Chrudimské noviny Když zavíráme duše do neosobních zařízení, tak neskutečně trpí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Když zavíráme duše do neosobních zařízení, tak neskutečně trpí

Dočetl jsem se v redakčním materiálu Chrudimských novin o tom, že někteří občaně města kritizují zdejší Centrum sociálních služeb a pomoci za to, že už dávno dispozičně nesplňuje standardy vyspělých západních zemí, neboť se zde od tak velkých ubytovacích zařízení upouští. K tomu mi nezbývá než dodat, že je to pravda pravdoucí. Asi před deseti lety jsem se byl podívat na obdobná zařízení ve švédském Göteborgu a světe, div se, nečekala tam na mne žádná monstra, ale jednoduché bungalovy, lépe řečeno nízké dvojdomky obrácené však zády k sobě se samostatnými vchody, parkovacími stáními a malými zahrádkami, to proto, aby se obyvatelé co nejméně navzájem rušili a zároveň se mohli i na sklonku života co nejvíce zapojit do aktivního způsobu žití. A mezi těmito domky pak v případě potřeby pendloval zdravotnický personál, donáška jídla, apod.

Centrum sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici vyrostlo údajně po vzoru Holandska a Švýcarska v 90. letech minulého století za starostování Jiřího Nového (tehdy ještě ODS, později US-DEU, naposledy kandidoval za Svobodné) s odůvodněním, že nechce stařečky strkat někam za město, nýbrž že je hodlá co nejvíce integrovat do dění ve městě. To byl jistě bohulibý záměr, s kterým se nedá, než souhlasit, a to i přesto, že i tenkrát se našli kritici, kteří poukazovali na to, že jde v případě této budovy o masivní objekt, který se do úzké Soukenické ulice nehodí a navíc zastiňuje z určitých míst na bývalém Kateřinském předměstí výhled na překrásné chrudimské panorama. Každopádně mi to nedá, abych nepoukázal v této souvislosti na dispoziční řešení jiného zařízení, které vyrostlo s přispěním úřadů a někdy krátkozraké dotační politiky Evropské unie v areálu bývalého pivovaru v ulici Obce Ležáků, tedy v podstatě za městem, navíc v lokalitě, která je určena územním plánem města spíše pro průmyslové aktivity než pro klidné bydlení.

Nečekejte v této spojitosti ode mne nějakou kritiku podnikatele Milana Jirušky, který zde nechal vystavět zařízení pro seniory. Byla by totiž neobjektivní. Neprovinil se ničím jiným, než že využil pro areál, který vlastnil, všech dostupných možností a přišel s podnikatelským záměrem, k němuž dostal všechna nezbytná povolení a potřebné miliony pro realizaci. Zda později nějaké vyvedl pro vlastní potřebu, nechme, prosím, na jeho svědomí a policejním vyšetřování, v každém případě mu ale bylo umožněno postavit zde bez ohledu na poslední trendy obrovský komplex připomínající nemocniční zařízení z minulého století. Ve Švédsku by vám na to řekli, že takové prostředí seniory traumatizuje a demotivuje od toho, aby prožívali radostné stáří. Takřka nic totiž nenasvědčuje tomu, že tu mají skutečně vlastní domov, natož aby žili v sepětí s přírodou, kterou na stará kolena potřebují. Zároveň je nic nemotivuje k jakýmkoliv aktivitám kolem "svého domu" a tím se udržovat co nejdéle v kondici, a naopak jsou nuceni řídit se pokyny personálu a vnitřním řádem takového zařízení, což vede podle švédských odborníků postupně k apatii a rezignaci na život.

