Chrudimské noviny Jaromír Pecina: Vsázím na školu rodinného typu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jaromír Pecina: Vsázím na školu rodinného typu

Chrudim - Mgr. Jaromír Pecina je ředitelem soukromé Hotelové školy Bohemia, jež zajišťuje výuku čtyřletých oborů hotelnictví a turismu. Zároveň je i ředitelem Střední školy Bohemia se sportovním zaměřením a nejnověji také Základní školy Bohemia na Palackého třídě. Přinášíme vám rozhovor s člověkem, který dokáže své sportovní a pedagogické nadšení uplatnit ve své profesi a vést další generace.

 a


Dobrý den pane řediteli, čtenáře našich novin by zajímalo několik informací k soukromé základní škole, kterou se chystáte letošní školní rok otevřít.
Po patnácti letech mé praxe přemýšlím jak dál, jak co vylepšit a co nabídnout. Doba nás učí přemýšlet a starat se.  Myslím si, že teď, kdy ze šesti základek zbyly v Chrudimi jen čtyři, je na čase tuto možnost rodičům předložit. Dokonce bychom byli snad jediní v Pardubickém kraji.

Nemáte právě v této době, kdy ředitelé základních škol bojují o každé dítě, strach z naplnění tříd?
Stejnou otázku mi kladli před lety, kdy jsem zakládal Střední školu Bohemia, naše sportovní lyceum. S nesouhlasným stanoviskem Kraje jsem tehdy odjel do Prahy a snad mi přálo štěstí, škola byla ministerstvem podpořena a dnes máme studenty v maturitním ročníku. Dokonce za celou dobu neklesl zájem uchazečů.  Po této zkušenosti obavy nemám, jsem přesvědčen, že nabízíme dětem nadstandardní péči.

Kde se nachází zmíněná soukromá základní škola?
Máme pronajatou budovu bývalé Husovy školy na Palackého třídě. Vybavili jsme prostory novým nábytkem a provedli jsme nezbytné opravy.

Co tedy nabízíte na soukromé základní škole?
Nejsem velkým zastáncem alternativního školství, vsázím na školu rodinného typu, na intuitivní pedagogiku.  Jsem přesvědčen, že malý počet  dětí  ve třídě dává prostor pro individuální přístup vyučujícího.

Máte vztah ke sportu, v rozvrhu střední školy máte například sedm hodin tělesné výchovy týdně, navíc tréninky na stadionu  MFK, projeví se sport již na základní škole?
Kde je sport, tam je disciplína. V tomto duchu určitě chceme děti vychovávat a předkládat jim názorné informace do vyučování. Určitě chceme podporovat zdravý tělesný rozvoj. Máme k tomu jak předpoklady, tak i zázemí.

Jakou úlohu přisoudíte rodičům budoucích klientů?
Rodič financuje, rodič řídí. Sbíráme informace a vyhodnocujeme je společně s rodiči. Ti jsou v naší koncepci školy na prvním místě. Společným přístupem k výchově dáváme dětem daleko větší šanci na úspěch.

Vrátím se k počtu dětí, co je podle vás malý počet dětí ve třídě?
Chceme mít nejvíce 16 žáků, aby pedagog mohl plně uplatnit individuální přístup ke každému z nich. Je to důležité hlavně pro prvňáčky. Stát by si měl uvědomit, že děti vypravujeme do všech oborů, ale na kvalitě se šetří a já jsem toho názoru, že šetřit v tomto směru je nemyslitelné, vždyť vloženou investicí bude profitovat celá společnost.

Říkáte stát by si měl uvědomit, ale co pan ministr školství, který vaší školu nedávno navštívil?
Mgr. Josef Dobeš je naší práci nakloněn a podpoří další projekty. Mimochodem na rekonstrukci tribuny stadionu MFK Chrudim a sportovního interiéru školy poskytl dotace 3,5 mil.  Pan ministr si prohlédl naše školy a přislíbil další návštěvu, což je do budoucna velká deviza.

To gratuluji! Je to krásný příspěvek, a když o tom mluvíme, rodiče nejvíc bude zajímat školné. Jaký bude příspěvek rodičů?
Školné jsme stanovili na 1000,- Kč měsíčně. Družina se bude platit zvlášť.  Myslím si, že finanční příspěvek je dostupný, děti v první třídě dostanou zdarma výbavu pomůcek a pracovní sešity, k dispozici budou mít interaktivní didaktickou pomůcku, tzv. tablet. Chceme děti s moderní technikou seznamovat již od začátku školní docházky.

Budete zajišťovat i družinový pobyt. Jaká bude náplň družiny?
V rámci družiny chceme zařadit zájmové kroužky s výtvarným, hudebním nebo například s tanečním zaměřením. Řešíme také zavedení zdravého stravování a svačinek i pitného režimu. Svačinky poskytujeme zdarma, automat na vodu bude přímo ve třídě, aby byl dodržen pitný režim. Děti budou mít ve škole zajištěno stravování s důrazem na zdravou výživu.

Doufáte, že si budete vychovávat budoucí zájemce o studium na vašich středních školách?
Dalo by se to optimisticky předpokládat. Jenom pro zajímavost máme zkušenosti, že u nás studují sourozenci a dokonce absolventka, která u nás maturovala před lety jako maminka, přivedla teď na naší školu svého potomka.

Na některé akce zvete základní školy, s čím je seznamujete?
Máte na mysli Prezentační akce pro základní školy. Zveme jednotlivé školy, aby u nás strávily jedno dopoledne. Seznamujeme je s naší prací, ukazujeme výseč z prostřené tabule, vysvětlíme taje příborů k různým příležitostem.  Dětem naši studenti předvedou barmanský freestyle. Celé dopoledne je zakončeno obědem, ke kterému připojíme vždy nějaký neobvyklý dezert.

Dalo by se to nazvat výchovou budoucího uchazeče?
Určitě ano. Budujeme si tak nejen dobré jméno školy, ale staráme se o komunikaci s ostatními školskými zařízeními a hlavně máme snahu přispívat k výchově morální společnosti.

Pane řediteli, chodí k Vám školy a rodiče se mohou také přijít podívat?
Samozřejmě. Máme dny otevřených dveří a mimo to po předchozí telefonické domluvě jsme ochotni provést školou a podat potřebné informace všem zájemcům. Další informace mohou rodiče najít na stránkách  www.zakladniskola.chrudim.cz . Netrpělivě čekáme na to nejdůležitější, zápis do první třídy, který se uskuteční v pondělí 16. 1. 2012 od 12 hod do 18 hod.

Já všem budoucím prvňáčkům přeju nejen krásnou školu, ale i radostnou a podnětnou školní docházku, Vám a také všem Vašim spolupracovníkům přeji mnoho úspěchů v tak náročné a nenahraditelné práci. Děkuji za příjemný a milý rozhovor.


 

 

 

Věra Nevečeřalová

Reklama