Chrudimské noviny Radka Melicherová: Nová ředitelka MŠ Svatopluka Čecha

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Radka Melicherová: Nová ředitelka MŠ Svatopluka Čecha

Chrudim - O změnách na ředitelském postu v oblíbené Mateřské školce v ulici Svatopluka Čecha Chrudimské noviny informovaly několikrát. Na místě ředitelky zde nyní najdete energickou Radku Melicherovou. Změny jsou tu přitom doslova hmatatelné na každém kroku. A nejde jen o vnitřní vybavení školky, která se zaměřuje i na péči o handicapované děti.

Paní ředitelko, co všechno se ve vaší mateřince za poslední roky změnilo?

Školka prošla za poslední tři roky obrovskými změnami ve všech oblastech – ve stravování, kdy jsme se velmi úspěšně zapojili do projektu Zdraví na talíři - začali jsme vařit jinými technologiemi a z jiných, zdravějších surovin, téměř jsme odbourali cukr v pokrmech, margaríny jsme nahradili používáním másla, do pitného režimu jsme zařadili pití čisté vody s citronem a bylinkové čaje a mošty, a odstranili jsme takzvané chemické barevné nápoje. Každý den také podáváme dětem v mísách už v časných ranních hodinách ovoce nebo zeleninu.

Ředitelka Melicherová se prý výzev nebojí.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Změnit stravovací návyky jistě není jen tak. Museli jste upravit i kuchyň? Kdo vám nejvíce přispěl pomocí a financemi?

Děkujeme především městu Chrudim, které nám přispělo částkou 150 tisíc korun na nákup konvektomatu. Je to většina ze 185 tisíc Kč, za něž byl pořízen. Konvektomat zachovává vysokou kvalitu potravin - vitamíny, minerály, stopové prvky a zároveň zachovává vysokou výtěžnost potravin - laicky řečeno nedochází například k úbytkům masa. Školní kuchyň byla rekonstruována a pořízeny byly také další nové přístroje, třeba smažící pánev v hodnotě šedesát tisíc korun.

Došlo i na stavební úpravy tříd?

Jistě, ve školce došlo rovněž k velkým stavebním změnám. Všechny třídy byly vybaveny zcela novým nábytkem i kryty radiátorů, truhláři vyrábí vše přímo na míru. Byla pořízena nová sborovna pro zaměstnance, šatny zaměstnanců a také nová kuchyň i výtah na převoz potravin. Do jedné třídy jsme nechali nainstalovat krásné dřevěné hrací patro, které umožňuje dětem hraní v centrech aktivit. Toto patro plánujeme pořídit také do další třídy. Ve školce jsme vybudovali tělocvičnu, která pravidelně slouží všem třídám při pobytu v ozdravném centru.

Zůstala zachována i péče o handicapované děti?

Ano, do mateřské školy stále přijímáme děti vyžadující speciálně pedagogické přístupy. Kapacita speciální třídy je už téměř naplněna i na další školní rok, což svědčí o velkém zájmu o naši třídu. Uvádím zde několik vět, které sepsala paní psycholožka PhDr. Ladislava Lažová, která v půli letošního února navštívila za účelem pozorování svého klienta speciální třídu a poté nám zaslala tento dopis: “Vážená paní ředitelko, v úterý jsem byla ve Vaší MŠ v Heřmánkové třídě kvůli jednomu svému klientovi. Dovolíte mi, abych Vám sdělila několik poznatků? 1/ Děti cvičily, tancovaly a měla jsem pocit přirozenosti, učitelky a asistentky nehrály žádné divadlo, když přišla na „inspekci“ psycholožka. 2/ Milé bylo ´holčičky jdou na záchod, kluci jim dají přednost´, většinou se naženou děti společně na záchodky a úctu k ženám je fajn vštěpovat už od malička. 3/ Kulturu stolování, servírování a čistotu nádobí jsem musela obdivovat, neb jsem zvýšeně vysazená na hygienu. 4/ Překvapila mě vzdělanost učitelek, jejich znalost vývojové psychologie, klobouk dolů. 5/ Učitelky spolupracují s rodiči, informují je o dětech a vzdělávají ve výchově, tam kde je potřeba. Bylo to pohlazení mé profesionální, mateřské i babičkovské dušičky. V posledních letech to byl top v mých návštěvách mateřských škol. Děkuji. PhDr. Ladislava Lažová.“ Tento dopis nás samozřejmě velmi potěšil a udělal nám radost.

Dnes je moderní učit děti cizí jazyky už ve školce. Plánujete něco podobného?

