Chrudimské noviny Dana Zelená: Tříkrálová sbírka není jen o vybírání peněz

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Dana Zelená: Tříkrálová sbírka není jen o vybírání peněz

Chrudim - V sobotu 5. ledna vyrazí do ulic koledníci přestrojení za tři krále. Zahájí tak tradiční akci České katolické charity, při níž se každý rok podaří vybrat statisíce korun. Loni například koledníci v Chrudimi "vykoledovali" přes půl milionu korun, které šly po odečtení provozních nákladů na pomoc sociálně slabým a vyloučeným, na provoz bezplatných občanských poraden či na nejrůznější programy v zahraničí. O této tradici a jejím smyslu s námi hovořila šéfka chrudimské charity Dana Zelená.


Proč se sbírka vlastně koná?


Svátek tří králů byl jednou z nejoblíbenějších lidových oslav. Už ve středověku chodili tři králové s hvězdou a zpívali náboženské písně. U nás se tato tradice udržela až do doby před nástupem komunismu. K jejímu oživení došlo až v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze, následující rok byla pro velký úspěch zorganizována sbírka na celém území České republiky. Od té doby probíhá celostátně každý rok a je to největší dobrovolnická akce v zemi. Hlavním účelem této sbírky je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi a dalším sociálně potřebným. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Lidé mohou tedy  ve formě dobrovolného finančního příspěvku přispět koledníkům do zapečetěné kasičky.


Ředitelka chrudimské Farní charity Dana Zelená.


Kdo se vlastně může stát koledníkem?


Koledníkem se může stát každý, kdo se chce na této sbírce podílet. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let. U nás koledují děti, mládežníci i dospělí z naší farnosti, studenti Gymnázia Josefa Ressela a žáci ZŠ Dr. Peška.


Až u nás doma tři králové zazvoní, jak poznáme, že jsou skutečně od vás?


Koledníci musí být vybaveni plnou mocí, kde je uvedeno jejich jméno, číslo občanského průkazu a  číslo pokladničky. Tuto plnou moc musí na požádání ukázat, také musí mít platnou občanku. Dále mají očíslovanou a zapečetěnou pokladničku, na které je znak charity.


Takto se koledovalo před rokem.  Foto: Farní charita Chrudim


Vybrané peníze putují asi převážně na místní aktivity...


Z vybrané částky obdrží charita Chrudim 65 procent. Tyto peníze použijeme na podporu stávajících projektů - pečovatelské služby, osobní asistence, bezplatné občanské poradny, na vytvoření fondu na podporu sociálně slabých a na výstavbu vodárny v Nirmal Nagar v Indii v oblasti stižené katastrofálním suchem. Zbývající finanční prostředky jsou použity na režii sbírky a humanitární pomoc u nás i v zahraničí.


Má Tříkrálová sbírka nějaké poselství, nebo jde čistě o materiální záležitost?


Sbírka samozřejmě není pouze o vybírání peněz pro potřebné. Tím, že nás navštíví koledníci a napíší na zárubeň posvěcenou křídou K+M+B+, přinášejí požehnání do našich příbytků. K+M+B+ neznamená počáteční písmena Kašpara, Melichara a Baltazara, ale Kristus mansionem Benedicat - Kristus žehnej tomuto domu.


Děkuji za rozhovor. 

Jakub Valenta

Reklama