Chrudimské noviny Poslanci slíbili pardubické primátorce Fraňkové pomoc s problematickou křižovatkou u Parama

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Poslanci slíbili pardubické primátorce Fraňkové pomoc s problematickou křižovatkou u Parama

Pardubice - Město hostilo včera důležité jednání, které může ovlivnit jeho budoucí rozvoj. Na svém výjezdním zasedání se zde sešli členové Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Během dvoudenního programu jednali především o problematice dopravy v Pardubickém kraji. Jednání se navíc zúčastnili i vrcholní zástupci Generálního ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy a Správy a údržby silnic.


„Jsem ráda, že jsem mohla být po jeden den hostitelem poslanců, kteří jsou členy hospodářského výboru. Výjezdní zasedání se mimo sídlo sněmovny konají zcela výjimečně a to, že to bylo tentokrát v Pardubicích, bylo důležité proto, abychom poslance mohli seznámit s nejpalčivějšími problémy našeho města. Hovořily jsme o problémech v železniční, vodní, ale hlavně v silniční dopravě,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.


Od členů hospodářského výboru se ji dostalo velké podpory, ohledně přestavby problematické křižovatky u Parama, přes kterou každý den projede třicet až pětatřicet tisíc automobilů a která zatím vytváří nechtěný špunt v plynulosti dopravy.


Podle aktuálních informací se ale první etapa rekonstrukce tohoto místa rychle blíží. „Na stavbu jsou vydána všechna stavební povolení a byla rozdělena na dvě etapy. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele první etapy a 4. června by mělo dojít k otevření obálek s nabídkami na provedení stavby.

V jejím rámci by mělo dojít k rozšíření nadjezdu u závodiště a k vybudování lávky pro pěší a cyklisty. Kdy stavba začne, ovšem stále ještě nelze říct, důležité ovšem je, že všichni poslanci napříč politickým spektrem chápou důležitost této křižovatky pro Pardubice,“ vysvětluje primátorka.


Další silniční prioritní stavbou pro město, i pro Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, zůstává severovýchodní obchvat města. Bohužel se zatím nepodařilo získat územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Proti vydání se totiž odvolali někteří majitelé pozemků v jejím bezprostředním okolí.


Při plavbě na znovu zprovozněné výletní lodi Arnošt z Pardubic došlo pochopitelně i na diskuzi o významu lodní dopravy pro ekonomiku České republiky a především na otázky týkající se splavnění Labe do Pardubic, které město stále aktivně podporuje.


„Poslanci se seznámili i s plány na výstavbu Veřejného přístavu Pardubice a o novém záměru na vybudování Rekreačního přístavu Pardubice, který by se měl objevit v nově se tvořícím územním plánu města,“ pokračuje Fraňková.


Posledním okruhem byly informace z oblasti staveb spojených s železniční infrastrukturou. Cestující mezi Pardubicemi a Hradcem Králové mohou potěšit přípravy modernizace této frekventované trati a především to, že už v roce 2013 by měly začít první práce na zdvojkolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem.


„Vážím si podpory členů Hospodářského výboru, kterou při jednání vyjádřili směrem k našim problémům. Především bych pak chtěla poděkovat poslancům za Pardubický kraj Janu Čechlovskému, Václavu Cempírkovi a Květě Matuškové, kteří pomohli toto jednání zprostředkovat,“ uzavírá primátorka Pardubic.

red

Reklama