Chrudimské noviny O "zábavu" na zastupitelstvu se tradičně staral Málek, bývalý radní Jelínek ho ale převezl, když mu sebral veškeré trumfy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

O "zábavu" na zastupitelstvu se tradičně staral Málek, bývalý radní Jelínek ho ale převezl, když mu sebral veškeré trumfy

Chrudim - Pondělní zasedání městského zastupitelstva mělo na svém programu sice jen čtrnáct bodů, přesto to opozičnímu zastupiteli Romanu Málkovi (Koalice pro Chrudim) opět bohatě stačilo k tomu, aby se celé pozdní odpoledne i podvečer nesly v duchu jeho nekonečných dotazů.


Zastupitelé města se pomalu scházejí k pondělní schůzi.  Foto: Chrudimské noviny


Ještě než zastupitelé stačili odhlasovat program schůze, přihlásil se Málek s připomínkou, že zápis z minulého zasedání zastupitelů obsahuje usnesení, které však, podle jeho názoru, nebylo schváleno. Starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) se mu pak snažil vysvětlit, že zápis byl ověřen Málkovými kolegy v zastupitelstvu, tudíž je omyl prakticky vyloučen. Nato si vzal opoziční zastupitel znovu slovo a jal se řešit členství v dozorčí radě chrudimské nemocnice. Řezníček ho ale usadil s tím, že rozprava ještě nezačala.


V rozpočtu přibylo sedm miliónů díky dražším poplatkům za odpad
Po schválení členů návrhové komise a programu jednání předložil neuvolněný místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD) návrh na rozpočtové opatření, avšak tradičního vysvětlování se ujala vedoucí finančního odboru MěÚ Hana Vránová. Podle ní se městský rozpočet navyšuje o sedm miliónů korun, a to díky zvýšeným příjmům z poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Zastupitel David Kasal (VV) proto vznesl dotaz, proč se na minulém zasedání uváděla částka podstatně nižší. Vránová se mu pak snažila vysvětlit, že finanční odbor počítal původně s příjmy nižšími, protože nebylo jisté, zda projde schválení výše poplatků v částce 600 korun a ne všichni poplatníci také skutečně zaplatí.


Málek protestoval proti záměru vytvořit nové logo města
Rozpočtové opatření se ale týkalo i výdajů. A právě jeden z nich - sto tisíc korun na vytvoření nového loga města, popudil Romana Málka. Podle jeho názoru není koncepční logo vytvářet, protože má město svůj znak. Není podle něj také zcela zřejmé, na co peníze ve skutečnosti půjdou. Poté začal Málek žonglovat s čísly. Když skončil, pohybovaly se náklady na realizaci a implementaci nového loga kolem dvou miliónů korun. Málek tedy navrhnul, aby zmiňovaných sto tisíc bylo rozděleno z části na granty a z části na dotace v odboru školství, kultury a památkové péče. Tento jeho pozměňovací návrh ale zastupitelé neschválili narozdíl od původního rozpočtového opatření.


Žádost klubu AFK LS o dotaci na dobudování druhého podlaží tribuny byla schválena bez problémů. Pouze David Kasal se přihlásil s připomínkou, že podle jeho zaručených zdrojů z ministerstva se dotace pro stejný objekt prakticky neudělují. Chtěl tedy vědět, zda je ověřeno, že peníze na tribunu skutečně přijdou. Starosta Řezníček ho ale ubezpečil, že ano a zastupitelé mu vzápětí dali svým souhlasem za pravdu a žádost o dotaci schválili.


Město přispěje na parkoviště před hotelem Bohemia půldruhým miliónem
Následovalo schvalování dodatku ke smlouvě s dodavateli některých prací Sportovním areálům města a prodej pozemku společnosti Homa holding na výstavbu parkovacího domu, o němž jsme podrobněji informovali zde. Předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Chvojka (ČSSD) poté představil jedinou změnu, kterou návrh oproti původnímu znění obsahoval. Částka jeden a půl milionu, kterou se město bude na výstavbě parkoviště podílet, nebude rozdělena na dvě, ale hned na tři části. Nebylo totiž zcela jasné, z čeho se budou částky platit, protože podle Chvojky nebyly zakomponovány do rozpočtu města.


Peníze z města přijdou na účet společnosti Homa holding natřikrát.  Foto: Chrudimské noviny


Bývalý místostarosta nezvládl emoce a označil finanční výbor za anonymní bandu
Slovo si následně vzal znovu Málek, který rozhořčeně prohlásil, že je finanční výbor anonymní bandou. Výstupy, které produkuje, prý neobsahují informace o tom, kdo jak hlasuje a kteří členové se ho vůbec účastní. Žádal proto podrobnější informace. Osočený předseda Chvojka kontroval prohlášením, že Málek, jako skoro vždy, nemá pravdu.


Pokud chce opoziční zastupitel nějaké změny ve výstupech z výboru, musí je Málkovi schválit kolegové v zastupitelstvu. Podle Řezníčka má navíc Málkova Koalice pro Chrudim svého zástupce i ve finančním výboru, takže si klidně může dělat poznámky. Málek ale opáčil, že už dva roky tam nikdo z jeho souputníků nesedí. Do emotivní debaty se následně zapojila i šéfka finančního odboru MěÚ Hana Vránová, která se členů finančního výboru zastala a teprve až poté, když vášně opadly, mohl být schválen jak prodej pozemků, tak i finance na předložené záměry.


