Chrudimské noviny Odkoupí radnice zpět pozemky ve Vlčnově? Úředníci jí něco takového nedoporučují, bojí se trestního postihu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Odkoupí radnice zpět pozemky ve Vlčnově? Úředníci jí něco takového nedoporučují, bojí se trestního postihu

Chrudim/Vlčnov - Městští zastupitelé se mimořádně sejdou v pondělí 14. července, aby se zabývali kauzou firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o., která v důsledku změn v územním plánu města přišla o stovky tisíc korun. Zastupitelstvo by teď mělo rozhodnout, zda znehodnocený a takřka neprodejný pozemek, který město firmě před lety prodalo za zcela jiných podmínek, odkoupí nazpět a vykompenzuje tím škodu, která firmě nejspíš vinou radnice vznikla.

Přestože předložený bod jednání navrhuje odkoupení pozemku od firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o. zpět do vlastnictví města za cenu, kterou firma zaplatila, několik odborů MěÚ v Chrudimi tuto operaci důrazně nedoporučuje. Finanční odbor například považuje uvedený postup za nesprávný a upozorňuje dokonce na možné riziko trestního stíhání. Město by se prý nezachovalo jako správný hospodář. „Pokud by přesto zastupitelstvo města trvalo na realizaci v navržené podobě, upozorňuji, že finance by musely být vzaty z rezerv, což definitivně vyčerpá možnost jakýchkoliv spoluúčastí k dotacím pro rok 2014. Bylo by stejně nutné rozložit do splátek a polovinu zaplatit až v roce 2015, což by znamenalo další zatížení rozpočtu pro rok 2015, který ještě ani není připravován,“ stojí ve zdůvodnění finančního odboru, které se podařilo Chrudimským novinám exkluzivně získat.

Odkoupí město bezcenný pozemek draze nazpět? O tom teď budou rozhodovat městští zastupitelé.  Foto: Chrudimské noviny

Podobný názor přitom zastává i právní odbor, který navíc upozorňuje na to, že vlastník pozemku se měl o připravované změny územního plánu zajímat a vznést případné připomínky. Na vině tak podle vyjádření městských právníků není radnice, ale podnikatelé, kteří nesledovali připravované změny územního plánu, jež měly znehodnotit jejich majetek jedním rozhodnutím městských zastupitelů. Zda město v takových případech přistupuje například k obeslání dotčených majitelů pozemků s dotazem, zda mají k chystaným změnám vlastní návrhy či připomínky, není ale prozatím příliš jasné. Stejně tak zůstává viset ve vzduchu otázka, byl-li vůbec se změnami územního plánu obeznámen tehdejší starosta Jan Čechlovský (ODS), když podpisoval smlouvu o prodeji s firmou S&CH TRADE CZ, s.r.o.

Podle městských úředníků měl Miloš Chudáček změny v územním plánu sledovat a vznést připomínky. Ten ale na něco takového nebyl městem upozorněn.  Foto: Chrudimské noviny

Ve smlouvě totiž stojí, že prodávaný pozemek je bez právních vad. „Vycházet vstříc tímto způsobem vlastníkovi pozemku, který nevyužil svého práva podat námitky proti územnímu plánu tak, jak mu umožňuje zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, navíc za situace, kdy jednatel společnosti i jediný společník mají (dle výpisu z obchodního rejstříku) trvalý pobyt na území města Chrudim, by znamenalo nejen porušení zákona o obcích, ale i vytvoření precedentu pro jakékoli další obdobné případy,“ tvrdí právní odbor a jakoukoliv vinu města na vzniklé škodě samozřejmě popírá.

Stane kupcem sama radnice přesto, že ji úředníci před tímto krokem varují?  Foto: Chrudimské noviny

Nakolik se městští zastupitelé budou řídit radami a doporučeními úředníků města, není zatím jasné. Jejich kolegové zasedající v městské radě totiž na svém posledním zasedání žádné konkrétní stanovisko k problematice nezaujali. Vedení města však přesto zadalo Odboru správy majetku MěÚ Chrudim za úkol připravit materiál, který bude v pondělí předložen zastupitelům ke schválení. V něm by měli zvolení zástupci vzít na vědomí projednání věci radou a následně i schválit odkoupení pozemku městem.

red

Reklama