V naší škole dbáme na zvýšenou bezpečnost dětí, estetický vkus a harmonický vývoj dětí ve všech složkách osobnosti. Proto jsem se rozhodla, že od příštího školního roku začneme ve všech třídách s výukou anglického jazyka. Všichni zaměstnanci školy se od listopadu 2014 doposud účastní třídenních odborných stáží, seznámí se s metodikou Wattsenglish a začnou od letošního září ve svých třídách vyučovat formou hry a spontánních aktivit elementární angličtinu, kdy se děti velmi zábavnou a netradiční formou seznámí s cizím jazykem. Ten napomůže jejich rozvoji po stránce logopedické i emoční. S jazykovým vzděláváním v mateřské škole počítá Národní plán výuky cizích jazyků přijatý vládou České republiky v roce 2005. V rámci tohoto Národního plánu zpracoval o rok později na základě zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tým vedený Stevem Wattsem první metodické materiály pro učitele zaměřené na jazykové vzdělávání předškolních dětí.

O co se přesně v případě zmiňované metodiky „Wattsenglish“ jde?

Wattsenglish má skvěle zpracovanou metodiku pro učitele i děti, takže se můžeme pomocí hry zapojit do výuky světového jazyka naprosto neinvazivně a přirozeně. Vůbec nejdůležitějším úkolem předškolního pedagoga, míněno v oblasti jazykového vzdělávání, je vytvořit kladný vztah dítěte k jiné řeči a jejímu používání. Nejen podle evropských a národních vzdělávacích koncepcí, ale také podle převažujícího vědeckého názoru by se mělo jazykové vzdělávání zahájit - za podmínky správných metodických postupů - již v předškolním věku. Při seznamování dětí s jinou řečí správnými metodickými postupy dochází k využití obrovské výhody - přirozeného potenciálu předškolních dětí osvojovat si základy cizí řeči.

Bude to znamenat nějaké další investice do vybavení školy?

Jistě, do všech tříd bude pořízena elektronika za několik set tisíc korun, kterou chceme využívat ke krátkým intenzivním vstupům výuky anglického jazyka, ale i k výuce běžných českých integrovaných bloků společně s tradičními pomůckami, jako jsou knihy, encyklopedie, maňásci, či živá příroda. Zaměstnanci budou využívat propracovanou metodiku, která je v České republice odzkoušena už devět let a má skvělé výsledky u nás i v zahraničí.

Jak jsou na tento úkol připraveni zaměstnanci vaší školky?

Většina našich pedagogických zaměstnanců má buď maturitní zkoušku, státní závěrečnou zkoušku nebo absolutorium z angličtiny, někteří zaměstnanci dokonce dlouhodobě pobývali v zahraničí, takže můžeme s elementární angličtinou od září začít a postupně se v ní všichni zdokonalovat. Pedagogové, kteří s jazykem ještě takové zkušenosti nemají, budou přesně vedeni metodikou Wattsenglish, která je zpracovaná i pro učitele začátečníka, jenž se učí s dětmi. Zároveň by měli být celoročně ve třídě s kolegou, který jazyk dobře ovládá, takže se za pár měsíců dokáže i začátečník učitel do výuky zapojit. Naším cílem je spontánně zařazovat angličtinu do výuky denně například při ranních hrách, při cvičení, pobytu venku, při odpoledních hrách nebo na školní zahradě. Všechny třídy však musí dodržovat časovou dotaci slovní zásoby pro celý rok pomocí již výše zmíněné metodiky. Angličtina se postupně stane součástí běžné výuky dětí s cílem seznámit je s novým zvukem jazyka, s výslovností, s danou slovní zásobou a s možností zafixování si slovních spojení a mluvenou řečí. Správně prováděné jazykové vzdělávání předškolních dětí je však na integraci více vzdělávacích oblastí založeno, rozhodně se netýká pouze oblasti Dítě a psychika, respektive oblasti Jazyk a řeč.

Plánujete tedy bilingvální školku?

Je to přesně tak. Děti po třech letech pobytu v našem zařízení dokáží rozumět základnímu anglickému jazyku, dokáží se jednoduše vyjadřovat a některé děti budou umět mluvit ve větách plynule. Důležité je, že tyto cíle nemusí pouze souviset jen s komunikací. Mezi cíli může být například vytvoření povědomí o existenci jiné kultury, která prožívá svátky odlišně od nás. Dále třeba rozvoj radosti z objevování, rozvoj všech smyslů při zábavě s videopísničkou, rozvoj jemné motoriky při práci s materiály či rozvoj hrubé motoriky při aktivitách vyjádřených základními slovesy. Pokusíme se na děti mluvit plynule anglicky každý den, to, jak dítě cizí jazyk vstřebá, bude samozřejmě záležet na jeho schopnostech i na podpoře rodiny dítěte. Na stážích jsme viděli české děti, které plynule anglicky mluvily a angličtině jednoznačně rozuměly. Takže je pak možné hovořit o školce bilingvální.

