Chrudimské noviny Jeden z kritiků radnice František Pilný přednesl návrhy, jak řešit zabezpečení sídliště Na Šancích proti povodním

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jeden z kritiků radnice František Pilný přednesl návrhy, jak řešit zabezpečení sídliště Na Šancích proti povodním

Chrudim - Starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) přijal hned druhý den ráno po skončení veřejného zasedání městského zastupitelstva jednoho z největších kritiků postupu vedení radnice při řešení protipovodňových opatření v sídlišti Na Šancích, městského zastupitele a profesí stavitele Františka Pilného (ANO 2011). Ten se přitom neúspěšně pokoušel přesvědčit svoje kolegy v zastupitelstvu, aby nasměrovali půlmilionovou dotaci určenou původně na další rekonstrukci střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie raději do příprav zabezpečení ohrožené lokality Na Šancích před dalšími možnými povodněmi. Starosta mu nyní nabídl spolupráci při hledání řešení, jak sídliště do budoucna zabezpečit.

"Byl jsem neprávem osočen z toho, že mě střecha kostela nezajímá, ale to není vůbec žádná pravda. Naopak. Jen si myslím, že jde v tuto chvíli o zbytnou investici. Zvláště ve chvíli, kdy si současné vedení radnice stěžuje na velký propad příjmů z vybraných daní a chystá se škrtat v chystaných investicích, a přitom tu máme akutní potřebu zabezpečit životy, zdraví a majetky občanů žijících v sídlišti Na Šancích," říká na úvod František Pilný. "Minimálně proto by mohla rekonstrukce střechy kostela počkat a peníze by šly vynaložit daleko účelněji," dodává vzápětí.

Žijeme tady a teď, nechme minulost být, apeluje zastupitel
Zastupitel Pilný iniciativu starosty Řezníčka vítá, přesto je dál přesvědčen, že vedení města mohlo a mělo pro bezpečnost lidí Na Šancích udělat daleko více, než doposud vykonalo. "Nemělo se hlavně zarazit hned při prvním problému, ale zcela určitě mělo hledat další cesty a možnosti, jak riziko v této lokalitě minimalizovat, což se za celých devět let od poslední povodně bohužel nestalo. Poznatků o tom mám celou řadu. I proto jsem byl hluboce lidsky zklamán z toho, že se vina svalovala na ty, kteří neměli se zaplavením sídliště Na Šancích vůbec nic společného. To, si myslím, že do politiky v 21. století už dávno nepatří a že je zcela na místě, aby vedení města přiznalo i vlastní podíl viny na současném neutěšeném stavu v této hustě obydlené lokalitě a nerozptylovalo zbytečně pozornost lidí tím, co tu bylo, nebo se mělo stát před sto či padesáti lety. Žijeme tady a teď a nechali jsme se občany zvolit pro to, abychom jim poskytovali určitý servis, který je v případě sídliště Na Šancích, jak se nyní ukázalo, nedostačující," pokračuje městský zastupitel.

První návrh: udělejme ze silnice v Topolské ulici hráz
"A jelikož je třeba hledat řešení namísto svalování viny na někoho jiného, přišel jsem přirozeně na schůzku se starostou připraven a měl pro něho nachystáno několik variant řešení, jak zmírnit Na Šancích možné přívaly vody z okolních polí,"
tvrdí František Pilný, který už mezitím stihl jednat jak se zástupci samospráv bytových domů postižených povodní, tak i zainteresovaných organizací, které mohou situaci v sídlišti významně ovlivnit. "První můj návrh spočívá ve změně výškové úrovně silnice v Topolské ulici. Jejím navýšením by vznikla přirozená hráz mezi kritizovaným polem a sídlištěm pod ním a voda by tak nemohla téct do silnice. Ke zvážení jsem dal i změnu výškové úrovně silnice Na Šancích, která potřebuje vyspádovat a vyvážit, aby odsud mohla voda volně odtékat. Za současné situace spočívá její vrchol paradoxně uprostřed a nikoli až dole u posledního bytového domu, takže zde při ucpání kanalizace vzniká oblast bez odtoku a voda se pak hrne přepadem rovnou do domů," popisuje situaci na místě zastupitel Pilný. "Na základě tohoto zjištění jsem zpracoval jednoduchou skicu, kterou jsem nyní předal panu starostovi ke zvážení," poukazuje František Pilný.

