Chrudimské noviny Léto začíná a s ním dopravní peklíčko

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Léto začíná a s ním dopravní peklíčko

Chrudim – V termínu od 21. 6. do 8. 10. provede firma Skanska, a. s., rekonstrukci komunikace I/37H (dříve silnice I/37) v úseku od okružní křižovatky u Medlešic po okružní křižovatku u hotelu Bohemia.

Práce budou probíhat za částečné uzavírky (zjednosměrnění provozu) a za úplné uzavírky v následujících etapách:

I. etapa: 21. 06. – 23. 7., částečná uzavírka (zjednosměrnění provozu) v úseku od OK u Medlešic po vjezd do průmyslové zóny Sever. Provoz bude veden jednosměrně ve směru od Medlešic do Chrudimi. 

II. etapa: 24. 7. – 27. 8., úplná uzavírka v úseku Masarykovo náměstí (od OK u hotelu Bohemia po OK Na Bídě (včetně OK Na Bídě) a Pardubická ulice (v úseku od OK Na Bídě po vjezd na parkoviště městského úřadu).

Mimo dobu provádění stavebních prací vyžadujících celkovou uzávěru (např. pokládka živičného krytu) bude umožněn vjezd zásobování a rezidentů na Masarykovo náměstí (ve směru od OK u hotelu Bohemia, rozsah omezení bude regulován zhotovitelem stavby). Po dobu II. etapy se umožní podélné parkování vozidel v Poděbradově ulici v úseku od křižovatky s ulicí U Parku po OK Na Bídě. 

III. etapa: 28. 8. – 8. 10., částečná uzavírka (zjednosměrnění) Pardubické ulice v úseku od vjezdu do průmyslové zóny Sever po OK Na Bídě. Provoz bude veden jednosměrně ve směru od Medlešic do Chrudimi.

V období, kdy to průběh stavebních prací dovolí, umožní stavba obousměrný provoz v úseku od OK Na Bídě po vjezd do sídliště Leguma. 

Provoz městské autobusové dopravy po dobu I. a III. etapy nebude omezen, po dobu II. etapy se zruší provoz na lince č. 1. Na lince č. 4 zůstane zachován provoz pouze v úseku mezi nádražím a průmyslovou zónou (mezi zastávkami Chrudim, žel. st. a Chrudim, průmyslová zóna). 

Po dobu II. etapy uzavírky se na linkách č. 2 a č. 3 zřídí dočasná zastávka v Družstevní ulici u křižovatky s Maleckou jako náhrada za zrušené zastávky Chrudim, V Malecku a Chrudim, U kapličky na linkách č. 1 a č. 4. Na dobu II. etapy uzavírky budou na linkách č. 2, 3 a 4 schvalovány výlukové jízdní řády. 

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány tyto autobusové zastávky: v I. a III. etapě zastávka Chrudim, městské sady (náhradní zastávka Chrudim, Poděbradova) a ve II. etapě zastávky Chrudim, městské sady; Chrudim, Masarykovo nám.; Chrudim, Poděbradova a Chrudim, Tovární-sladovna. 

Jakub Valenta

Reklama