Chrudimské noviny Vrchní státní zastupitelství přijalo trestní oznámení na představitele města kvůli sporu o pozemky ve Vlčnově

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Vrchní státní zastupitelství přijalo trestní oznámení na představitele města kvůli sporu o pozemky ve Vlčnově

Chrudim - To, o čem se zatím jen spekulovalo, se stalo skutečností. Advokátní kancelář Martin Zbořil z Hradce Králové odeslala Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli sporu firmy S&CH TRADE CZ chrudimského podnikatele Miloše Chudáčka s městem Chrudim o nepovedenou transakci s pozemky ve Vlčnově trestní oznámení na představitele města pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, úplatkářství a dalších možných trestných činů. Chrudimské noviny o tom informoval advokát Martin Zbořil.

Advokátní kancelář souběžně požádala Vrchní státní zastupitelství v Praze, aby trestní oznámení prověřoval policejní orgán a státní zástupce mimo působnost města Chrudim. "Existuje zde totiž důvodný předpoklad blízkých vzájemných vazeb na osoby, jichž se toto oznámení týká," vysvětluje advokát Martin Zbořil. "Z důvodu geografické blízkosti a možných blízkých vazeb by toto oznámením neměly prověřovat ani orgány činné v trestním řízení příslušné pro Východočeský kraj, resp. Královéhradecký a Pardubický kraj," dodává vzápětí. Advokát se v trestním oznámení opírá především o skutečnost, že jeho klient Miloš Chudáček koupil od města Chrudim ve veřejné soutěži 30. března 2010 pozemky ve Vlčnově určené k průmyslovému využití, a prodávající, tedy město, ve smlouvě výslovně prohlásilo, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy ani jiné právní závady, které by předmětné nemovitosti zatěžovaly nebo omezovaly jejich užívání.

Advokátní kancelář zároveň dokládá, že už v době podpisu této smlouvy měly být sporné pozemky určeny pro trvalou zeleň, nikoli pro průmyslové využití, což mělo město před jeho klientem zamlčet, v důsledku čehož se hodnota pozemků radikálně snížila, přičemž klient tuto škodu předběžně odhaduje na 1 700 000 Kč. Přestože se Miloš Chudáček později snažil s představiteli radnice smírně vyřešit náhradu jemu vzniklé újmy a starosta města Petr Řezníček s místostarostou Miroslavem Tejklem mu měli přislíbit vyřešení celé záležitosti vrácením celé kupní ceny proti vrácení dotyčných pozemků, byl tento návrh zastupiteli města v tajném hlasování zamítnut.

"Vzhledem k těmto velmi nestandardním krokům ze strany starosty Petra Řezníčka a místostarosty Miroslava Tejkla, kdy bylo jimi původně slíbené vrácení plnění odvoláno, dále s ohledem na přijetí usnesení, že se bude o vrácení plnění v zastupitelstvu hlasovat tajně, a že před podpisem samotné kupní smlouvy nikdo z představitelů města, tedy zastupitelů, radních, starosty ani úředníků neinformoval mého klienta o záměru změnit účelové určení převáděných pozemků, vzbuzuje to v něm důvodné podezření, že prodej předmětných pozemků ve Vlčnově, popřípadě jednotlivé fáze tohoto prodeje, naplňují skutkovou podstatu trestných činů," konstatuje královéhradecký advokát. Jak dodává, je také velmi pravděpodobné, že podpisem uvedené kupní smlouvy naplnil skutkovou podstatu trestného činu i tehdejší starosta Jan Čechlovský a spolu s ním další osoby, které podklady pro uzavření smlouvy připravovaly. Pokud jde o vyčíslení vzniklé škody, bude se jí zabývat přizvaný znalec.

red

Reklama