Bungalov pro kleinty slatiňanského Domova sociálních služeb roste v Presích.  Foto: Pavel Zeman

Nejde tedy o moje "moudra", nýbrž o postřeh, který mi přinesl můj profesní život. A ten mi přikazuje nenechávat si takové věci jen pro sebe. Natož, když se s těmito věcmi setkáváme běžně i v Chrudimi a nikdo se nad nimi ani na chvíli nepozastavuje. Myslím tím třeba místní politiky, kteří vyjíždějí nezřídka za takovými zkušenostmi za naše peníze do zahraničí, dále zdravotnické odborníky, kteří dávají podobě takových zařízení svoje "požehnání", stejně jako úředníky, kteří na základě prvních dvou ovlivňujících faktorů rozhodují o přidělení zpravidla velkých sum peněz. Jenže, jak se zdá, začíná se blýskat na lepší časy i v této oblasti a našem regionu. Dokladem je bungalov v místní části Presy na pomezí Chrudimi a Slatiňan, který začne v příštím roce sloužit handicapovaným lidem. Nejenže je bezprahový, což je v takových případech nezbytná nutnost, ale především splňuje ony poslední trendy, po nichž kritici volají. Disponuje totiž, zasazen do přírody a zároveň v blízkosti města, lépe řečeno dvou měst, dvěma samostatnými domácnostmi, které plní tutéž úlohu, o které výše hovořím.

