Chrudimské noviny Společnost Penta pozvala delegaci Pirátů k prohlídce areálu v Píšťovech, to samé učinila i firma Ekomonitor

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Společnost Penta pozvala delegaci Pirátů k prohlídce areálu v Píšťovech, to samé učinila i firma Ekomonitor

Chrudim/Píšťovy - Poté, co se krajská organizace České pirátské strany obrátila z popudu občanů města v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím na zainteresované orgány a vedení firmy Penta - Ing. Petr Švec v chrudimských Píšťovech, aby jim byly zodpovězeny dotazy k pochybnostem, jež vyvstaly po loňské havárii v uvedené společnosti, pozval delegaci Pirátů k prohlídce areálu firmy ředitel zdejší výrobní divize Petr Kára.

Výrobní divize Penta - Ing. Petr Švec se nachází v areálu firmy Agrop v chrudimské místní části Píšťovy. Například ve srovnání se slatiňanským Euro-šarmem, který se rovněž zabývá chemickou výrobou, jde však o malý výrobní závod, který se většinou specializuje na čištění chemikálií do laboratorní a farmaceutické kvality, jež jsou pak baleny do menších balení vhodných k farmaceutické a laboratorní distribuci. Ročně přitom zpracuje do 250 tun chemických látek. V Pentě se může nyní nacházet 15 tun toxických látek, 60 tun hořlavých látek a 60 tun látek s negativním vlivem na životní prostředí, které příslušné orgány evidují a jsou zařazeny do havarijního plánu. Fyzická ochrana zdejších objektů je kontrolována Policií ČR. "Do závěrů těchto kontrol jsme měli možnost nahlédnout a nebyly při nich shledány žádné závady," konstatuje Jiří Stuna, který delegaci Pirátů v Pentě vedl.

Radioaktivní materiál v plechové skříni
"V Pentě se skutečně radioaktivní materiál nachází. Piráti ho mohli vidět, je uskladněn v jakési plechové skříni velikosti větší šatní skříně, a to v množství řádu desítek gramů ročně. Souvisí s výrobou glazury. I přes takto malé množství dohlíží na nakládání s tímto materiálem Úřad pro jadernou bezpečnost, který zde naposledy provedl kontrolu loni v lednu a ani tady neshledal žádná pochybení," rozptyluje obavy občanů z radioaktivního materiálu uloženého ve firmě v Píšťovech Jiří Stuna.

Delegace České pirátské strany se v areálu firmy Penta zajímala také o způsob vypouštění použité vody do kanalizace a likvidaci odpadu. "Penta vypouští pouze splaškovou vodu z WC, a to přes biologickou čističku. Odpadní chemikálie jsou vylévány do připravených odpadních barelů, které se nacházejí v každé laboratoři. Firma přitom využívá až z 90 procent bezodpadové technologie. Vodu Penta získává z vlastního vrtu, zbytek z vodovodního řadu. Ve vlastním vrtu zároveň provádí pravidelné měření kvality vody. Z řeky Chrudimky Penta vodu neodebírá, ani do ní žádnou nevypouští, k výrobě pak používá uzavřené okruhy vody," uvádí Stuna k dalšímu bodu, o který se občané zajímali.

Barevný oblak vzniklý z chemické reakce
Chrudimáci chtěli do třetice vědět, jak vlastně došlo k loňské havárii, která je bezprostředně ohrozila. "Havárii zapříčinil šroub, který dodavatel barelu pravděpodobně zaměnil za ocelový místo nerezového. Ocelový šroub držící přírubu výpustního kohoutu při styku s kyselinou potom zoxidoval a prasknul. Obsah barelu, šlo o 500 litrů padesátiprocentní kyseliny dusičné, začal unikat. Kyselina při kontaktu s litinovým roštěm záchytné jímky začala pak chemicky reagovat a vytvářet barevný oblak," popisuje lídr Pirátů závěry vyšetřování loňské havárie v Píšťovech. Ve všech skladech firmy Penta se podle něj přitom nachází nepropustná podlaha, která je vyspárovaná do jímky, jež pojme maximální množství uskladněných látek. "K prosaku do půdy by tak nemělo dojít. Penta z loňské havárie učinila opatření a zcela vyřadila z používání typy kontejneru, na kterých závada vznikla. Nyní už tedy kontejnery se spodní výpustí nepoužívá a litinové rošty jímky byly nahrazeny nerezovými," dodává Jiří Stuna. Přestože kontrolní orgány neshledaly žádná zásadní pochybení Penty, dostala firma za loňskou havárii pokutu od krajského úřadu, a to za pozdní nahlášení havárie.

Další obavou občanů byla informace, že sousední firma Ekomonitor žádá o vodovodní přípojku z důvodu, že údajně nestíhá čistit své vrty. "Přesto, že Piráti nebyli ve firmě Ekomonitor objednáni, ujala se jich téhož dne koordinátorka úseku Petra Moučková. Ta o žádosti k získání vodovodní přípojky firmy Ekomonitor nic nevěděla. Ekomonitor přitom vlastní tři vrty a žádnou příčinnou souvislost s kvalitou vody a provozem firmy Penta neshledala. Není si vědoma ani toho, že by firma Ekomonitor nezvládla své vrty čistit a vodu sama používá jako pitnou. Nerozumí tedy tomu, proč si majitelé studní v místní části Píšťovy neprovedou rozbor vody. V případě podezření z neobjektivity si může majitel studně tento rozbor zadat u konkurence. Piráti se ještě pokusi nahlédnout do hydrogeologické mapy, která by měla zobrazit propustnost a směr toku spodní vody. Tato skutečnost nám pomůže objektivněji posoudit, zda-li může být, byť teoreticky, spodní voda v místní části Píšťovy provozem firmy Penta kontaminována. V každém případě se domníváme, že by město mělo maximálně podpořit dostavbu vodovodní přípojky do místní části Píšťovy, Piráti tuto aktivitu podporují a vkládají ji do svého politického programu," podtrhuje Jiří Stuna.

Exkurze prý Piráty uklidnila
"Co říci závěrem? Že nikdy nelze vyloučit selhání lidského faktoru nebo technickou závadu. Jsme však přesvědčeni, že firma Penta učinila přiměřené kroky k tomu, aby se událost z loňského roku již neopakovala. Pro tuto firmu platí totiž stejně přísná legislativa jako pro velké chemické závody, a nemáme tedy důvod závěrům kontrolních orgánů nevěřit. Osobně mne exkurze ve výrobním závodu spíše uklidnila," uzavírá Jiří Stuna.

Roman Zahrádka

Reklama