Chrudimské noviny Dvě studentky by rády zjistily, jak jsou Chrudimáci spokojeni s revitalizací náhonu v centru města

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Dvě studentky by rády zjistily, jak jsou Chrudimáci spokojeni s revitalizací náhonu v centru města

Chrudim - Revitalizaci náhonu vedoucího centrem města se ve své seminární práci věnují dvě vysokoškolské studentky - Martina Štorová a Aneta Pokorná. Ty by teď rády zjistily prostřednictvím dotazníku, jak jsou obyvatelé města spokojeni s provedenými úpravami vodního toku, který je jedním z náhonů řeky Chrudimky.

Obě studentky se přitom věnují oboru, který úzce souvisí s plánováním regionálního rozvoje a také mezinárodním studiím na Masarykově univerzitě v Brně. Chrudimskou revitalizaci náhonu si vybraly pro její zdařilé provedení. Jde prý o ukázkový příklad mezinárodní spolupráce, protože na plánování úprav se podíleli odborníci z partnerského města Chrudimi, holandského Ede. Bez zajímavosti není též fakt, že s projektem revitalizace starého mlýnského náhonu soutěžilo město i v mezinárodním klání v roce 2010. „Prosím o sdílení a vyplnění tohoto on-line dotazníku zaměřeného na revitalizaci říčního náhonu v Chrudimi. Děkuji všem případným respondentům,“ uvádí ve své žádosti jedna ze studentek Martina Štorová. Výsledky použijí obě vysokoškolačky při tvorbě seminární práce.

Líbí se vám úpravy náhonu? Pomozte studentkám se seminární prací.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Úspěšnou revitalizaci náhonu, který měří celý kilometr, podrobují někteří obyvatelé města pravidelné kritice. Především lokalita za Divadlem Karla Pippicha, která se tradičně označuje jako „Na Roštině“, bývala v minulých staletích písčitým břehem řeky Chrudimky, který býval pravidelně zaplavován. Pokud by tedy rekonstrukce náhonu byla historicky věrná, jak tvrdí tito kritici, musela by navrátit podobu tohoto místa právě do stavu, jenž by přidělal na obličejích obyvatel města spíše vrásky. Podobným nesmyslem je prý i vysazování příbřežní vegetace a budování meandrů, které jsou typické spíše pro lužní lesy. Ty jsou přitom vzpomínkou ještě vzdálenější než samotná písčitá Roština.

Revitalizace ramene Chrudimky u Parku Střelnice stojí dlouhá léta na mrtvém bodě  Foto: Chrudimské noviny

Revitalizace míst, která ji naopak vyžadují, se přitom kvůli neustálým tahanicím vedení města s Povodím Labe odkládá. Náhon lemující Park Střelnici tak postupně zapadává hnijícím listím a větvemi. Občasné prohrnutí naplavenin buldozerem nestačí a nejvíc biti jsou na tomto liknavém postupu společnosti místní obyvatelé. Velká voda jim podemílá zdi a občas vstoupí až na zahradu. Řešení, které by lokalitě ležící mimo zraky turistických návštěvníků města pomohlo, tak leží v nedohlednu.

red

Reklama