Tj., připomíná člověku, ať už postiženému nebo starému, co nejvíce reálný život a nečiní jej závislým na uniformním prostředí zařízení, která víc než domov připomínají nemocnice nebo léčebny. Tam patří skutečně jen vážně nemocní a nemohoucí, pokud se o ně nedokáže postarat jejich vlastní rodina, nebo zůstali rodinou opuštěni či úplně sami. Čím dříve to odpovědní lidé pochopí a začnou realizovat v praxi, tím rychleji se začnou uzdravovat nejen přetížené rozpočty našeho státu i EU, ale především lidská duše, která v monstrózních a neosobních zařízeních neskutečně trpí.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele abcde
#2341 abcde 3. Prosinec 2014 - 9:31
Nesouhlasím. Neumím si představit integraci do společnosti z domku umístěného v poli za Presy. Toto vyhnanství by na mě nepůsobilo dobře. V hlavní budově Ústavu soc. služeb mají klienti veškerý servis a péči, vybavení včerně bazénu. Dostupnost do centra i do parku je dobrá. Podobně i v případě Soukenické ulice je pro seniory velkou výhodou umístění v centru.
Obrázek uživatele Trunda
#2342 Trunda 3. Prosinec 2014 - 11:45
Vážený pane Zahrádko, zajímal jste se někdy jak kvalitní péči poskytuje zařízení v "pivovaru". Naše nemohoucí babička je zde již 3. rok, tzn. byla zde i v době přechodného ubytování nad diskotékou a služby a péče, která je zde poskytována jsou na velmi vysoké úrovni a srovnatelná se špičkovou péčí v Chrudimském hospicu. Lepší zařízení s osobním a citlivým přístupem v Chrudimi a okolí dle mého názoru neexistuje. Možná byste se měl zajímat o jaké seniory vlastně "pivovar" pečuje. Ve většině případů to nejsou lidé, kteří by byli schopní pečovat o předzahrádku a žít, i kdyby v omezené míře, v samostatném bungalovu. Možná by bylo zajímavější se podívat na péči, kterou poskytují některá LDN a nefilozofovat tady nad něčím o čem jste možná někdy někde slyšel. Přijde mi to stejné, jako kdyby např. člověk, který byl na exkurzi v mlékárně, začal filozofovat nad kvalitou výroby sýrů, protože přeci jednou viděl, jak se to vyrábí.
Obrázek uživatele Roman Zahrádka
#2343 Roman Zahrádka 3. Prosinec 2014 - 15:14
Trunda: Vážený pane Zahrádko, zajímal jste se někdy jak kvalitní péči poskytuje zařízení v "pivovaru". Naše nemohoucí babička je zde již 3. rok, tzn. byla zde i v době přechodného ubytování nad diskotékou a služby a péče, která je zde poskytována jsou na velmi vysoké úrovni a srovnatelná se špičkovou péčí v Chrudimském hospicu. Lepší zařízení s osobním a citlivým přístupem v Chrudimi a okolí dle mého názoru neexistuje. Možná byste se měl zajímat o jaké seniory vlastně "pivovar" pečuje. Ve většině případů to nejsou lidé, kteří by byli schopní pečovat o předzahrádku a žít, i kdyby v omezené míře, v samostatném bungalovu. Možná by bylo zajímavější se podívat na péči, kterou poskytují některá LDN a nefilozofovat tady nad něčím o čem jste možná někdy někde slyšel. Přijde mi to stejné, jako kdyby např. člověk, který byl na exkurzi v mlékárně, začal filozofovat nad kvalitou výroby sýrů, protože přeci jednou viděl, jak se to vyrábí.
Vážený Trundo, ze srdce přeji zařízení "v pivovaru", aby si udrželo Vámi popisovanou špičkovou péči o klienty, které ubytovává, a Vaší babičce, aby se jí dostávalo i nadále náležité pozornosti a citlivého přístupu. A pokud jde o Vaši poznámku, že o této problematice jen filosofuji na základě jedné letmé návštěvy v "mlékárně", tak bych k tomu ještě rád dodal, že tomu tak není a že jsem se této problematice poměrně do hloubky věnoval a stále ještě věnuji. Proto mimo jiné i prostřednictvím některých odborníků vím, že je zmíněné zařízení, o kterém tu vedeme řeč, naddimenzované, tzn. že jeho kapacita nezohledňuje skutečné potřeby města ani Pardubického kraje a tudíž je jeho provoz v podobě, v jaké ho známe, zbytečně drahý a neefektivní a vyžaduje finanční dotace. Proto jsem jej mimo jiné přirovnal k zařízením, které známe z minulého století a kterých je v této zemi bohužel většina, což v důsledku vede k tomu, že se z českého zdravotnictví a sociální péče stává černá bezedná díra, která zatěžuje rozpočty a dělá z provozovatelů zároveň věčné žadatele s nataženou rukou a je jedno, zda jsou ze státní nebo soukromé sféry. Druhé hledisko, které jsem měl na mysli, a zřejmě jste ho nepostřehl, je, že český systém vychovává seniory k závislosti na druhých a tím otupuje jejich vitalitu, zatímco současné trendy ve vyspělejších zemích je vedou k co největší samostatnosti a tudíž i co nejdelší vitalitě. To dohromady tvoří dvojí efekt - systém je mnohem levnější a současně více prospívá kvalitnějšímu způsobu žití - tj. vede člověka i na sklonku života k jeho plnohodnotnému prožívání a nikoli jen k přežívání. Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Přeji Vám hezký den!
Obrázek uživatele Ivča
#2345 Ivča 3. Prosinec 2014 - 18:09
Myslela jsem si, že tyto dvojdomky (Presy,P튝ovy,Škrovád) jsou pro klienty ze slatiňanského kláštera a ne pro seniory.
Obrázek uživatele nenimijedno
#2346 nenimijedno 3. Prosinec 2014 - 21:31
Také nesouhlasím s popisem neosobních zařízení. Každá doba nese své trendy a zaručeně odborné postřehy odborníků :) Časem se dozvíme, že domky s předzahrádkou seniory a ostatní obyvatele stresuje a bude vše jinak. Dozvíme se, že jsou domy vystavěny na okrajích měst a že jsou nájemníci odtrženi od chodu města atd. Dům v Soukenické ulici se mi líbí. Stejně je nejdůležitější spokojenost obyvatel a klientů př. rodin. Ale s hodnocením služeb Milana Jirušky také máme (rodina) své osobní zkušenosti. Nepřehledné a prapodivné vyúčtování, které nám bylo několika odpovědnými zaměstnanci vysvětleno různě, frustrovaný personál,....
Obrázek uživatele hana
#2347 hana 3. Prosinec 2014 - 21:46
Centrum sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici je myslím jeden z nejlepších počínu města v sociální oblasti, měla jsem tam známou. Jsou to vlastně garsonky s balkónem, kde mají lidé soukromí, zároveň se mohou setkávat a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu mají zdravotní servis v domě, který není nijak personálně početný, nemůže být přemrštěně nákladný a klienti si ho min.částečně, néli úplně zaplatí. Co se týká domu, tak neznám povedenější přestavbu v centru Chrudimi.