Chrudimské noviny Chystá se slavnostní položení základního kamene stavby Senior rezidence Chrudim v lokalitě Na Kopečku

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Chystá se slavnostní položení základního kamene stavby Senior rezidence Chrudim v lokalitě Na Kopečku

Chrudim - Slavnostní položení základního kamene v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných Na Kopečku je naplánováno na 2. října v 15 hodin. Této slavnostní události by se přitom měli zúčastnit jak představitelé Pardubického kraje, tak i místní samosprávy a zástupci investora.

Projekt, jehož stavba by zde měla v nadcházejících letech vzniknout, ponese název „Senior rezidence Chrudim“. Za jeho vznikem stojí společnost Senior Holding, která vznikla kvůli nedostatku a potřebě kvalitních pobytových lůžek pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou a dalšími formami stařecké demence. Zakladateli firmy jsou přitom čeští a rakouští partneři. Jedním z nich je i rakouská společnost Senecura. Jde o leadera rakouského a švýcarského trhu v oblasti poskytování sociálních služeb a provozování seniorského bydlení. Společnost Senecura úspěšně totiž provozuje více než 80 seniorských domů s osmi tisíci lůžky v pobytových sociálně zdravotních službách.

Budova bývalé "eldéenky" projde kompletní rekonstrukcí, která si vyžádá investici ve výši zhruba 90 milionů korun.  Foto: Chrudimské noviny

Cílem společnosti Senior holding je zajistit lidem v penzi komplexní nabídku služeb, která jim umožní prožít s námi důstojné stáří. Nechceme však vytvářet pouze ubytovací kapacitu ústavního typu. V našich domech bude umožněno žít samostatným životem, bude zde respektováno přání a soukromí každého, přitom ale vždy bude k dispozici podaná ruka, či pomoc v podobě poskytovaných sociálních služeb,“ uvádí jednatel společnosti Senior Holding Robert Sekera. V Senior rezidenci Chrudim bude podle něj podporován aktivní a plnohodnotný život seniorů se zachováním vazeb na jejich rodiny a dále s důrazem na vznik nových přátelství a přirozenou sociální síť, či setkávání nebo poznávání nových míst, nejen v seniorských domech.

Historické prvky objektu by měly být zachovány.  Foto: Chrudimské noviny

Jedním z prvotních projektů společnosti v České republice jsou projekty Senior rezidence Klamovka a Senior rezidence Chrudim. Chrudimský dům bude zaměřen zejména na klienty trpící Alzheimerovou chorobou a jinými formami stařecké demence. Senior rezidence by měla sloužit v režimu domova důchodců s poskytovanými sociálními a zdravotními službami ve 24hodinovém, tedy nepřetržitém režimu. Je určen pro seniory s vyššími nároky na péči. Nabízí přitom seniorům zcela odlišné služby a tím se odlišuje od ostatních poskytovatelů, neboť součástí každého domova budou i terapeutické zahrady Memory garden, Memory koridor a Fitness 77 +, které jsou přizpůsobené pro cílovou skupinu seniorů trpící Alzheimerovou chorobou či jinými demencemi.

Součástí nového komplexu bude i speciální zahrada pro seniory.  Foto: Chrudimské noviny

Doplňkové programy a terapeutická zahrada hrají nezastupitelnou roli v léčbě Alzheimerovy choroby. Cílená aktivizace v seniorů je hlavním cílem nového konceptu poskytované péče. Rodinným příslušníkům poskytne Memory garden možnost společného setkávání a posezení se svými rodiči či přáteli.

 

red

Reklama