na dvě hodiny. To je čas, po který zvládnou udržet pozornost a věnovat se konkrétní činnosti. Pomáhají např. nejen v prádelně a v kuchyni, ale i se zahradními pracemi v areálu Domova. „Možnost osvojení pracovních návyků je pro naše uživatele nesmírně důležité a cenné. Díky tomu si uvědomují, že si prací mohou vydělat peníze a za ně si pak koupit něco pro sebe. To je motivuje. Kromě finančního ohodnocení je vždy velmi potěší, když je některý z pracovníků Domova pochválí. Zrovna včera se mi pan Fabián chlubil, že dostal pochvalu od pana kuchaře. Měl z toho opravdu upřímnou radost,“ sdělil vedoucí chráněného bydlení Jaroslav Havlík.

Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje péči seniorům již přes 50 let. V posledních letech se také specializuje na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demence. Za kvalitní péči o seniory získal Domov u fontány již několik ocenění – na začátku roku 2015 obdržel Značku kvality, dále se mu podařilo získat certifikát Garance péče o ránu a znovu také obhájil certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí.

red

Reklama