Chrudimské noviny Práce na sanaci areálu bývalé Transporty jsou u konce. Akce spolkla dohromady takřka 170 milionů korun

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Práce na sanaci areálu bývalé Transporty jsou u konce. Akce spolkla dohromady takřka 170 milionů korun

Chrudim - Jeden z největších a také nejnákladnějších projektů, na němž se město podílelo, je u konce. Jde o sanaci areálu bývalé Transporty, který si za dva roky vyžádal náklady, jež se blíží astronomickým 170 milionům korun. Radnice však tuto částku ze svého neplatila, protože ji poskytl Operační program Životní prostředí a Pardubický kraj.

K oficiálnímu ukončení prací tak došlo až letos 31. března. K tomuto datu byly poskytovateli dotace odevzdány všechny doklady, aby mohl vyhodnotit celý projekt likvidace jedů, které obsahovala zemina především v lokalitě, jíž se dlouhá léta říká „Korea“. Právě zde se v jímce nacházelo znečištění, které hrozilo kontaminovat podzemní vody a znehodnotit tak třeba studny v Medlešicích a Markovicích. Nyní vstupuje projekt do takzvané „fáze udržitelnosti“, kdy bude po dobu pěti let monitorován, aby snad nedošlo ke kontaminaci podzemních vod.

Celá lokalita se nachází na severním až severozápadním okraji města. Závažnost problematiky znečištění byla odhalena už v roce 2003. Výsledky průzkumných prací provedených v rámci analýzy rizika odkryly řadu vážných skutečností - kontaminace chlorovanými karcinogenními látkami byla kromě zdroje vody medlešického pivovaru zjištěna i v několika individuálních zdrojích pitných vod v obci Medlešice. Takže práce přišly mnohde za pět minut dvanáct.

Bagry se v bývalé Transportě prakticky nezastavily.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Na základě těchto alarmujících zjištění byl ve spolupráci Pardubického kraje a města Chrudim navržen další postup směřující k odstranění ekologické zátěže. Výsledkem bylo v roce 2009 zpracování kompletní projektové dokumentace, následovala žádost o poskytnutí dotace. V rámci sanačních prací byla provedena dvě základní nápravná opatření. Prvním bylo odtěžení znečištěných zemin v ohniscích kontaminace. Celková plocha a objem sanační odtěžby byly 2349 metrů čtverečních, respektive 17 277 m3, při hloubce odtěžby sedm až osm metrů pod úrovní terénu. V rámci sanační odtěžby byly veškeré odtěžované zeminy tříděny a kategorizovány, a znečištěné zeminy byly přepravovány k předúpravě a odstranění na řízenou skládku nebezpečného odpadu. V rámci sanační odtěžby pak bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny). Druhým krokem došlo k aplikaci Fentonova činidla, jejímž výsledkem byl rozklad karcinogenních uhlovodíků, a to s účinností mezi 70 a 90 procenty. Sanační práce mělo „na triku“ „Sdružení Transporta 2012“ a sdružení společností Vodní zdroje, Ekomonitor a Strabag.

red

Reklama

Obrázek uživatele Ivča
#3120 Ivča 3. Květen 2015 - 16:55
Toto by se měli naučit zpaměti ti, kteří stále chválí minulý režim !!!