Chrudimské noviny Starosta "odpískal" první schůzi zastupitelů po prázdninách už po hodině a čtvrt, scházela kontroverzní témata

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Starosta "odpískal" první schůzi zastupitelů po prázdninách už po hodině a čtvrt, scházela kontroverzní témata

Chrudim - První setkání zastupitelů po letních prázdninách slibovalo sice na začátku schůze zajímavou výměnu názorů nad územním plánem, ale nakonec byl tento bod stažen z programu ještě před zahájením jednání. Hodinu a čtvrt trvající schůze byla tak na hony vzdálena "klauniádám" některých opozičních zastupitelů z prvního pololetí a připomínala spíše "suchou" úřednickou rutinu než živou debatu nad problémy města, kterých se v posledních dnech i měsících objevila celá řada.

Starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) na začátku už tradičně požádal všechny přítomné, aby jednání co nejméně zdržovali a své dotazy formulovali věcně. Jeho poznámka mířila podle všeho především k opozičnímu zastupiteli a věčnému diskutérovi Romanu Málkovi (Koalice pro Chrudim), který se po celé zasedání velice dobře bavil s vedle sedící Vladislavou Michalovou (TOP 09). Prázdniny mu evidentně prospěly, protože nešetřil úsměvy, které rozdával na všechny strany.

Začalo se zprávou o hospodaření města, kterou přednesla namísto Hany Vránové tentokrát vedoucí rozpočtového oddělení finančního odboru MěÚ Chrudim Jaroslava Stýblová. Z jejích slov vyplynulo, že si radnice vede v zacházení se svěřenými financemi nad očekávání dobře, což neopomněl zdůraznit i předkladatel bodu, neuvolněný místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD).

"Hele, Michalová, máš připravený nějaký otázky? Aby Řezníček nevyšel ze cviku a noviny o nás měly co psát," jako by Roman Málek nabádal svoji spřízněnou kolegyni během pondělní schůze.  Foto: Chrudimské noviny

Následovalo rozpočtové opatření, které obsahovalo i nečekané výdaje na péči o biokoridor v Topoli a také více než jeden milion korun na likvidaci následků letní bouře. Právě peníze určené k financování péče o biokoridor zaujaly koho jiného než Málka. Toužil totiž vědět, proč se v rozpočtu objevilo 450 tisíc za sekání trávy a péče o dřeviny. Starosta Řezníček se mu proto pokusil vysvětlit, že od letošního roku přejímá péči o biokoridory město Chrudim, proto ji musí také zaplatit. Letos péči prováděly Technické služby Chrudim, za rok bude už firma vybrána ve výběrovém řízení. Starosta rovněž vyslovil naději, že většinu nákladů spojených s likvidací následků řádění bouří pokryje pojistka. Město kvůli tomu prý vyjednává v současnosti s pojišťovnami.

Změna ve zřizovacích listinách základních a mateřských škol včetně základní umělecké školy bude znamenat, že příjmy z pronájmů poplynou přímo na účty těchto škol a nikoliv městu, jak tomu bylo až doposud. Výjimkou zůstanou byty. Tady bude platby za nájmy i nadále inkasovat radnice. Zastupitelé proti tomu neměli námitek, takže i tento bod prošel hlasováním hladce jako nůž máslem.

Zastupitelé rovněž schválili půjčku Městským lesům na úpravu cest, kterou v budoucnu pokryje dotace, takže se peníze do městského rozpočtu zase vrátí. Stejně hladce prošel i převod nemovitostí v Medlešicích a námitky nebyly ani k prodeji nevyužívané rekreační chatky v Luži - Zdislavi. Částka, kterou nabídl jediný zájemce, přesahuje totiž o 40 tisíc cenu minimální, kterou radnice požaduje. Nový člen finančního výboru zastupitelstva, kterého vzápětí nominovala Koalice pro Chrudim, Stanislav Hotra, byl též zvolen na první pokus.

Závěrečná volná rozprava přinesla hned na úvod dotaz zastupitele Málka, kterého zajímalo, za kolik se pronajalo Divadlo Karla Pippicha zástupcům hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Podle Málka byla prý cena za pronájem více než příjemná. Uvedl, že vůbec nechápe, jak je něco takového možné, když platí zákaz využívání městských objektů v předvolební kampani. Neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský (ODS) mu slíbil tyto informace obstarat. Stejně tak i starosta Řezníček ve své odpovědi na další Málkův dotaz, když se zastupitel vyptával na funkčnost městského kamerového systému.

Zastupitel Petr Lichtenberg (Strana svobodných občanů) na závěr ještě požádal o výměnu stropního panelu přímo nad hlavou Romana Málka. Podle jeho názoru se totiž deformace desky zvětšuje a mohla by tak jednou spadnout na hlavu "ryšavé opozice". Za všeobecného veselí starosta výměnu profilu přislíbil. Ještě před rozpuštěním schůze starosta Řezníček přítomné informoval o termínu dalšího zasedání zastupitelů, které se prý bude konat 11. listopadu. Projednávat by se tu měl konečně územní plán. Ve čtvrt na šest odpoledne tak mohla většina městských zastupitelů zamířit v poklidu ke svým domovům. 

Jakub Valenta

Reklama