Chrudimské noviny Jaroslav Koreček: Jarní vycházka ve Škrovádu

Dnes: 23°C
Zítra: 30°C
Pozítří: 31°C

Jaroslav Koreček: Jarní vycházka ve Škrovádu

Na škrovádské návsi stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Naproti němu je mnohem mladší pomník padlým ve světové válce. K nim se přiřadily oběti z války druhé. Na tak malou obec to je úctyhodný počet. Když vyjdete malý kopeček podél pomníku, před vámi se bude krčit sochařská dílna malíře a sochaře Jana Kokeše, autora chrudimské divadelní opony.

Vraťme se zpět pod škrovádskou lípu. V letošním roce je vyhlášena památným stromem. Dále pokračujme po pravém břehu Chrudimky do škrovádských skal. Za posledními domy začínají horolezecké stěny, pozůstatek kamenické činnosti. Ta stojí za samostatný příspěvek. Mineme penzion „Kůlna“ a před námi se ukáže mlýn Skály, pečlivě udržovaný posledním z bratrů Malinovských. Nad ním se zaleskne hladina rybníku. Původně sahal až k mostu přes náhon a po zavezení na místě vznikla louka. V současnosti tam je zahrádkářská osada.

Budeme pokračovat podél náhonu. Hned na začátku stojí za povšimnutí levobřežní přepad. Hned za ním začíná druhá zahrádkářská osada. Když dojdeme ke stavidlům, pokochejte se šikmým jezem a chviličku poslouchejte jeho šumivý hlas. Za větší vody býval zpestřením vodákům – při špatném najetí si mnozí zaplavali. Nad ním se tyčí vysoká skála a na ní chaty.

V těchto místech se uvažovalo o hrázi retenční nádrže přehrady v Křižanovicích. Nakonec dostal přednost Práčov. Říkalo se, že to stálo mlynáře ze Skal hodně přesvědčování pana projektanta. Jez zdvihl hladinu až ke koupadlu na Borku.

Uhneme se vlevo a po chvilce dojdeme k šestiboké prachárně. Patřila k dolům v Lukavici. Pod ní procházela stará císařská cesta. Před námi se otevře pohled na Kunčí, kam se vydáme. Přejdeme silnici vedoucí do Žďáru nad Sázavou. Zanedlouho dojdeme k Návesnímu rybníku. Projdeme kolem pomníku padlých ve světové válce. I zde si vybrala velkou daň. Na konci návsi uvidíme hladinu rybníka, lemovanou štíhlými topoly. Za stavidlem stojí rybářská bouda s velkou terasou, která láká k příjemnému posezení. Jistě mi dáte za pravdu, že při pohledu na rybník se vám vybaví nějaký jihočeský motiv.

Na panelu jsou informace o Náveském rybníku a Mazánku, ke kterému následně dojdete. Přes jeho hráz vedla přímá cesta od  školy ve Slatiňanech do Lukavice. Opět přejdeme sinici a vpravo se nám otevře pohled na Slatiňany a za ním se již tyčí věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi.

A nakonec se můžeme vydat vlevo, kdy hlubokým úvozem dojdeme k náhonu na cestu, kterou jsme již šli. Nebo projdeme rovně kolem bývalých hlubokých lomů zpět do Škrovádu.

 

Jaroslav Koreček

Reklama