Chrudimské noviny O objednávkový systém pardubického živnostenského úřadu není zatím příliš velký zájem

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

O objednávkový systém pardubického živnostenského úřadu není zatím příliš velký zájem

Pardubice - Od letošního února je na živnostenském úřadě pardubického magistrátu v provozu objednávkový systém. Klienti oddělení registrace obecního živnostenského úřadu se mohou na požadovanou agendu objednat přímo na konkrétní den a hodinu prostřednictvím webového portálu www.pardubice.eu, sekce on-line rezervace, a vyhnout se tak čekání na úřadě. Přestože tento systém poskytuje klientům řadu výhod, není zatím příliš využívaný.


„Při přijetí objednávky je klientovi zobrazeno potvrzení se všemi potřebnými údaji, obdrží kód, který při příchodu na živnostenský úřad uvede na tiskárně vyvolávacího systému a vytiskne si lístek s pořadovým číslem. Klient je zařazen do fronty a prioritně odbaven v objednaný čas.


Důležité je, že objednaný klient musí přidělený kód z internetu vyťukat na klávesnici vyvolávacího systému v rozmezí patnácti minut před objednanou hodinou nebo maximálně patnácti minut po ní, jinak systém již přidělený kód vyhodnotí jako neplatný a klient není zařazen do fronty čekajících,“ vysvětluje vedoucí oddělení registrace Jaroslava Růžková. 


Pracoviště Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic naleznete v ulici Gorkého 489. Úřad zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a zákonem o volném pohybu služeb, tj. zabezpečuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, vede evidenci zemědělských podnikatelů, provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých pravomocí a plní funkci jednotného kontaktního místa.

red

Reklama