Chrudimské noviny Architekt a zastupitel Karel Thér: Palackého ulice je bezbřehá lokalita, kterou bychom měli proměnit v živý bulvár

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Architekt a zastupitel Karel Thér: Palackého ulice je bezbřehá lokalita, kterou bychom měli proměnit v živý bulvár

Chrudim - Se stavbou silničního obchvatu se může změnit i podoba centra města. Na tuto možnost upozorňuje bývalý městský architekt a zastupitel Karel Thér (Chrudimská volba). Proměnit se podle něj může například Masarykovo náměstí a navazující páteřní komunikace v Palackého ulici. Umožní to prý měnící se struktura dopravy, jež předpokládá vyloučení těžkých kamionů z těchto míst.

"Pokud jde o mě, tak tvrdím, že bychom mohli začít okamžitě. Obecně nám to ale umožní až dokončená první část silničního obchvatu, která přivede nákladní dopravu ke Kauflandu," říká Karel Thér.

Vhodný příklad najdeme ve Slatiňanech
Má především na mysli zřízení podélného parkování v Palackého ulici. "Jako dobrý příklad nám může posloužit stejně frekventovaná ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech, kde se parkuje po celé její délce. U nás však půjde nejspíš jen o dílčí kroky, jako třeba v případě funkčního podélného stání před domem Omega," pokračuje architekt.

Podle něj by město mělo jít v budoucnu cestou zúžení Palackého ulice a vytvoření zde podélných míst pro parkování. "Až odsud zmizí kamiony, bude tady průjezd osobních automobilů bezproblémový a navíc tu i zvýšíme parkovací kapacity," uvažuje zastupitel.

a 

Projekt nájemního bydlení a obchodu s parkovištěm
Radnice už dříve například připravila projekt přestavby vlastního objektu v sousedství hotelu Bohemia, kde v minulosti fungovala školka a poté školní družina. Tehdy se diskutovalo nad tím, že by bylo vhodné využít přízemní prostory pro obchod či služby s výlohou do Palackého ulice a právě tady vidí Thér další prostor pro možné parkování tohoto obchodu.

"Byl by to sice jen dílčí krok, ale mohl by se stát spouštěcím mechanismem pro ostatní a ulice by tak začala ožívat," míní Karel Thér.

Spousta proluk a hluchých míst
Z urbanistického hlediska je podle architekta největším problémem celkový ráz Palackého ulice. Má totiž spoustu nevyužitých proluk a místy tvoří doslova bezbřehou lokalitu. Lví podíl na tom má zejména zdejší panelová zástavba z dob reálného socialismu, včetně komerčních prostor na Borzně.

"Tento fakt nezbývá než ho brát jako realitu a pracovat s ním. Dohodl jsem se kvůli tomu už dříve s Ústavem urbanismu FA ČVÚT, jehož studenti si zdejší nejproblémovější místa nafotili a zpracovali ve své školní práci analýzu tohoto neutěšeného stavu. Studenty jsem tehdy nabádal, ať se snaží více o nadčasovost a vytipují místa, která by bylo možné zastavět," pokračuje Karel Thér.

a

Nikde nekončící Masarykovo náměstí
Takových míst se podle studentů nabízí v ulici víc než dost. Začít ale bude nutné už od Masarykova náměstí, kterému chybí ve směru od Bídy k hotelu Bohemia přirozené zakončení.

"Dalo by se to jednoznačně napravit novým domem na zelené ploše vedle obchodu U Bálků, který by vyrostl naproti objektu Wiesnerových. Obě budovy by pak proti sobě vytvořily jakési kleště, které by prostor symbolicky uzavřely, aby se dalo hovořit o náměstí," argumentuje z odborného hlediska architekt.

Jak dodává, další dům by mohl vyrůst do ústí Husovy ulice v návaznosti na čtyřpatrové paneláky, které tu teď stojí.

Před hotelem Bohemia chybí objekt
S další uvažovanou zástavbou se už pomalu blížíme k samotné Palackého ulici. Ve směru od Masarykova náměstí na rohu před hotelem Bohemia je ideální prostor pro další objekt.

