Chrudimské noviny Když se veřejné tajemství o závislosti na alkoholu promění v realitu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Když se veřejné tajemství o závislosti na alkoholu promění v realitu

V případě současného ředitele Technických služeb Chrudim Zdeňka Koláře si nešlo nevšimnout souvislostí, které pozvolna spěly k jeho rozhodnutí podstoupit protialkoholní léčbu. Takových signálů jsmě měli v redakci několik a veřejnost se o jeho problému s alkoholem měla poprvé možnost dozvědět na začátku loňského roku, kdy spáchal v opilosti těžkou dopravní nehodu před Vlčnovem, za kterou ho projednával zdejší okresní soud.

Nešlo si také nevšimnout otevřeného dopisu Chrudimačky Ivany Palečkové, která měla se Zdeňkem Kolářem osobní zkušenost a která naprosto věcně a bez emocí konstatovala, že se ředitel Technických služeb rozhodl správně, když nastoupil léčení, protože ho, jak uvedla, "doběhlo něco, s čím se těžko žije". Pozastavila se však nad tím, že mu to dříve v práci procházelo a prochází i nyní, zatímco jinde a v případě "obyčejných smrtelníků" by jim za něco podobného hrozil nekompromisní okamžitý vyhazov. Vzhledem k tomu, že Zdeněk Kolář v podstatě reprezentuje ve své funkci i město, se nedá než s Ivanou Palečkovou souhlasit. Stejně tak musím souhlasit, že si tím vedení města nabíhá na smeč občanů, kteří jím kvůli tomu mohou ve stále větším počtu začít pohrdat.

Nechci tady Zdeňka Koláře nijak pranýřovat, protože bojovat s démonem alkoholu není žádná legrace. Trpí tím nejen on, ale určitě i jeho rodina a okolí, v konečném důsledku pak samotné město, které muselo pod vlivem těchto událostí v Technických službách Chrudim začít improvizovat. Musím však ocenit to, že se Zdeněk Kolář zachoval za této situace jako chlap, který se postavil k problému čelem, protože se chce své závislosti na alkoholu zbavit a jako člověk napravit. Léčba to jistě není a nebude krátkodobá. Město udává, že bude desetitýdenní. Leckdy při ní hrozí i recidiva. Popřejme proto Zdeňku Kolářovi, ať se s ní vypořádá s úspěchem. A co popřát radnici? Především hodně pádných argumentů k tomu, proč si takového člověka dál držet v zodpovědné vysoké funkci, a to i za cenu možné ztráty vlastní prestiže. Rád bych totiž věřil tomu, že uvažuje koncepčně v zájmu nás všech a nikoli jen v zájmu jedince. Tak pádné argumenty z odpovědných úst bohužel ale ještě nezazněly.

Roman Zahrádka

Reklama