Chrudimské noviny Málek byl opět ve formě, naštval Řezníčka s Trávníčkem a nakonec se mu dostalo výchovného kázání

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Málek byl opět ve formě, naštval Řezníčka s Trávníčkem a nakonec se mu dostalo výchovného kázání

Chrudim - Hádky a nekonečné diskuze poznamenaly pondělní zasedání městského zastupitelstva i tentokrát. Atmosféru v sále dokonale vystihuje povzdech neuvolněného místostarosty Jana Čechlovského (ODS): „Čím větší ptákovina, tím větší diskuze.“ Neúnavný opoziční bojovník Roman Málek (Koalice pro Chrudim) byl totiž opět ve formě, avšak často pálil vedle.


Ještě před hlasováním o programu upozornil starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) přítomné zastupitele, že se průběh jejich schůze bude znovu nahrávat a po anonymizaci bude zvukový záznam zveřejněn na internetových stránkách města. Tato změna se však kryla s bodem čtrnáctým, který předkládal k tomuto problému zastupitel Málek. Ten ho totiž odmítnul stáhnout, protože si k němu potřeboval říci své.


Vedení chrudimské radnice, zleva Trávníček, Tejkl a Řezníček.  Foto: Chrudimské noviny


Po schválení jednacího řádu bylo na řadě obvyklé rozpočtové opatření, tedy „parketa“ neuvolněného místostarosty Jaroslava Trávníčka (ČSSD) a šéfky finančního odboru Hany Vránové. Zastupitelé se tak mimo jiné dozvěděli o přesunech peněz, z nichž některé půjdou na nákup nového auta, které při havárii zcela odepsal jeden z úředníků, nebo za ně město pořídí nové promítací zařízení do městského kina. To přijde městskou kasu na milion a jedno sto tisíc korun. Další finance na digitalizaci kina - zhruba čtyři sta tisíc korun, pak zaplatí Chrudimská beseda z vlastních zdrojů.


Jásat mohou také šoféři, neboť se „rozbombardovaná“ Václavská ulice dočká po letech konečně opravy. Tlačítka byla vzápětí stisknuta a tento bod prošel hlasováním stejně hladce jako ten, který následoval. Týkal se spolupráce mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic při výkupu pozemků na výstavbu silničního obchvatu Chrudimě.


Zastupitel David Kasal (Nez.) vznesl vzápětí námitku k šestému bodu programu, který se týkal předání Domu na půli Centru J. J. Pestalozziho. Podle Kasala se v předložených materiálech objevily nesrovnalosti v nákladech na ostrahu objektu. Vysvětlení od Miroslava Tejkla (ČSSD) však Kasala neuspokojilo, a tak musel přispěchat na pomoc Jan Čechlovský, aby Kasalovi vysvětlil, jak to bude s dalším financováním bezpečnostní agentury, která Dům na půli cesty střeží. Jeho vysvětlení mělo tentokrát "hlavu a patu", a tak se nezávislý zastupitel uklidnil a i tento bod mohl hladce projít hlasováním.


David Kasal žádá od města víc informací.  Foto: Chrudimské noviny


Očekávanou vášnivou diskuzi mezi příznivci a odpůrci přineslo projednávání Fair trade, které už jednou zastupitelstvo smetlo ze stolu. Jde o projekt spravedlivého obchodování. Podle jedněch naprostá hloupost, podle druhých solidarita s vykořisťovanými, kteří jsou zneužíváni ve výrobě a obchodu. Návrh sepsul tradiční kritik radnice Josef Lebduška (Svobodní), ale to jako by zastupitele pobídlo k tomu, aby nakonec připojení k této obchodní strategii podpořili.


Dlouhá rozprava se vzápětí rozvinula kolem možnosti úspor energií v objektech vlastněných městem. Zastupitel Málek v této souvislosti upozornil na Muzeum barokních soch, které se podle něj nemůže k tomuto úspornému programu připojit. Argumentoval tím, že na to nepamatuje smlouva o přidělení evropské dotace, a město by tak o ni mohlo nadobro přijít. Následovala přetahovaná mezi Málkem a Čechlovským, kterou se Čechlovský rozhodl ukončit vcelku šalamounsky návrhem ve stylu "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". Poupravil návrh tak, aby se v případě, že město nepřijde o dotaci, mohlo Muzeum barokních soch k úspoře energií připojit. Zastupitelé s tím souhlasili.


