Chrudimské noviny Letos přibude pouze jedna nová cyklostezka

Dnes: 6°C
Zítra: 5°C
Pozítří: 1°C

Letos přibude pouze jedna nová cyklostezka

Chrudim - Mají cyklisté ve městě „na růžích ustláno“, nebo se naopak musí neustále strachovat o život? Radnice několik posledních let neustále slibuje vypracování koncepce rozvoje cyklostezek, avšak výsledkem je pouze nedokončená cyklostezka v ulici Čs. armády a chybějící napojení stezky pro pěší a cyklisty v Dašické ulici.

Právě nedokončená cyklostezka v Dašické ulici dráždí kolaře asi nejvíce. Přestože za železničním přejezdem je pro ně připravena doslova dálnice, před ním musí kličkovat mezi auty a doufat, že se ke stezce vůbec dostanou. Nezřídka se však stává, že zmatení cyklisté i za přejezdem dál pokračují po silnici, přestože mají povinnost cyklostezku využívat.

Vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Martin Klimek vysvětluje, jaké novinky radnice chystá a proč se zatím pruh pro kolaře neobjeví v Pardubické ulici. Město Chrudim má vypracovanou základní studii pro rozvoj cyklistické infrastruktury, kde jsou především navrhovány jízdní pruhy pro cyklisty v profilu silnic městského komunikačního okruhu pro směry sever - jih, východ - západ. Zásadní otázkou je však snížení šířky jízdních pruhů ve prospěch cyklistů. Což je možné až po vymístění těžké nákladní dopravy z městského komunikačního okruhu díky dokončení celého východního obchvatu města,“ říká na úvod Martin Klimek. Radnice zkrátka nechce riskovat, že by někoho z cyklistů přejel těžký kamion. Kolaři se navíc mnohdy vyznačují svérázným přístupem k dopravním předpisům, z nichž mnohé si vykládají po svém a prakticky nedodržují. Klasickým příkladem je znamení o změně směru jízdy.

Cyklisto, sesedni!  Foto: Chrudimské noviny

Objeví se tedy jízdní pruhy pro cyklisty v Pardubické ulici? „Pro zřízení vyhrazených jízdních pruhů na silnici I/37 Pardubická ulice je vypracován projekt. Jejich zřízení bude možné až po převedení silnice I/37 na silnici II/324. Nyní se stále jedná o silnici první třídy,“ sděluje neradostnou zprávu Klimek. Přesto však drobné pozitivní informace v rukávu Martin Klimek má. „V letošním roce by mělo dojít k vybudování cyklopěší stezky od čerpací stanice Shell směrem k železničnímu přejezdu v Dašické ulici. Souběžně je připravován i projekt na překonání vlastního železničního přejezdu. Jednání se Správou železniční dopravní cesty bohužel vždy velmi trvá. Optimisticky by se mohla stavět i část přes železniční přejezd v příštím roce,“ říká šéf odboru dopravy. Případné změny v místech, kde cyklostezka v Pardubické ulici křižuje silnici, radnice neplánuje. Zabezpečení přejezdu je prý dostatečné a čekání na volnou silnici nikterak dramatické. Navíc zde po vybudování první části obchvatu klesla intenzita dopravy a cyklisté se tak do Medlešic dostanou rychleji.  

Jakub Valenta

Reklama