Protipovodňová stěna, retenční nádrž a zkapacitnění kanalizace v Malecké ulici
Dalším návrhem městského zastupitele je možnost přebudovat přímo v sídlišti současnou betonovou stěnu, která zpevňuje sráz hlíny nad parkovištěm, jež bylo opakovaně zatopeno, ve větší protipovodňovou stěnu. "Vím, že by šlo o další betonový prvek v sídlišti, které je samo plné betonu, avšak taková stěna by se stala dalším účinným prvkem zádržného systému a odvedla by vodu mimo parkoviště a oba nejvíce postižené bytové domy. Navíc by ji bylo možné nechat celou zarůst, například břečťanem, aby nebyla tolik na očích," vysvětluje zastupitel. "Další můj návrh, který není až tak z mojí hlavy, protože vznikl z iniciativy vedení VaKu Chrudim, s nímž jsem mezitím jednal, počítá se vznikem retenční nádrže na pozemku města v místě parkoviště hned za poštou. Pan starosta mi sdělil, že už o tomto návrhu ví a že prý o něm také uvažuje. A nakonec by mohla být ještě více zkapacitněna současná kanalizace v Malecké ulici, která by tak pojala větší množství vody přitékající z polí a odváděla by ji tak z této ohrožené lokality pryč," uvádí k návrhům, které předložil starostovi během ranní schůzky, městský zastupitel.

Bez pevných termínů nemá prý smysl ve snaze dál pokračovat
"Pan starosta mě pozval na půl osmou ráno a naše schůzka trvala asi 45 minut, během které jsem mu nastínil výše uvedené návrhy, jak řešit z mého pohledu možné záplavy v sídlišti Na Šancích. On mi na oplátku nabídl, jestli bych přijal účast v pracovní skupině, která by měla vedení města pomoci s danou situací. Osobně považuji takovou iniciativu za velmi pozitivní záležitost, nesmí ale zůstat jen u snahy a slibů, které zatím od roku 2006 nikam nevedly. Proto, pokud byla nabídka míněna starostou upřímně a budu k této práci přizván, budu trvat na tom, abychom se řídili pevnými termíny a věci se daly konečně do pohybu. Tohle se musí oproti dřívějšku změnit, jinak by ani nemělo smysl v takovém snažení dál pokračovat,"
uzavírá městský zastupitel František Pilný.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele chrudimák
#3351 chrudimák 26. Červen 2015 - 13:15
1) je dobře pokud někdo bude na radnici šlapat aby něco udělala, ale osobně si myslím, že jakékoliv řešení by mělo v první řadě eliminovat to, aby se voda na silnici vůbec dostala. 2) Když jsem koukl na letecký snímek a na fotky ze záplav, tak (byť nejsem žádný vodohospodář a koukám na to z pozice laika)té vody muselo být tolik , že zvýšení vozovky nebo zdi by dle mého nepomohlo. Nehledě na to co by to udělalo s vozovkou (podmočení a statiku podloží) 3) retenční nádrž, ale před vozovkou - rozhodně by bylo potřeba méně pozemku než na poldr a voda by si zůstala na poli, ovšem opět nevím co udělá bláto. Jestli se pak dají nádrže jednoduše vyčistit ????? Takže jakékoliv řešení je dobré řešení, ale mělo by mít trvalý charakter a ochránit co možná nejvíc majetku a zdraví. ale město už určitě jedná s různými vodohodpodáři, kteří předloží několik návrhu s cenovou kalkulací na řešení problému, že .... Město .... Ono jestli koupit pozemek za vyšší cenu není lepší než něco kostrbatě vymýšlet ...... a vůbec - kolik by město ten výkup stál ??????
Obrázek uživatele chrudimák
#3430 chrudimák 13. Červenec 2015 - 6:24
Je měsíc od povodně - bylo by zajímavé zjisti co vše se událo pro změnu ?????