Chrudimské noviny Opravy kostelní střechy pokračují

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Opravy kostelní střechy pokračují

Chrudim - Opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, nejvýraznější dominanty centra města letos pokračují v mimořádném stylu. Místní katolické farnosti se podařilo získat příslib výjimečných finančních prostředků ve formě dotací, které pomohou zafinancovat rekonstrukci jak střešního pláště, tak především krovů.

Přestože farnost se chystá investovat do vícero svatostánků, které má ve správě, je to právě pokračující oprava střechy, kdo si vyžádá největší objem financí. „Ve výběrovém řízení byla s nejnižší cenou zvolena firma Pario. Jedná se o částku dosahující téměř k šesti milionům korun,“ uvádí chrudimský arciděkan Jiří Heblt. „Prosili jsme na všech stranách a přestože celou částku na dotacích nezískáme, máme přislíbeny čtyři miliony korun. Celou situaci navíc poněkud zkomplikoval fakt, že výrobce tašek letos s jejich výrobou končí, bylo proto nutné zajisti akutně zásobu na celou opravu střechy hlavní lodě a případné budoucí vysprávky,“ říká arciděkan. Celá oprava střechy se však dokončí až příští rok, protože letos zkrátka finance stačit nebudou.

Momentálně již probíhá na střeše i pod střechou čilý ruch. „Nejprve byla postavena lešenová věž a visuté lešení, odstranit přišel měděný plech, na půdě začali pracovat tesaři. Zejména spodní partie krovu jsou v žalostném stavu, přesto doufáme, že podaří letošní opravu provést v plánovaném rozsahu a vše bude vyúčtováno ke spokojenosti všech stran,“ doplňuje Jiří Heblt.

Změny se dějí i v interiéru kostela. V minulých dnech získala farnost darem nové koberce, vylepšení se dočkal i rozhlas. V budoucnosti plánuje arciděkan Heblt také sjednotit podušky v lavicích, pořídí také nové oltářní plátna. Nově se v kostele objevila třeba kadidelnice a do příštího roku se pokusí opravit i kostelní lavice. Zde je třeba i stanovisko památkářů, protože lavice jsou kulturní památkou. Provizorní obětní stůl by mohl nahradit kamenný oltář. „Jsme omezeni finančními prostředky, protože žádnou z těchto akcí nechci dělat na dluh. Budeme pořádat pravidelné sbírky a vybrané finanční prostředky použijeme na tyto účely,“ uzavírá arciděkan Heblt. 

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Bleeer
#4971 Bleeer 8. Srpen 2016 - 14:55
Když jsme u těch střech - vzpomínám, jak se k tomu kdejaký odborník vyjadřoval, jestli tašky na kostel ano nebo ne. Zajímalo by mě, jestli se budou vyjadřovat i k opravě střechy nad Regionálním muzeem.