Chrudimské noviny Neplatiči alimentů by se měli mít na pozoru - "lacino" by mohli přijít o řidičák

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Neplatiči alimentů by se měli mít na pozoru - "lacino" by mohli přijít o řidičák

Rozsáhlá novela zákona o soudních exekutorech a o exekuční činnosti zakotvuje i novou úpravu, která se od začátku příštího roku vztahuje na řidiče, respektive neplatiče alimentů na nezletilé děti. Těm, kteří se budou chtít vyhnout své povinnosti platit výživné, bude totiž možné od ledna 2013 postihnout exekucí ve formě pozastavení řidičského oprávnění. Takový příkaz bude exekutor oprávněn vydat pouze v případech, kdy v exekuci bude vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.


Dnem doručení takového příkazu bude povinnému současně pozastaveno řidičské oprávnění. Podle správního řádu bude moci o takovém institutu, jako o předběžném opatření, rozhodnout příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Po dobu platnosti takového rozhodnutí pak držitel řidičského oprávnění nebude smět, podle zákona o silničním provozu, řídit motorová vozidla. Do pěti pracovních dnů bude povinen svůj řidičák odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


Zmiňovaná forma exekuce by se ovšem neměla týkat profesionálních řidičů, ale ani těch, kteří věrohodně prokáží, že řidičák je pro ně nezbytný pro uspokojování základních životních potřeb nejen svých, ale i osob, ke kterým mají vyživovací povinnost.

Milan Kosina

Reklama