Chrudimské noviny Když se chystáme nadobro "projíst" městské domy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Když se chystáme nadobro "projíst" městské domy

Prodávat dům na Palackého třídě za každou cenu, nebo ještě lépe - pod cenou, mi nepřijde dvakrát prozíravé. Pokud si dobře vzpomínám, město nechalo v případě tohoto objektu, v němž dříve sídlila například mateřinka nebo školní družina, zpracovat studii, která počítala s tím, že tu vzniknou nové byty a v přízemí nebytové prostory pro kamenný obchod, jemuž měl být uzpůsoben parkovací záliv na okraji prozatím frekventované silnice, která by se, jakmile bude uveden do provozu obchvat města, měla podstatně zklidnit. Už to samo o sobě - mám tím na mysli onu studii, stálo nějaké úsilí, čas a peníze, které teď přichází vniveč.

Zbavit se objektu jeho prodejem je totiž to nejjednodušší řešení, přičemž se na můj vkus v poslední době prodalo městských domů až přespříliš. Důvod byl pokaždé stejný - město je totiž nechalo znehodnotit tím, že se o ně řádně nestaralo a raději směřovalo investice do nových projektů. Nebylo proto divu, že co městský dům, to skoro pokaždé ruina, anebo se některé tomuto stavu nebezpečně přibližují jako již zmíněný objekt na Palackého třídě, který nedostal šanci naplnit svůj plánovaný účel. A to vše se děje přesto, že město nepostavilo za poslední dvě volební období ani jeden nový byt (naposledy za Jaroslava Trávníčka v sídlišti Na Větrníku), zatímco tady se nabízí v případě rekonstrukce domu jedna malá bytovka přímo v chrudimském centru.

Původní studie měla, jak jsem už naznačil výše, daleko širší rozměr, který měl v dobrém slova smyslu "nakazit" ostatní sousedy v této páteřní ulici k tomu, aby se na Palackého třídě začaly budovat parkovací zálivy kvůli akutnímu nedostatku parkovacích míst ve městě. Dnes, kdy nebyl alespoň prozatím uveden do života projekt parkoviště před hotelem Bohemia a jeho další osud, přestože do něj město nasypalo nějaké peníze, je takříkajíc "ve hvězdách", by podobné řešení v Palackého ulici od tohoto problému částečně ulevilo. A to nemluvím o komerčních prostorách v přízemí domu, které by mohly spolu s nájemným z bytů přispívat na údržbu tohoto objektu, který se však město chystá oproti původnímu plánu prodat.

Jelikož nám zbývá do příštích komunálních voleb jen několik týdnů, velmi bych se přimlouval za to, aby byl záměr prodeje tohoto domu pozastaven a ponechán na rozhodnutí nové městské rady a zastupitelstva vzešlých z voleb, než jej uspěchat. Důvody jsem shrnul výše. Nepřijde mi totiž příliš hospodárné snižovat hodnotu městského majetku na úkor nejrůznějších oprav a rekonstrukcí a "projíst" tak nadobro městské domy v centru města. A to přesto, že místostarosta Tejkl přišel k tomuto dědictví jak "slepý k houslím" a musel jej začít řešit, pokud nechtěl, aby nám domy spadly na hlavu. Vím, že je těžší udržovat majetek, než stavět nový, natož s ním efektivně nakládat v prostředí tržního hospodářství, s nímž má jen málokdo v současném vedení radnice nějaké zkušenosti. Navíc je to z pohledu politiků neatraktivní, protože takové výsledky práce nejsou tolik vidět jako nové tribuny, hřiště, apod. Už proto bych městský majetek nerozprodával a držel se nějaké koncepce, která bude ku prospěchu nás všech a nikoli jen vybraných skupin voličů - obyvatel, na které budou ti ostatní doplácet třeba právě formou nevýhodného prodeje městského majetku.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele Troublemaker
#2075 Troublemaker 19. Září 2014 - 9:11
A má město stavět nové byty? Nemá to spíš být příležitost pro soukromé developery? A druhá otázka - pokud je tedy prodej domu pro město nevýhodný, měl by logicky být hodně výhodný pro nějakého kupce. Ale kupec se nenašel, takže i tahle teorie pana redaktora dost pokulhává. A kolik je ve městě volných obchodů a jiných nebytových prostor? Představa, že si na Palackého někdo pronajme obchod je z říše snů.