Chrudimské noviny Tisková zpráva: Jaké projekty se připravují pro děti a školy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tisková zpráva: Jaké projekty se připravují pro děti a školy

Chrudim – Město Chrudim je od roku 2018 realizátorem víceletého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim, který probíhá s podporou MŠMT. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách ve spolupráci s jejich zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání. Předpokládaný konec projektu bude v srpnu 2022. Alokovaná částka na celou realizaci činí 14 mil. Kč. Z ní jsou hrazeny vedle aktivit pro žáky, pedagogy a rodiče i mzdy pro manažera, pracovní skupiny a koordinátory spádovosti škol.

Foto: Chrudimské noviny

Do projektu je v současné době zapojeno celkem 92 škol z celého území ORP Chrudim (MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ), které se snaží vybudovat mezi sebou funkční systém komunikace. Při realizaci projektu využíváme zkušeností a navázané partnerské spolupráce s organizacemi spolupracujícími v rámci Zdravého města a MA21. Realizátory aktivit se tak stává např. DDM Chrudim, Regionální muzeum Chrudim, Vodní zdroje, Mama klub, Semiramis, Ekocentrum Paleta a další. Připravované projekty vycházejí z přání a potřeb škol. Snažíme se, aby je měly „šité na míru“.


Pořádají se exkurze i zahradní slavnosti

Vedle nezbytného strategického plánování a řízení pořádáme aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání, kariérní poradenství a přírodovědné vzdělávání. V rámci environmentálního přístupu pořádáme exkurze po lokalitách Národního geoparku Železné hory, laboratorní semináře pro učitele a děti Chemie pro nechemiky ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Na podporu čtenářské gramotnosti pořádáme zahradní slavnosti, kde hravou formou učíme děti formovat čtecí návyky, schopnost komunikovat a rozvíjet dětskou představivost. V rámci regionální sounáležitosti pořádáme edukační programy zaměřené na historii našeho regionu.


Vzdělávací semináře vedou odborníci

V území působí mobilní tým, složený z logopeda, speciálních pedagogů a psychologa. Ten pomáhá učitelům a žákům řešit jejich potřeby a identifikovat nadané děti a jejich rozvoj. Realizujeme semináře pro učitele a rodiče dětí s logopedickými vadami, zacvičujeme praktikanty z řad studentů univerzit v Hradci Králové a Olomouci. Pořádáme besedy s kapacitami z oblasti psychologie, doktorkou Lidmilou Pekařovou, doktorem Andrejem Drbohlavem a Karolinou Presovou – všichni se zaměřují na poruchy chování dětí.

V průběhu realizace projektu jsme uspořádali již 213 jednodenních akcí, které plně hradíme z projektu MAP II v ORP Chrudim a pro školy jsou zdarma.


Obrázky použité v cyklomapě.  Foto: Chrudimské noviny


Podporuje se znalost jazyků

S návratem dětí do škol pokračujeme v oblíbené a velmi žádané aktivitě, kterou je podpora jazykového vzdělávání a vnitřní motivace dětí k učení cizího jazyka ve spolupráci s Jazykovou školou Zebra. Ukazujeme dětem, k čemu cizí jazyky budou potřebovat a kde se bez nich neobejdou. Umožňujeme jim setkat se prostřednictvím spojení přes Skype s cizojazyčnými osobami z Kanady, Mexika, Austrálie, Itálie a Rakouska. Našim cílem je zaujmout a získat pozornost a nadšení pro cizí jazyky.


Zapojilo se i několik dalších místních akčních skupin

Velmi nás těší, že díky výborné zpětné vazbě ze základních škol a sdílení dobré praxe se nám podařilo předat tuto aktivitu i do dalších Místních akčních plánů v Čáslavi, Žďáru nad Sázavou a MAP Královská stezka.

Pandemie covid-19 nám omezila akce založené na osobním setkávání, nicméně část z nich jsme přesunuli do on-line prostředí a pokračovali v jiném formátu dále.

 

Nejnovější projekt, který jsme podpořili s cílem propojit základní umělecké školy v regionu a do kterého se zapojily základní umělecké školy z Chrudimi a Slatiňan, jsou ručně malované Cyklomapy Chrudimsko dětem. Odkaz: Výstava - Cyklomapa Chrudimsko - ZUŠ Chrudim (zuschrudim.cz).

 

V Chrudimi dne 19. 5. 2021

 

 

Šárka Trunečková, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Iva Roušarová, projektová manažerka MAP II v ORP Chrudim, tel. 606 143 255

red

Reklama