Chrudimské noviny Jakub Valenta: Estetika dostala v kostele Nanebevzetí Panny Marie pár facek

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jakub Valenta: Estetika dostala v kostele Nanebevzetí Panny Marie pár facek

Asi celá chrudimská katolická farnost žila minulý víkend jednou jedinou událostí – v chrámu Nanebevzetí Panny Marie byl biskupem Janem Vokálem posvěcen nový obětní stůl. Sice se rojí zkazky o „svěcení nového oltáře“, ale ty jsou poněkud zavádějící. Oltář, hlavní oltář, tento kostel dávno má. Minimálně od doby barokní v podobě, jakou má dnes, primárně však samozřejmě od doby svého založení v době středověké.

Co tu tedy vlastně nechal arciděkan Jiří Heblt vybudovat? Jeden z mých přátel označil nejnovější výtvor za „cetris desku s madly“. Nelze mu upřít nápaditost, protože přesně tak nový betonový monolit vypadá. Sám jsem tento výtvor sice viděl jako onu pověstnou „pěst na oko“, ale připouštím, že mé přirovnání je poněkud zastaralé.

Proč?  Foto: Jindřich Balous

Mám kostel rád. Byl jsem tu pokřtěn, oženěn a vždy, když do něj vstoupím, vidím nádherně zachovaný prostor pro katolickou mši svatou. Tedy, viděl jsem. Dnes už totiž obětní stůl jen tak někdo neodnese, což v minulosti šlo snadno. V mém světě, světě tradičního katolíka, mši svatou totiž slouží kněz v jazyce posvátném - latině a hledí přitom stejným směrem, jako zúčastnění věřící – tedy směrem k Bohu. Běžný čtenář mých řádků samozřejmě vůbec netuší, co je „liturgická reforma“ (slovo „reforma" je však v tomto případě spíše eufemismus), co byl Druhý vatikánský koncil a proč dnešní způsob vysluhování mše není tím, co tento sněm zamýšlel a uvažoval. Omezím se tedy pouze na zhodnocení z hlediska líbivosti nového inventáře kostela Nejsvětějšího Salvátora, arciděkanského chrámu chrudimského.

Nový obětní stůl je pro mne ukázkou nevkusu, kulturního barbarství, obludnosti na místě svatém. Viděl jsem již mnohé a ošklivější, necitelněji zasazené obětní stoly (ukázkovým případem je třeba kostel svatého Jana Křtitele ve Frýdku), ale chrudimský betonový nevkus jim minimálně zdatně sekunduje. Absolutně se do tohoto prostoru nehodí, brání duši k jakémukoli povznesení se k Tomu, za nímž přišla.

Jakkoli s instalacemi obětních stolů do kostelů hrubě nesouhlasím, i tyto lze postavit v podobě, která v mysli nevzbudí závěr modlitby Páně „...ale zbav nás od zlého...“. Stačí se podívat třeba k pražským křižovníkům.

