Chrudimské noviny Nová EIA zablokovala všechny dopravní stavby v kraji

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nová EIA zablokovala všechny dopravní stavby v kraji

Pardubice - Nová EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zablokovala všechny módy dopravy. Alespoň tak by se daly jednoduše shrnout výstupy dalšího pravidelného pracovního jednání organizací a firem pracujících v oboru dopravy. To svolal náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek (SPOZ) ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

Novela zákona o posouzení vlivu stavby na životní prostředí zpozdí až sto projektů na silnicích, železnicích, ale i na vodě. Některé z akcí se dokonce budou muset vrátit úplně na počátek příprav. Týká se to také klíčové komunikace pro Pardubický kraj – dálnice D35. „Nadějí je, že alespoň první úseky z Opatovic do Časů a následně do Ostrova dostanou výjimku Evropské komise. Pak by Ředitelství silnic a dálnic ČR mohlo začít stavět, jinak v přípravě ztratíme minimálně jeden rok,“ řekl po pracovním jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Jak se tyto nové posudky dotknou dokončení obchvatu Chrudimi, Jaroslav Dušek nezmínil. Ocenil přístup pardubického ŘSD, které v přípravách staveb nepřestalo a i nadále vykupuje pozemky a chystá se vypsat výběrové řízení na dodavatele záchranného archeologického průzkumu. „Dálnice D35 se velmi těsně dotýkají i krajské projekty, zejména přivaděčů a obchvatů u Rokytna či Dašic. Naše Správa a údržba silnic Pardubického kraje zadala zpracování uceleného pohledu na všechny přivaděče a také zkoumá ekonomickou náročnost staveb. Tady jednáme s ministerstvem dopravy i se Státním fondem dopravní infrastruktury o dotaci na tyto práce,“ dodal Dušek.

Pardubický kraj v letošním roce na svých silnicích II. a III. třídy proinvestuje téměř 100 milionů korun. Do konce roku bude prostavěno dalších 300 milionů korun, v „šuplíku“ má ale připravené další projekty za téměř 400 milionů korun. „Chceme být připraveni. Pokud by se do konce roku našly další finanční prostředky, můžeme okamžitě začít s realizací staveb. Zároveň nám tento zásobník umožní zahájit investiční projekty hned na jaře příštího roku a nebudeme muset čekat až do léta nebo dokonce podzimu,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který účastníky pracovního jednání informoval i o naplňování memoranda mezi vládou a Foxconnem, které specifikuje potřeby v dopravě, logistice, ale třeba i školství, anebo o přípravě dopravního uzlu Pardubice. „Připravujeme vizualizaci tohoto projektu, o které budeme jednat se všemi dotčenými subjekty, potenciálními poskytovateli dotace a investory,“ dodal Němec.

Krajští silničáři aktuálně řeší také revitalizaci aleje v blízkosti Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, kde je zapotřebí velmi citlivý přístup mimo jiné s ohledem na evropský význam tohoto místa, stejně jako u oprav mostu v nedalekých Řečanech nad Labem. „V úseku od Přelouče do Pardubic není jediný most v pořádku. Kromě Řečan musíme také řešit most ve Valech, kde se to ale snažíme řešit v rámci projektu zesplavnění Labe ve spolupráci Ministerstvem dopravy ČR a s Ředitelstvím vodních cest ČR. Pokud máme most budovat nový, měl by už počítat s možnou budoucí dopravou na Labi,“ doplnil ředitel krajských silničářů Miroslav Němec.

Jenže se zesplavněním Labe jsou další problémy. Kromě komplikovaných jednání se plavebního stupně Přelouč dotkla také novela tzv. EIA, a přestože je na stavbu již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, musí se začít s přípravami od začátku.

EIA zablokovala také například přípravu odhlučnění železniční trati v Brandýse nad Labem. Je to jeden z mnoha projektů, které připravuje Správa železniční dopravní cesty v Pardubickém kraji. Pokračují také přípravy na další zdvoukolejnění trati z Pardubic do Hradce Králové, konkrétně v úseku Rosice nad Labem, či železničního uzlu v České Třebové.

Posledním diskutovaným módem dopravy byla přeprava letecká. Zástupci podnikatelské sféry na jednání dostali informaci o zahájení výstavby nového odbavovacího terminálu, ale také o uvažovaném rozvoji kusové přepravy.  

red

Reklama