Budou rodiče za výuku angličtiny něco platit?

Tato výuka bude pro všechny děti zdarma. Běžné měsíční školné v soukromých jazykových školách se pohybuje od devíti do šestnácti tisíc. Vzhledem k tomu, že se angličtina stane součástí školního vzdělávacího programu naší školy, bude potřeba, aby si rodiče zakoupili pouze výukový set pro své dítě v hodnotě šest set padesát korun za rok, který obsahuje DVD, CD a pracovní knihu a vše dostanou domů. Zapojení výuky cizího jazyka v mateřské škole také podporuje Česká školní inspekce. Zároveň i nadále nabízíme nadstandardní kroužek vedený pedagožkou, která pobývala 12 let v USA. Tento kroužek je hrazený a je to nadstavba pro pokročilou angličtinu - kroužek.

Nemusí mít rodiče strach, že češtinu nahradí angličtina?

Angličtina v žádném případě nenahradí český jazyk, bude to jen další obohacení dětí, otevření dalšího směru v poznávání světa a v možnosti seberozvíjení dítěte.

Pojďme ale k dalším, plánovaným rekonstrukcím školky, která v době, kdy jste ji přebírala, připomínala spíše skanzen uplynulých let. Co se chystáte změnit?

Letní prázdniny budou ve znamení dalších rekonstrukcí, na něž se nesmírně těšíme. Město Chrudim zainvestuje peníze do kompletní rekonstrukce naší plynové kotelny a zároveň pořídíme dětem tři zbrusu nové koupelny s podlahovým vytápěním, ledkovými páskami a s mnoha dalšími vychytávkami, které jistě potěší nejen děti.

V jakém termínu se u vás uskuteční přijímací řízení?

Mělo by se uskutečnit koncem dubna, konkrétně od 23. do 24. dubna 2015.

Můžete přiblížit akce, které máte v plánu do konce roku?

Chystáme spoustu běžných aktivit - karneval, Den matek a Den otců, vyřazování předškoláků, školní výlety, zpívání pro veřejnost, spolupráci s klubem Amálka Chrudim, což je zapojování znevýhodněných dětí do výuky v naší MŠ a spoustu dalších aktivit, které naleznete na našich stránkách www.klicekksrdci.com. Na závěr chci tedy ještě jednou poděkovat městu Chrudim a také našim významným sponzorům, kteří nám pomáhají v rekonstrukcích školy a v nákupu velmi drahých pomůcek, vybavení a zařízení.

