Chrudimské noviny Trénink na Taxisově příkopu, i když ve změněné podobě, bude koňům dál odepřen

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Trénink na Taxisově příkopu, i když ve změněné podobě, bude koňům dál odepřen

Pardubice – Po posledních událostech na Velké pardubické, při kterých se smrtelně zranil pomyslný favorit dostihů, kůň Sottovento, debatovala k tomu účelu zřízená expertní skupina o tom, jak do budoucna zlepšit bezpečnost pardubického závodiště. Výsledkem budou zatím změny na dvou překážkách.

 „Předmětem diskuzí byla zejména úprava Taxisova příkopu a některých dalších překážek, které by mohly během sezony sloužit jako příprava koní pro překonávání tradičního skoku Velké pardubické,“ upřesnil před týdnem ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller na náš dotaz, jak se vyvíjí jednání o nové podobě překážek. Rovněž uvedl, že skupina se sešla od 15. prosince dvakrát. Výstupy z těchto jednání projednalo posléze představenstvo a výsledkem budou změny na překážkách číslo 2 a 4. 

Ilustrační foto z Velké pardubické.  Zdroj: Dostihový spolek

Překážky číslo dvě a čtyři se sjednotí

Překážka č. 2 svou vizuální podobou odpovídá Taxisovu příkopu, jedná se o živý plot s příkopem za ním. „Rozhodli jsme se změlčit příkop a odstranit doskokovou hranu. Tu naznačíme vysypaným pásem pilin tak, jak to bývá u Taxisu. Příkop zvýrazníme opticky, a to zeminou bez trávy. Překážka se tak typově stane menší ,kopií' Taxisova příkopu a koně budou mít příležitost během sezony tento skok natrénovat,“ vysvětluje ředitel Jaroslav Müller.

Na Taxisu nebudou koně trénovat dál

Taxis, neboli překážka číslo 4, bude vizuálně kopírovat překážku číslo dvě, na kterou budou koně zvyklí z tréninku, ale rozměry Taxisu zůstanou vesměs  stejné: příkop ohraničený hnědou zeminou se navíc změlčí a zmizí doskoková hrana, živý plot bude zešikmen. Jestli zůstane odskoková bariéra v podobě bílé klády před živým plotem, se prý bude ještě řešit v průběhu sezóny. Trénink přímo na této překážce bude koňům nadále odepřen. Spokojení tak nejsou ani ti, co chtěli minimalizovat smrtelná zranění slabších koní na maximum, ani ti druzí, kteří tvrdí, že už prý nebude Velká pardubická, co bývala.

Kdo o tom rozhoduje

O nové podobě závodiště rozhoduje expertní skupina 14 lidí, zastoupená kromě ředitele Dostihového spolku z šesti představitelů České asociace steeplechase (dva z nich jsou zároveň členy Překážkové komise ČASCH) a zástupců dostihových trenérů a žokejů a také odborníků v oblasti welfare koní, veterinární péče a etiky a etologie včetně dvou novinářů. Všichni prý budou i nadále sledovat vývoj dostihů a dopad přijatých opatření, aby je mohli průběžně vyhodnocovat a případně měnit.

Členové expertní skupiny:
 1. Josef Váňa – předseda Výboru České asociace steeplechase (ČASCH), trenér
 2. Martin Liška – místopředseda Výboru ČASCH, předseda Překážkové komise ČASCH, žokej
 3. František Horák – člen Výboru ČASCH, člen dostihových komisí
 4. Jiří Janda – člen Výboru ČASCH, správce dostihové dráhy Pardubického závodiště
 5. Josef Bartoš – člen Překážkové komise ČASCH, žokej
 6. Jaroslav Jelínek – člen Překážkové komise ČASCH
 7. Jaroslav Myška – žokej
 8. Čestmír Olehla – trenér
 9. Radek Axman – Státní veterinární správa, Pardubický kraj
 10. Petr Přikryl – veterinář
 11. Cyril Neumann – Česká zemědělská univerzita v Praze
 12. Martin Cáp – novinář, dostihový odborník
 13. Vlastimil Weiner – novinář, dostihový odborník
 14. Jaroslav Müller – ředitel Dostihového spolku, a. s.

 

Petra Vintrlíková

Reklama