Chrudimské noviny Pardubičtí památkáři iniciovali prohlášení chátrající zastávky za nemovitou kulturní památku

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pardubičtí památkáři iniciovali prohlášení chátrající zastávky za nemovitou kulturní památku

Chrudim – Zastávka na Podhůře by se měla stát po letech nezájmu ze strany města novou kulturní památkou a spolu s ní i Městský park v Chrudimi, jak oznámil na úterní tiskové konferenci po jednání Rady města starosta František Pilný (ANO 2011). Podnět, který vzešel od pardubických památkářů, budou zastupitelé projednávat na konci června.

Zástávka na Podhůře i Městský park by se po žádosti vlastníka na Ministerstvo kultury České republiky, jak postup vyžaduje, mohly stát novou nemovitou kulturní památkou. „Prohlášení za kulturní památku bylo iniciováno ze strany našeho pardubického pracoviště Národního památkového ústavu již v loňském roce a podnět byl předán městu Chrudim, vlastníkovi objektu,“ uvedla na pravou míru Zuzana Vlasáková z NPÚ.  Pro zastávku na Podhůře by to znamenalo, že by se stala jednou ze tří takových zastávek v republice. V současné době jsou jimi zástávky pouliční dráhy v Brně a v Plzni. 

Zastávka na Podhůře má za sebou pohnutou historii.  Foto: Chrudimské noviny

Významnosti zástavky na Podhůře jsme věnovali několik článků už začátkem roku 2021, abychom upozornili na její stav a zajímavou historii. Tím se daly věci do pohybu. Prostřednictvím našich novin se podařilo pracovníkům Národního památkového ústavu zjistit nové informace nejen o okolnostech výstavby zastávky, ale i o jejím autorovi, kterým je chrudimský stavitel Cyril Luhan starší, podle kterého byla následně pojmenována i jedna z nových ulic sousedících s Městským parkem.

Kvůli úsporám finančních prostředků ze státního rozpočtu nebyl pro rok 2022 vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zastávka na Podhůře se už nyní nachází v území s plošnou památkovou ochranou a oprava či úprava musí být provedena se souhlasem orgánu státní památkové péče. 

Fotografie zastávky z roku 1961 získané ze soukromého archivu poskytlo ÚOP v Pardubicích. Zdroj: NPÚ

Stavba má po opravě šanci nadále sloužit původní funkci a současně bude připomínkou slavné éry architektury. Je tedy stěžejní opravu této zastávky iniciovat, přičemž popudem může být právě prohlášení za kulturní památku,“ dodala Zuzana Vlasáková, která potvrdila, že ani k dnešnímu dni stále žádost o vyjádření ohledně opravy zastávky na Podhůře pardubičtí památkáři neevidují.

Petra Vintrlíková

Reklama