Chrudimské noviny Miloš Chudáček: Jsou orgány města nekontrolovatelné?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Miloš Chudáček: Jsou orgány města nekontrolovatelné?

V souvislosti s chrudimskou kauzou pozemků ve Vlčnově, které si spol. S&CH TRADE CZ, s.r.o. koupila z majetku města v roce 2010 jako stavební pozemky za účelem výstavby nového průmyslového areálu a u kterých město Chrudim svým postupem změnilo jejich účelové využití v Územním plánu města na trvalou zeleň, podala společnost S&CH TRADE CZ podnět rezortním ministerstvům (financí, vnitra, pro místní rozvoj) a dále Krajskému úřadu Pardubického kraje a Veřejné ochránkyni práv - Ombudsmanovi.

Společnost S&CH TRADE CZ víceméně očekávala reakci od Veřejné ochránkyně práv ve smyslu, že ta ve věci není kompetentní, nikoliv však od všech ostatních oslovených subjektů. Jednotlivá ministerstva, stejně jako Krajský úřad Pardubického kraje, by se totiž bezesporu mohly zabývat hospodařením města Chrudim, resp. podmínkami, za jakých byly prodávány a měněny pozemky města, které jsou nyní ve vlastnictví společnosti S&CH TRADE CZ.

Zejména jde o klíčové období ode dne 01.03.2010, kdy došlo ke schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Chrudim a podle kterého by měly být pozemky využívány jako trvalá zeleň, do dne 30.03.2010, kdy došlo k podpisu kupní smlouvy, podle níž byly prodávajícím, tj. městem Chrudim, prodány pozemky kupujícímu, tj. společnosti S&CH TRADE CZ, pro průmyslové využití! V této kupní smlouvě přitom prodávající, tedy město Chrudim, výslovně prohlašuje, že převáděné pozemky jsou určeny pro vybudování zázemí firmy, tedy pro výstavbu administrativní a skladové budovy a na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy ani jiné právní závady, které by předmětné nemovitosti zatěžovaly nebo omezovaly v jejich užívání. V současné době již existuje znalecký posudek, který ohodnocuje rozdíl mezi cenou pozemků určených jako trvalá zeleň a pro průmyslové využití v roce 2014, a tato částka činí celých - 3.024.000,- Kč! Bez ohledu na další nemalé náklady - právní zastoupení, znalecký posudek, případné soudní poplatky.

Oslovená ministerstva a Krajský úřad Pardubického kraje mají bohužel stejného jmenovatele a jím je jejich tvrzená nekompetence. Každý z dotázaných subjektů nicméně jako na kompetentního poukazuje na jiný subjekt. Kupříkladu ministerstvo vnitra popírá svou pravomoc, ale odkazuje na kompetenci ministerstva financí. Toto ministerstvo ale svou kompetenci ve své odpovědi také popírá. Obdobně Ministerstvo pro místní rozvoj sebe označuje za nepříslušné a označuje za kompetentního Krajský úřad Pardubického kraje, ten ale rovněž odmítá svoji pravomoc. Ve svém výsledku tedy žádný z oslovených subjektů jakékoliv šetření neprovedl. Dovolání se spravedlnosti v právním státě, o které se mnohdy v dobré víře opírá i pan prezident Zeman, je tudíž pro našince, bohužel, jen velmi obtížné! Jsou tedy orgány města opravdu nekontrolovatelné?

Společnosti S&CH TRADE CZ tedy po těchto sděleních nezbývá, než věc řešit cestou trestněprávní (což se již stalo) a cestou soukromoprávní (podáním žaloby). Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že jakákoliv kontrola stran dozorových orgánů na úrovni ministerstev a kraje zjevně neexistuje a samospráva, patrně nejen v Chrudimi, tak má volné ruce pro své - víceméně jakékoliv - jednání.

Společnost S&CH TRADE CZ, s.r.o. proto rovněž oslovuje média, jejichž síle a možnostem věci měnit věří více než opoře ve státní kompetentní instituce.

Miloš Chudáček, jednatel S&CH Trade CZ, s.r.o.

Reklama