Chrudimské noviny Jaroslav Koreček: Josef

Dnes: 17°C
Zítra: 20°C
Pozítří: 18°C

Jaroslav Koreček: Josef

Oslava sv. Josefa patřila k největším oslavám roku. Pamatuji, že soused zedník se slavnostně oblékl a šel slavit. Po svatém Josefu začínala zednická sezona. Mistr říkal, že začínat na Josefa úplně stačí. Odpočinuli si tři měsíce, které jim samozřejmě nikdo neplatil. Proto se také na Josefa těšili.

Letošní oslava zřejmě pobíhala v ilegalitě. Ani zedníků se již netýká – ti pracují celý rok. Chtěl bych tedy alespoň připomenout, jak se slavilo dříve, a k tomu mi posloužil zápis z kroniky.

„Oslava čtyřicetiletého panování Jeho veličenstva Císaře a Krále F. Josefa I. konána za velkého účastenství. V 10 hodin slouženy byly bohoslužby boží. Přítomni byli Jeho jasnost kníže. F. Josef z Auspergerů, veškeré úřednictvo knížecí, sbor školský, obecní zastupitelstvo, četa ubytovaných zde dragounů i se svým nadporučíkem. Po slavnosti boží seřadil se původ s hudbou a odebral se ke škole. Byla vysazena jubilejní lípa, coby národní strom. Dle přání našeho mocnáře, upuštěno bylo od projektovaného osvětlení a dalších okázalých slavností a nákladů k tomu. Ustanovilo se, že použito bude na zajištění oděvů a obuvi pro chudou školní mládež.

Kostel sv. Martina ve Slatiňanech. Kresba: Jaroslav Koreček

Dále k tomuto účelu daroval Jeho Jasnost kníže 100 zlatých a obce Slatiňany, Škrovád, Kunčí 18 zlatých, 20 korun, nadační fond pak 60 zlatých, 10 korun. Zapěna byla rakouská hymna. Provoláno třikráte sláva Císaři Pánu. Na památku tohoto jubilea založil pan František Schmoranz nadaci 100 zlatých, z které použito každoročně v den jmenin Jeho Veličenstva Císaře Pána, uděluje obecní zastupitelstvo podporu chudému, pilnému žáku školy slatiňanské.“

Jaroslav Koreček

Reklama