Provozovatel hotelu Bohemia zde sice uvažuje o rozšířeném parkování, zastupitel tu však vidí spíše soliterní budovu výškově navazující na Masarykovo náměstí a přilehlou k chodníku u kruhové křižovatky.

Obdobně jako Thér smýšlí i studenti Ústavu urbanismu. "Tato budova by však neměla zakrývat hotel ve směru od Čáslavské ulice. Tomuto pohledu by měl hotel dál dominovat," upřesňuje architekt.

a

Fitcentrum zvažuje rozšíření haly a stavbu kryté pasáže
Studentské práce "vyzobaly" v Palackého ulici spoustu hluchých míst. Objekt chybí například mezi Domem dětí a mládeže a bytovým domem do ulice Přemysla Otakara. Plochy se dají rovněž zastavět před supermarketem Billa, naproti před Českou spořitelnou, Českou pojišťovnou a Fitcentrem Chrudim.

Průhled a volný příjezd by měl zůstat pouze před starou poliklinikou kvůli snazší přepravě pacientů. Právě o možnosti rozšíření Fitcentra směrem do ulice jednal už dříve Thér s jeho majitelem Pavlem Novákem.

"Rádi bychom v budoucnu tento prostor využili pro stavbu multifunkční haly a okolní průchozí kryté pasáže, kterou by lidé procházeli do lékárny, zdravotních potřeb a sousední polikliniky," vysvětluje záměry Pavel Novák.

Karel Thér to vítá. "Dá se zde stavět až na úroveň domu U Teznerů. Rozšířené Fitcentrum by mohlo totiž být dalším spouštěcím prvkem k postupnému zastavění Palackého ulice," je přesvědčen Karel Thér.

a

Nejvíce problematický prostor je před Borznou
Největší bezbřehost spatřují studie před Borznou, kde by na rohu křižovatky mohl vyrůst přiměřeně vysoký solitérní dům s podzemním parkováním. A za křižovatkou směrem k ulici Obce Ležáků rovněž až k Růžičkovým domům a naproti před panelákem, kterému se v Chrudimi říká "čínská zeď".

Tady by mohly stát dvou až třípodlažní domy s parkováním v přízemí. Rohový dům by se hodil i vedle paneláku naproti bývalé prodejně potravin, dnes motocyklů u Tramontáže.

a

Zbytečně moc nezastavěných ploch
"V malých prolukách se dají stavět funkční domy, které dokáží tuto lokalitu nesmírně oživit. Městskou zástavbu totiž tvoří intenzivní shluk domů a objektů, který působí na městského člověka mile, nikoliv stavby na polích a k nim nákladně přiváděné inženýrské sítě a komunikace.

Takhle je nutné v Chrudimi do budoucna přemýšlet. Vhodným příkladem může být plánovaná výstavba na Rozhledně, která vyvolala tolik diskuzí mezi občany. Pokud mohu radit, tak nejúžasnější školou pro architekty, co vše se dá zastavět, je německý Berlín, Vídeň a Graz v Rakousku nebo Holandsko všeobecně.

Stačí se tam zajet podívat a každému musí být hned jasné, kolik máme v Chrudimi zbytečně nevyužitých a prázdných ploch," nabádá zastupitel.

Mnohdy se podle něj stačí porozhlédnout na to, jak se v čase stavěla a vrstvila historická centra měst. Jak dodává, základní podmínkou nyní je, že novostavby musí už řešit parkování v rámci své stavby.

Parkoviště před Penny marketem umocňuje rozplizlost zástavby
Na Palackého ulici navazuje ulice Obce Ležáků. I tady se podle Théra otevírají možnosti zastavět četné volné plochy, například v sousedství základní umělecké školy nebo před Penny marketem, který svým parkovištěm přispěl k rozplizlosti městské zástavby.

"Samozřejmě, že ve všech případech jde zatím jen o studii a doporučení, která nejsou zavazující. Vše další bude na samotných investorech a městu," uzavírá Karel Thér.

red

Reklama