Investice do městského kina nevyvolala překvapivě žádnou reakci. Všem zastupitelům se zdá být modernizace nezbytná, a proto peníze kinu schválili. Trochu více vzruchu přineslo Málkem předložené téma na zveřejňování zvukových záznamů z veřejných schůzí zastupitelů. Přítomní však tento bod neschválili a tak nebyl zařazen do programu jednání. Málek si přesto vzal slovo a poděkoval starostovi Řezníčkovi, že umožnil zrušenou praxi obnovit po jeho několika urgencích. V této chvíli se naprosto zřetelně ukázalo, nakolik si jdou někteří místní politici po krku. Řezníček totiž usadil opozici slovy, že při "jeho" rozhodování hrály Málkovy podněty zcela podřadnou roli.Další Málkova připomínka nadzvedla ze židle i jindy klidného místostarostu Jaroslava Trávníčka. Týkala se finančního výboru zastupitelstva a několika požadavků, které Málek vznesl. Podle Málka totiž výbor pracuje v jakési poloilegalitě. Trávníček v této souvislosti přednesl Málkovi dlouhé „kázání“, které zakončil výchovnou douškou. Zapojili se i Čechlovský a šéf výboru Jan Chvojka (ČSSD). Ten se dokonce snažil situaci odlehčit několika vtipnými poznámkami na Málkovu adresu, protože vzduch byl cítit střelným prachem, a tento bod byl zakončen všeobecným posměchem, který Málek od svých kolegů v zastuputelstvu sklidil.


Ani očekávaná volba člena zmiňovaného výboru nepřinesla kýžené uklidnění a měla tentýž výsledek jako minule. Kandidát Svobodných Josef Lebduška nebyl opět zvolen a nepomohlo mu ani vystoupení zastupitele a stranického kolegy Petra Lichtenberga, který se snažil své kolegy přesvědčit o jeho kvalitách. Nebyl ale vyslyšen, vyjma sedmi zastupitelů, kteří Lebduškovi přisoudili svůj hlas. To bylo v konečném součtu málo.


Zklamání Svobodných z nezvolení Josefa Lebdušky bylo patrné.  Foto: Chrudimské noviny


Schůze se sice chýlila k závěru, ale kdo by v tu chvíli čekal uklidnění atmosféry, tak by se šeredně mýlil. Málkovi totiž zbyla ještě trocha střelného prachu a tak tvrdě zaútočil na vedení města. Podle něj se totiž radnice nedostatečně angažuje v problematice chrudimské nemocnice a její dozorčí rady. Zastupitel Chvojka na to reagoval slovy, že Málek svými slovy prokazuje až směšnou neznalost principů fungování zmiňované dozorčí rady.


Rozzlobený starosta Řezníček pak opozičnímu „rýpalovi“ sdělil, že jsou jeho slova čirá spekulace a o problému údajně vůbec nic neví. To však nedalo Davidu Kasalovi, aby se Málka zastal, a žádal od vedení radnice lepší informace o situaci v nemocnici. Jako primář dětského oddělení prý totiž často neví, co má svým kolegům říci a jak je uklidnit.


Závěrečná volná rozprava byla završena Málkovou hrou pro přítomné novináře. Nabízel totiž láhev vína tomu, kdo najde na internetových stránkách záznam z lednového jednání zastupitelstva. A protože se nikdo po dlouhých hodinách strávených ve vydýchané místnosti neměl k účasti na jeho hrátkách, starosta zasedání ukončil.

red

Reklama

Obrázek uživatele Lolipop84
#973 Lolipop84 14. Květen 2013 - 13:25
Bože ten Málek je kašpar, to je hrůza, propána krále kdo ho tam volil???
Obrázek uživatele Jiří
#977 Jiří 15. Květen 2013 - 1:36
Tak by mne jenom zajímalo, co majitel těchto novin má proti Lebduškovi, že kdykoliv může, tak se o něj otře. A taky by mne zajímalo, co radniční klika skrývá, když má takový strach, aby jim někdo v kontrolním výboru nekoukal pod pokličku. A už vůbec se nedivím, že se Trávníček tak rozčílil. Pomalu 20 let sedí v rozpočtového výboru a ani neví, že rozpočtový výbor nemá jednací řád, jak se na jednání zastupitelstva provalilo. Že ono nakonec na těch řečech Málka něco bude a proto je Řezníček s Trávníčkem tak nervózní.