Chrudimské noviny Další osekání pravomocí místní samosprávy? Nový zákon o nočním klidu vstoupil v platnost

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Další osekání pravomocí místní samosprávy? Nový zákon o nočním klidu vstoupil v platnost

Chrudim – Místní radnice se teď musí popasovat se zákonem, který výrazně upravuje možnosti, jak povolit výjimku z nočního klidu. Novou vyhláškou se v listopadu bude zabývat i městské zastupitelstvo

Dne 1. října 2016 došlo v souvislosti s novelou zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, provedenou zákonem č. 204/2015 Sb. ke změně ustanovení § 47 odst. 3. Jeho dosavadní znění bylo: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“.

Nově se mění na následující znění: Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, bude od 1. října 2016 možné stanovit pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Obce tedy ztrácí možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce na základě obecně závazné vyhlášky.

„Nemáme z toho žádnou radost. Je to další z kroků státu, kterým se omezují kompetence samosprávy a navíc i komplikuje život pořadatelům akcí,“ říká starosta města Petr Řezníček (SNK - ED). Chrudim udělovala každým rokem asi dvacet až pětadvacet povolení na akce po 22. hodině. Novou vyhlášku mají zastupitelé projednat v prosinci. V jejím návrhu budou kromě všech tradičních akcí i ty, jež pořadatelé městu do té doby nahlásí. „Předpokládám, že zastupitelstvo bude seznam akcí, u nichž by mělo dojít ke zkrácení nočního klidu, na svých jednáních postupně rozšiřovat,“ doplnil místostarosta Jan Čechlovský (ODS).

Obyvatelé města přitom tolerancí k rušení nočního klidu právě neoplývají. Nemine měsíc, aby strážníci městské policie nemuseli řešit udání na příliš hlučnou oslavu. Obvykle se však tyto prohřešky řeší pouze domluvou.  

red

Reklama