Vášně kolem prodeje domu Karla Pippicha v Poděbradově ulici
Pozemky ve Vlčnově a Sobětuchách se na návrh prvního místostarosty Miroslava Tejkla (ČSSD) prodávat nebudou. V případě toho vlčnovského by se někteří z majitelů ostatních pozemků k nim nemohli dostat a v Sobětuchách se dá zase očekávat, že cena lukrativní části pole poroste. Zastupitelé tak s důvody předkladatele Tejkla souhlasili a s prodeji obou pozemků nesouhlasili.


Mezi další projednávané pozemkové záležitosti patřila známá kóta 303 - tedy pozemek, který chce město získat od ministerstva obrany. Ten bude na Chrudim převeden už po zaplacení první splátky. Zástavní právo pak zaručí, že se peníze z účtu radnice skutečně dostanou do pokladny ministerstva. Prodej domu Karla Pippicha v Poděbradově ulici, který byl projednáván vzápětí, budil vášně už na minulé schůzi zastupitelstva, a ne jinak tomu bylo i v pondělí. Nakonec ale, jen co se vyřešily problémy s porouchaným hlasovacím zařízením, prošel i tento bod a záměr prodeje domu byl přeci jen schválen. Vstup Chrudimě do projektu „místních akčních skupin“ se po diskuzi mezi předkladatelem Tejklem a odborníkem na neziskovky Málkem nakonec také podařil.


Nečekaně hladká shoda na regeneraci sídliště Na Větrníku
Regenerace sídliště Na Větrníku, kterou by měla z části pokrýt dotace, získala jednohlasou podporu zastupitelů. Dokonce i věčný rebelant Málek našel v tomto bodě jednání společnou řeč s radniční koalicí. Zastupitelé si oddechli a záměr byl tak schválen stejně jako následující spolupráce radnice s římskokatolickou farností na úpravě vojenského pohřebiště na hřbitově u svatého Kříže. Starosta Řezníček v této souvislosti připomenul, že nás čeká výročí začátku do té doby největšího ozbrojeného konfliktu v dějinách - první světové války. Důstojně upravené místo posledního odpočinku vojáků, kteří v Chrudimi zemřeli, bude podle něj jistě čitelným poselstvím ostatním městům a samozřejmě také všem pozůstalým.


"Co tady ten Jelínek chce?" jakoby se ptal Málek sám sebe při pohledu na nečekanou návštěvu za svými zády.  Foto: Chrudimské noviny


Shromažďuje starosta kompromitující materiály na své politické oponenty?
A pak přišel strhující závěr v režii opozičních zastupitelů Málka a Kasala, z nichž se v poslední době stala na zastupitelstvu nerozlučná dvojice. Oba totiž dali podnět kontrolnímu výboru města pro podezření, že starosta Řezníček porušil během předvolební kampaně usnesení městské rady, protože prý vyvěsil svoje plakáty v rozporu se zmiňovaným rozhodnutím městských radních. Řezníček na to zareagoval prohlášením, zda bude výbor prošetřovat všechny, kdo se zmiňovaného prohřešku dopustili.


Kasalovi přitom ukázal fotografii, na které byl právě Kasal zachycen v situaci, kdy se zmiňovaného prohřešku sám dopouští. Ozval se i potrefený Petr Lichtenberg (Svobodní), jenž si byl másla na své hlavě také vědom. Argumentoval však tím, že po upozornění předvolební materiály okamžitě odstranil a prošetření výborem se prý rozhodně nebrání. Také Kasal s Řezníčkem uvedli, že s tím nemají žádný problém. Do debaty se zapojil rovněž starostův stranický kolega Tomáš Židek, aby Málkovi připomněl, že byl Řezníček v senátní kampani jejich společných kandidátem a že si tak Málek doslova kálí do vlastního hnízda. Návrh, který podali spolu s Kasalem, byl při následném hlasování smeten zastupiteli ze stolu.


Zastupitel Roman Málek a bývalý radní Luboš Jelínek.  Foto: Chrudimské noviny


Bývalý radní sebral věčnému rebelantovi vítr z plachet
Zlatá tečka měla ale teprve přijít. Málek se totiž vytasil s požadavkem, aby byla po bývalém radním a autorovi myšlenky Muzea barokních soch (Mubaso), Luboši Jelínkovi (Volba pro město) či projektantovi Mubasa vymáhána škoda, jež měla údajně vzniknout při samotné realizaci tohoto projektu. To mimo jiné také vysvětlovalo, proč byl Jelínek zhruba od poloviny jednání v sále přítomen. Přestože zpráva, kterou Málek předložil, působila zmatečně a neměla všechny náležitosti - chyběla například jedna z příloh, Jelínek si vzal slovo a k velkému překvapení všech se k Málkovu podnětu připojil. Vysvětlil to vzápětí tím, že i on touží konečně vědět, kdo soustavně poškozuje projekt Muzea barokních soch v Chrudimi.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Lolipop84
#774 Lolipop84 31. Leden 2013 - 17:34
Ten Málek už začíná být trapný!!! Škoda že nemáme možnost referendem odvolat tohoto kašpara