Chrudimské noviny Úsměvná mobilizace a absurdní zákaz uprostřed legislativní džungle

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Úsměvná mobilizace a absurdní zákaz uprostřed legislativní džungle

Že je česká legislativa nejednoznačná, ohebná a má mnoho výkladů, je známá věc. Je odrazem nekvalitní práce našich zákonodárců a snahy mnoha lobbistů (dnes je modernější říkat kmotrů) vytvořit z právního rámce džungli, v níž se vyznají jen oni a jejich drazí advokáti, které si nemůže běžný smrtelník dovolit. A právě s těmito úmyslnými zmatky a protimluvami se potýkají všichni, kterých se dotýkají.

Výjimkou nejsou ani radnice, natož ta v Chrudimi. S tou zmatečná legislativa zacloumala v poslední době hned dvakrát. Poprvé se kvůli ní konaly ve městě hotové manévry, to když na začátku loňského prosince nechal starosta Řezníček narychlo svolat vcelku nezvykle a v nezvyklou hodinu zastupitelstvo, aby schválilo část nájemní smlouvy s klubem AFK a ten mohl na základě této formality získat úvěr. Jen co se ale zastupitelé sešli, mohli se zase po deseti minutách rozejít, protože byl účel jejich shromáždění nezákonný.

Následovala pochopitelně ostrá slovní rozepře mezi starostou a jeho tradičním oponentem, zastupitelem Málkem, který na Řezníčkovi nenechal nit suchou, když mimo jiné označil už samotný způsob svolání zastupitelstva za nezákonný. Zkrátka jeden právní výklad stíhal druhý, ale co naplat - sportovci vyšli naprázdno a zůstali bez kýžené dotace. Újma byla tedy kvůli legislativní nejednoznačnosti finanční (šlo o dva a půl milionu), přestože Málek říká, že byla způsobena především liknavostí vedení chrudimské radnice.

Ale tím to neskončilo. Už za pár dní - na začátku letošního roku, radnice stáhla ze svých webových stránek zvukové záznamy z veřejných zasedání městského zastupitelstva s odkazem na stanovisko právníků Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří údajně podle tehdejšího vyjádření mluvčí chrudimské radnice Sylvy Drašnarové město upozornili, že je tento způsob zveřejňování zpráv právně napadnutelný. Reakce města tedy na sebe nenechala dlouho čekat, a co bylo veřejné, bylo rázem neveřejné.

A jak už se stalo v poslední době v Chrudimi tradicí, našel se kverulant, který za to radnici řádně sepsul. A nebyl jím nikdo jiný než zastupitel Málek, který se na veřejných schůzích zastupitelů situuje do role nemilosrdného kritika práce starosty Řezníčka a jeho party, a tak mu na zveřejňování audiozáznamů nejspíš hodně záleží. Málek proto radnici dvakrát urgoval a radnice mu nezvykle odpověděla podáním doporučeného dopisu za 41,80 Kč, které zaplatila z městské kasy, přestože mohla zastupitele informovat jednoduše a zdarma mailem. Situace tedy dospěla až do těchto krajností a nutno poznamenat, že jistý podíl na nich mají obě znesvářené strany.

Co je však důležité, že městu a jeho občanům vznikla další újma - tentokrát ne finanční, ale informační. Starostovi tedy nezbylo než se s tajemníkem vypravit do Prahy pro další právní "rozumy" a na jejich základě vydat prohlášení, že zastupitelům navrhne vrátit audiozáznamy z veřejných schůzí zpět na městský web. Převedeno do řeči právních kliček: "Co bylo neveřejné, bude zase veřejné aneb Odvolávám, co jsem odvolal." To je guláš, co!? Uvařili nám ho naši zákonodárci a místní samosprávy v něm plavou až po uši. Možná by příště stačilo přistupovat k věcem s větší rozvahou a nestahovat kalhoty dřív, než se přiblíží brod. Jinak budeme dál svědky úsměvných "mobilizací" našich zastupitelů nebo absurdních zákazů nezveřejňovat to, co je z povahy věci veřejné.

Roman Zahrádka

Reklama