Chrudimské noviny O možnosti třídit nově bioodpad budou nejprve rozhodovat v Chrudimi obyvatelé rodinných domků

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

O možnosti třídit nově bioodpad budou nejprve rozhodovat v Chrudimi obyvatelé rodinných domků

Chrudim - Schránky obyvatel rodinných domků zaplaví co nevidět letáky s dotazníkem. Město by rádo zjistilo, zda bude mezi obyvateli zájem o zřízení dalších nádob na odpad. Tentokrát se bude jednat o hnědé kontejnery na bioodpad.


Bioodpad tvoří především listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů a spadané ovoce.


Chybou by naopak bylo vhazovat do hnědých kontejnerů stejně jako do popelnic zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.


Nejprve by začali s tříděním obyvatelé rodinných domků a podle výsledků se nádoby na posekanou trávu a nahnilé ovoce rozšíří případně do dalších míst.


Zahrádkáři v této souvislosti jistě uvítají možnost, kterou jim město nabízí, a sice zpětný odběr už zkompostovaných zbytků.


Anketní lístky mohou nyní dotazovaní Chrudimáci zasílat buď na mailovou adresu referentky Zdravého města Hany Kadlecové (hana.kadlecova@chrudim-city.cz), nebo doručit osobně do klientského centra v budově Městského úřadu v Pardubické ulici. Čas na to mají do 30. září.


Dotazník si můžete stáhnout i z přílohy pod tímto textem. 

red

Reklama