Chrudimské noviny Občanské sdružení Chrudimští patrioti zpochybňuje budoucnost ZOO koutku v sousedství parku Střelnice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Občanské sdružení Chrudimští patrioti zpochybňuje budoucnost ZOO koutku v sousedství parku Střelnice

Chrudim - Jak už jsme informovali, mají chrudimští ochránci přírody pod vedením svého šéfa Tibora Schwarze v úmyslu vybudovat v budově bývalého psího útulku Alík ZOO koutek. Proti tomu se teď ale zcela kategoricky postavilo občanské sdružení Chrudimští patrioti.

Podle Petra Bohatého, který je jedním z patriotů, je názor občanského sdružení jednotný - ZOO koutek se prý ke kapličce nehodí.

„Myšlenka rekonstrukce kapličky na Střelnici vznikla z iniciativy Chrudimských patriotů. Hlavní zásluhu na realizaci mají architekt Josef Kopečný a výtvarník Ivan Baborák, kteří do tohoto projektu investovali spoustu času a úsilí. Samozřejmě mají další plány, jak toto místo dál zvelebit včetně obnovení historické studánky, která k tomuto místu neodlučně patří.

Kolem návrhu Tibora Schwarze proběhla mezi patrioty diskuze. Jednoznačně zvítězil názor, že navržený ZOO koutek se do tohoto místa nehodí. Jeho nápad podle této diskuze, není ale určitě špatný, může se realizovat i v samotném parku na Střelnici, avšak rozhodně ne v místě, kde by se nevratně zničil jeho genius loci,“ vysvětluje Bohatý.

Čeká ho bourání, nebo noví nájemníci?  Foto: Chrudimské noviny
 

Podle dalšího z patriotů, Pavla Pavlíčka, je budování koutku smysluplnější v místech, která s chovem zvířat nějak souvisí. Třeba v blízkosti školního statku ve Vestci.

„Myšlenka se ZOO koutkem hospodářského, eventuálně i místního divokého zvířectva je hezká. Hezké by bylo i to, kdyby se k prosazení a realizaci této myšlenky využilo existence zdejší zemědělky. Shodou okolností, mluvil jsem o tom s jedním z učitelů.

Říkal, že ta myšlenka není nová, že chtěli podobný projekt realizovat ve Vestci, ale jako obvykle, narazilo se na nedostatek financí. Jak na stavbu areálu - výběhy, klece - tak i na údržbu a projekt. Zároveň pan učitel prohlásil, že pokud by Ekocentrum zdroje našlo a hledalo místo, kde areál umístit, pak je tu živná půda k jednání o umístění ve Vestci, což je součást Chrudimi.

Pomíjím i diskuzi o vhodnosti či nevhodnosti umístění zařízení v sousedství historicky i duchovně vzácného místa. Další otázka je, jak by se na ZOO koutek dívali ti, kteří i z důvodu provozu Domu na půli cesty prosadili vymístění psince a nyní by se psinec nahradil jinými, možná méně, hlučnými zvířaty,“ zamýšlí se Pavlíček.

Z postoje občanských aktivistů Bohatého, Pavlíčka a spol. je tedy zřejmé, že boj o ZOO koutek u parku Střelnice není zdaleka ještě u konce. Otázkou ale také zůstává, co na to veřejnost - zejména mladé rodiny s dětmi, kterých žije v okolí parku poměrně velké množství - zda je pro ně přijatelnější přijít si pohrát se zvířaty procházkou ke Střelnici nebo se vypravit autem až do Vestce.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Jokl
#444 Jokl 25. Září 2012 - 7:32
Asi mají patrioti pravdu, ale na druhou stranu dětská ZOO ve Vestci není moc dobrý nápad. Tam maminky s dětmi chodit nebudou o dalších návštěvnících ani nemluvě. A ještě jedna věc. Myšlenka rekonstrukce kapličky vůbec nevznikla z iniciativy Chrudimských patriotů, ale přišli s ní dávno před nimi občané z Pumberek, kteří dlouhodobě na nutnost rekonstrukce kapličky poukazovali a inicoovali mnoho jednání. Město na základě této iniciativy projekt rozpracovalo a až v tu chvíli se přidal i arch. Kopečný. Malíř Baborák se tam později vnutil se svojí velmi diskutabilní výzdobou. Je trapné, že Chrudimští patrioti se takto chlubí cizím peřím. Obchvat, kaplička apod. To jsou Chrudimští patrioti tak myšlenkově impotentní?
Obrázek uživatele Bleeer
#445 Bleeer 25. Září 2012 - 14:00
Jsou proti? Pak jistě mají lepší nápad, jak prostor využít, že? ZOO koutek přece nijak nebrání kupříkladu rekonstrukci studánky. Neměli by se raději zaměřit na to, aby Povodí Labe vyčistilo to smradlavé a zanesené koryto řeky, která protéká tímto místem?