Chrudimské noviny Když v Chrudimi obrátili pořekadlo "komu se nelení, tomu se zelení" naruby

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Když v Chrudimi obrátili pořekadlo "komu se nelení, tomu se zelení" naruby

Nechci nikoho kritizovat, ani soudit, pouze zaznamenávám věci, s nimiž se v našem městě setkáváme, a přestože jsou do očí bijící, nechávají leckoho chladným. Zejména pak ty, kteří by pro nápravu daného stavu mohli a především měli ledacos udělat. Zářným příkladem je více než kilometr dlouhý pás neudržované přerostlé zeleně a náletových dřevin po obou březích Chrudimky uprostřed hustě obydlené zástavby, připomínající spíše divokou džungli než ráz druhého největšího města Pardubického kraje, které se tak rádo a často pyšní mnoha vzletnými přídomky.

Jde přitom o úsek, který spravuje Povodí Labe, jež v našem městě nesídlí, a které, pokud ho někdo nepopostrčí, s tímto ostudným stavem po většinu roku jen tak hned něco neudělá. A městu je to podle všeho naprosto jedno. Chrudimské noviny přitom na tento nešvar poprvé poukázaly na základě připomínek a stížností čtenářů (tedy občanů našeho města) v druhé polovině června a přestože od té doby uběhlo už několik týdnů, vše je tu i nadále při starém. Na březích je tráva po ramena, přistoupit na některých místech k břehu je nebezpečné, neboť není patrné, kam až sahá pevná zem a kde začíná řeka, která je zanešená a páchne.

Také Povodí Labe si s tím hlavu příliš neláme. Nikdo ho totiž netlačí k tomu, aby si řádně plnilo svoje povinnosti v roce, který je mimořádný na nadprůměrně teplé a srážkové dny, jež jsou přímo ideální pro růst zeleně, která tak potřebuje častější údržbu než jednou nebo dvakrát ročně, jak bezelstně sdělil našemu redaktorovi úsekový technik Povodí Labe Jiří Škarka. Město přitom letos na svých plochách údržbu zeleně zintenzivnilo, čehož důkazem jsou co chvíli řvoucí sekačky pod okny bytových domů. Nedokáže ale podle všeho účinně komunikovat se subjekty, jimž patří také nemalý kus zelených ploch uprostřed města, aby k takovým situacím, jako kolem řeky v sídlišti U Stadionu, v ulicích U Valchy a Na Ostrově, a mezi Parkem Píšťovy a zahrádkářskou kolonií Na Bělidle, nedocházelo.

Co je nám potom platné, že se Povodí Labe, jak poznamenal jeden z našich čtenářů, vzorně stará o úsek řeky mezi Kunětickou horou až po její vyústění z Pardubic, kde je to, jak píše, doslova jak namalované, když na Chrudim "pěkně z vysoka dlabe" a nechává ji zarůstat víc než metrovými travinami po větší část roku. Jestliže je tedy pro Povodí Labe bližší košile než kabát, je řada na našem městu, aby této státní společnosti důrazně připomnělo, kam až sahá její revír a s tím související povinnosti, anebo se s ní dohodlo, že za ni za určitou úplatu část údržby říčních břehů v nejobydlenějších částech jako U Stadionu a blíže k centru města převezme. Pokud tak ani v jednom případě neučiní, bude tuto nelichotivou vizitku udržovat při životě a ještě si nakonec vyslouží hanlivou poznámku, že jsme jediné město, kde dokázali obrátit význam pořekladla "komu se nelení, tomu se zelení" naruby.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele Bleeer
#1976 Bleeer 10. Červenec 2014 - 8:50
Ono to Povodí Labe na Chrudim dlabe. Dlouhodobě - k Labi je to odtud asi moc daleko, takže je nezajímá nejen zeleň, ale třeba ani zabahněné koryto náhona protékajícího kolem parku Střelnice.