Chrudimské noviny Kdy můžete letos uzavírat manželství?

Dnes: 13°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 11°C

Kdy můžete letos uzavírat manželství?

Chrudim – Uzavření manželství je obvykle radostnou událostí. Nejvíce se na něj obvykle těší sama nevěsta, rodiče zamačkávají slzu, neprovdané kamarádky tiše závidí. Možností, jak tuto smlouvu uzavřít, je několik. Věřící mohou v kostele, nevěřící na úřadě.

Rada města v polovině prosince schválila dny, v nichž bude možné konat svatby.Pro rok 2021 rada města schvaluje následující oddací dny (tj. dny, ve kterých budou konány sňatečné obřady): každý druhý pátek v kalendářním měsíci a všechny soboty s výjimkou sobot, které bezprostředně následují po pátku, který je určen za oddací den. Oddacím dnem není sobota 03. 04. 2021. Posledním oddacím dnem v roce 2021 je pátek 10. 12. 2021. Připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není,“ stojí v usnesení. Město také provozuje portál, na němž se lze on-line registrovat a odpadne tak „lítání“ po úřadech. V době coronavirové ideální řešení.

Další možností je domluva s pověřeným politikem, který má právo pověsit si na krk starostenský odznak a civilní obřad provést. Oblíbenými místy, která snoubenci volí, jsou třeba hájenka u Rabštejnské Lhoty nebo chrudimské Klášterní zahrady. Místostarosta Aleš Nunvář (Piráti) v lese na pasece v minulém roce v imitaci manželského obřadu „posvětil“ uzavření registrovaného partnerství dvou leseb, přičemž si nezapomněl přihřát svou progresivistickou „polívčičku“. Tyto osoby prý mají právo na manželství, protože tato změna v právním řádu České republiky údajně nikomu neublíží.

Jakub Valenta

Reklama