Možná beton a vzhled tohoto „kusu nábytku“ souvisí s všeobecnou absencí vkusu a citu pro krásno, dobro, pravdu. Zářivě zelené pigmetny na fasádách domů venkovanů i měšťáků, falešné arkády, betonoví lvi střežící vchod k vilce úspěšného podnikatele. To vše ukazuje na zmatení společnosti a neschopnost vnímat věci až k jejich pravé podstatě, k účelu, pro nějž jsou určeny, jemuž slouží. Vážně by mne zajímalo, komu se vlastně nový obětní stůl líbí. A myslím upřímně, skutečně. Provedl jsem malý, soukromý průzkum mezi chrudimskými farníky a nikdo z nich totiž nadšen nebyl.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Zbyněk Kotúč
#6384 Zbyněk Kotúč 9. Duben 2018 - 21:54
Smím se zeptat, co signalizuje to počitadlo (na fotografii vpravo)?
Obrázek uživatele Jakub Valenta
#6385 Jakub Valenta 10. Duben 2018 - 6:56
Zbyněk Kotúč: Smím se zeptat, co signalizuje to počitadlo (na fotografii vpravo)?
Číslo písně z kancionálu, která se zrovna zpívá, případně i sloku.
Obrázek uživatele xyz
#6386 xyz 10. Duben 2018 - 9:50
Aha, já myslel, že jsou to čísla do Binga. :-)
Obrázek uživatele Zbyněk Kotúč
#6387 Zbyněk Kotúč 10. Duben 2018 - 10:44
to JV - Jo takhle to je ..., mně přišlo hned divný, že by si ve svatém stánku otevřela přepážku pošta nebo nějaká banka.
Obrázek uživatele Martin Blažek
#6388 Martin Blažek 10. Duben 2018 - 16:46
Pane Valento, Stejně jako Bibli nelze napoprvé plně pochopit a přijmout (natož v latině), tak ani na umělecká díla, či architekturu nelze pohlížet jednoduchým pohledem a dělat hned závěry líbí/nelíbí. Chápu, že tentokrát se jedná o blog a ne o novinový článek a máte plné právo vyjádřit svůj názor, ale věřím, že pohled mnoha kunshistoriků, či architektů bude jiný. Myslím, že v tomto případě se naopak jedná o celkem zdařilý počin. Dílo vznikající v dnešní době má naopak odrážet soudobou kulturní a stavebně technickou úroveň. Éra historismu a tradicionalismu již naštěstí pominula. Použití UHPC (alespoň myslím) betonu v kombinaci s jednoduchým tvarem, současnou dobu i směřování církve charakterizuje přesvědčivě. I přes minimalistické pojetí se nevytrácí ani detail, ani sounáležitost k hlavnímu "oltáři". Tvar navíc odkazuje na původní tvarosloví křesťanských oltářů, současné chápání oltáře i biblickou symboliku. Detail pak koresponduje vkusně se zlaceným rámem obrazu sv. Salvátora. Jsem moc rád, že máme po letech důstojný oltář a doufám, že ho farnost nakonec příjme za svůj. Ž 118 - Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
Obrázek uživatele Jakub Valenta
#6390 Jakub Valenta 11. Duben 2018 - 7:04
Martin Blažek: Pane Valento, Stejně jako Bibli nelze napoprvé plně pochopit a přijmout (natož v latině), tak ani na umělecká díla, či architekturu nelze pohlížet jednoduchým pohledem a dělat hned závěry líbí/nelíbí. Chápu, že tentokrát se jedná o blog a ne o novinový článek a máte plné právo vyjádřit svůj názor, ale věřím, že pohled mnoha kunshistoriků, či architektů bude jiný. Myslím, že v tomto případě se naopak jedná o celkem zdařilý počin. Dílo vznikající v dnešní době má naopak odrážet soudobou kulturní a stavebně technickou úroveň. Éra historismu a tradicionalismu již naštěstí pominula. Použití UHPC (alespoň myslím) betonu v kombinaci s jednoduchým tvarem, současnou dobu i směřování církve charakterizuje přesvědčivě. I přes minimalistické pojetí se nevytrácí ani detail, ani sounáležitost k hlavnímu "oltáři". Tvar navíc odkazuje na původní tvarosloví křesťanských oltářů, současné chápání oltáře i biblickou symboliku. Detail pak koresponduje vkusně se zlaceným rámem obrazu sv. Salvátora. Jsem moc rád, že máme po letech důstojný oltář a doufám, že ho farnost nakonec příjme za svůj. Ž 118 - Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
Vážěný pane Blažku, díky za váš komentář, s nímž, samozřejmě, absolutně nesouhlasím. Ukazuje se na něm rozdílnost chápání víry mezi katolíky a modernisty. Mějte krásné dny!
Obrázek uživatele jvojtova
#6392 jvojtova 11. Duben 2018 - 11:31
Naprosto s Vámi souhlasím pane Valento.Nevkus,barbarství a obludnost. Já bych to nechala okamžitě odstanit.Nebo šikovného řezbáře aby tomu dal kabátek.Do tohoto prostoru se to nehodí a nemá to tam co dělat. Lidé prostě zničí na co přijdou.
Obrázek uživatele devin m
#6421 devin m 16. Duben 2018 - 16:55
Cožpak všichni ti, kdož jsou ve víře, jsou slepí? Řešíte, jestli nějaký betonový přebalovací pult je hezký nebo ošklivý, zatímco vám uniká, že k vám bůh promlouvá prostřednictvím symbolů. Ten betonový oltář je boží poselství! Kdo má aspoň trochu představivosti, tak to vidí na první pohled. Nečetli jste snad Matouše??? Matouš kapitola 13/3: "Mluvil k nim v podobenstvích o mnoha věcech." Dále pak Matouš kap. 13/16: "Ale blaze vašim očím, že vidí." Tak jestli to na té fotce nevidíte, tak si vemte na pomoc zrcátko. Přiložte ho nejprve k horní straně oltáře tak, aby vám zrcadlově dokreslil čelní stěnu oltáře. Co vidíte? Zcela zřetelně britskou vlajku /samozřejmě bez barev/. Teď to samé udělejte přiložením zrcátka ke spodní hraně oltáře ... No, slabší povahy ať to raději nezkoušej :-). Je tam, co? A pěkně velká. A teď - co se vám vybaví, když vidíte britskou vlajku? Že Británie vystupuje z EU ... Jinými slovy - bůh vám symbolicky naznačuje, že být v EU je na piču. Proč by nám měl furt někdo z Bruselu nařizovat, co a jak máme dělat a jaké zákony musíme přijmout? A že nám z EU posílají dotace? To jsou jenom úplatky za to, že naše vláda drží hubu a krok. Věřte mi, bůh to s váma myslí dobře ...
Obrázek uživatele karel1
#6447 karel1 26. Duben 2018 - 18:44
Dnes jsem nakouknul oknem do rekonstruované obřadní síni na radnici. Podobná zvrhlost bude i tam. Jakási kamenná skulptura už stojí. Asi nějaký úchyl na Chrudimsku.