Chrudimské noviny Desatero problémů města nepřineslo po roce mnoho nového, opětovně se objevila třeba cyklostezka na Podhůru

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Desatero problémů města nepřineslo po roce mnoho nového, opětovně se objevila třeba cyklostezka na Podhůru

Chrudim - Už tradičně se ve velkém sále Muzea sešli příznivci i odpůrci projektu Zdravé město. Téměř dvě stovky lidí všech generací, s nimiž tentokráte úředníci a místní politici nehráli přesilovou hru, se tak dohodly na deseti bodech, jimiž by se radnice měla zabývat. Nepřekvapí, že se zde objevily „evergreeny“,  které seznam plní rok co rok.

Rozvržení odpoledne bylo uiž klasické. Na úvod prezentace projektu Zdravé město, pod nějž Desatero spadá, a představení úspěchů i neúspěchů z loňska. Vybudovat se tak podařilo třeba venkovní tělocvičnu, která patřila před rokem mezi jednu z priorit. Nakolik zde šlo o chytrý předvolbní tah nebo snahu vyjít sportovcům skutečně vstříc, není jasné. Tělocvična však na plácku před „Emilákem“ stojí a jen zřídka zeje prázdnotou.

Návštěvníci Desatera měli možnost diskutovat u stolků, které byly tradičně rozděleny podle témat a také podle pracovní náplně úředníků, kteří se danou problematikou zabývají. Šlo především o témata ekonomická, urbanistická, sociální, zdravotní a nechyběl ani sport. V minulosti bylo těmto skupinkám vyčítáno, že diskutéry jen vhodně manipulují k tématům, která byla už předem určena za prioritní a nejedná se tak ve skutečnosti o diskusi, nýbrž o „loutkové divadlo“.

Po skončení diskusí byla stanovena desítka priorit, jimiž by se mělo vedení města zabývat. Přítomní se shodli na těchto bodech:

  1. Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho etapy ve směru „Pardubice - Žďár nad Sázavou" přes Palackého ul. a ve směru „Pardubice - Vysoké Mýto" po obchvatu
  2. Vybudovat cyklostezku na Podhůru
  3. Revitalizovat stávající areál Letního kina a využít pro kulturně-společenské akce
  4. Zajistit volná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné
  5. Zlepšit třídění odpadů ve městě s důrazem na bioodpad - zajistit kvalitní osvětovou kampaň v oblasti třídění odpadů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizaci
  6. Zajistit byty s vyšší mírou podpory včetně bezbariérovosti
  7. Vytvořit spojení cyklo-pěší Větrník - Topol a zpět (okruh) - využít přírodní rezervace Habrov ve vzdělávacích a rekreačních aktivitách
  8. Zprovoznit on-line sdílený kalendář kulturních, sportovních a jiných akcí
  9. Revitalizovat skatepark
  10. Zabývat se problémem bezdomovectví (osoby ležící na veřejných prostranstvích)

Tyto problémy budou před předložením zastupitelstvu města ještě ověřeny veřejnou anketou. Anketní lístek bude pak součástí květnového vydání Chrudimského zpravodaje a bude k dispozici i na webových stránkách města a facebooku.

red

Reklama