Děkuji za rozhovor.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele kata
#3016 kata 30. Březen 2015 - 9:46
Doufejme, že to nedopadne, jako když paní ředitelka prohlašovala na Chrudimské desítce, že chce školku profilovat jako sportovní. Ve školce sice je možnost zúčastnit se plaveckého kurzu, ale paní ředitelka tuto možnost nechala jen předškolákům z odkladové třídy. Zatímco loni byla ve většině mateřských škol možnost navštěvovat fotbálek, v MŠ SV. Čecha byla jako v jediné tato možnost omezena na 1x za 14 dní. K výrazným změnám po nástupu paní ředitelky patří i velké omezení provozní doby školky a to hlavně o prázdninách, kdy je školka otevřena jen do 15.30, tj matky samoživitelky bez babiček jsou nuceny si vybírat po částech dovolenou. Personál je ze změn ve školce jistě nadšen, neboť polovina učitelek v průběhu školního roku nebo ke konci školního roku končí. Maturitu z AJ má ze současných pí. učitelek (většina z nich je nad 50 let) asi 4. Pro bilingvální školku je potřeba, aby učitelky měly vynikající výslovnost, je otázkou, zda paní ředitelka sežene 4 vynikající mluvčí, které zároveň budou zvládat a motivovat děti. Zajímavý je názor paní ředitelky na výuku AJ u dětí s logopedickou vadou, logopedové ji prý doporučují!!! Na rozdíl od většiny ostatních školek nemá školka program přípravy do školy pro předškoláky, děti udělají v průběhu roku pár pracovních listů a to je vše. Paní učitelky ze speciální třídy jsou jistě skvělé, ale v příštím školním roce prý již ve speciální třídě nebudou, takže......
Obrázek uživatele Jan Navrátil
#3017 Jan Navrátil 30. Březen 2015 - 17:16
V tom článku paní Melicharovou vychvalují do nebe. V novinách a na internetu jenom samou chválu na ni pějí, ale to už se nedá říci o běžných lidech.Paní ředitelku spousta lidí nemůže ani vystát.Kdo ji trochu zná tak ví své.
Obrázek uživatele Jokl
#3019 Jokl 31. Březen 2015 - 13:47
Poměrně nevkusná sebepropagace, redakce by si taky trochu mohla ty věci trochu ověřit.
Obrázek uživatele Jakub Valenta
#3020 Jakub Valenta 31. Březen 2015 - 15:10
Díky všem za reakce. Máte-li výtky, prosím o něco konkrétního - jako třeba hned první diskutérka. Děkuji
Obrázek uživatele Zdena
#3021 Zdena 31. Březen 2015 - 20:31
Znám mnoho maminek,které dávají nebo dávaly ratolesti do této školky.To že schůzka rodičů je povinná a paní ředitelku nezajímá, že jsou rodiče v práci. Neučast se netrpí.To ještě není tak hrozné.Je potřeba bezpečnostní zařízení do školky,rodiči připlať.Chcete dítko do spec. třídy,zaplať.V této školce jsem pracovala a jsem moc ráda, že jsem odešla včas.Nikdy tam nebyl nepořádek,každé dítko mělo svého asistenta,nikdo se nepřetvařoval.Výuka angličtiny byla také,i na fotbálek a plavání se děti dotaly. Budu moc ráda, když napíšete svoje názory.
Obrázek uživatele Pavel
#3022 Pavel 31. Březen 2015 - 22:35
Jan Navrátil: V tom článku paní Melicharovou vychvalují do nebe. V novinách a na internetu jenom samou chválu na ni pějí, ale to už se nedá říci o běžných lidech.Paní ředitelku spousta lidí nemůže ani vystát.Kdo ji trochu zná tak ví své.
Tak tak, kdo paní Radku Melicherovou zná, tak ví... Přetvářka, lež, neúcta.
Obrázek uživatele Jana Novotná
#3031 Jana Novotná 2. Duben 2015 - 19:03
Je pravda, že paní Melicharová leccos ve školce změnila. Interiér prokouknul, je vidět, že se do budovy investovalo. Otázkou je, jak je možné, že během tak krátké doby najednou do školy šlo spousta městských peněz. Bývalá ředitelka se takové přízně nedočkala. Kdo zná příběh Ivy Malinové, která se vzepřela starostovi Řezníčkovi, chápe a odpověď zná. A kdo zná roli současné ředitelky při odchodu té minulé, přemýšlí, jak daleko se vlastně se slušností dojde.
Obrázek uživatele Zdena
#3034 Zdena 3. Duben 2015 - 18:54
Jana Novotná: Je pravda, že paní Melicharová leccos ve školce změnila. Interiér prokouknul, je vidět, že se do budovy investovalo. Otázkou je, jak je možné, že během tak krátké doby najednou do školy šlo spousta městských peněz. Bývalá ředitelka se takové přízně nedočkala. Kdo zná příběh Ivy Malinové, která se vzepřela starostovi Řezníčkovi, chápe a odpověď zná. A kdo zná roli současné ředitelky při odchodu té minulé, přemýšlí, jak daleko se vlastně se slušností dojde.
A víte,co je njehorší. Mnozí věřili, že nová ředitelka půjde v duchu té staré. Že to bude to nej řešení.Kolik lidí se zpletlo a zklamalo:-(Slýchám, dala bych dítko ke Kinu,ale je tam.....atd.Také mnoho z nás věřilo, že se za paní Malinovou starosta Řezníček postaví a ne že ji potopí.Vše vzalo hrozný obrat:-(
Obrázek uživatele Aknelka
#3035 Aknelka 3. Duben 2015 - 23:43
Tohle vypadá jako článek na objednávku :/ Ano, školka prokoukla, ale dřív to prostředí bývalo mnohem víc přátelské. Zlaté staré časy :(
Obrázek uživatele KB
#3036 KB 4. Duben 2015 - 12:12
Nemohu bohužel srovnat, jak to bylo za paní Malinové a jak nyní, dcerka mi nastoupila do Heřmánků až při ředitelování paní Melicharové. Vím, že paní Malinová byla úžasná osůbka, která pro školku a děti dýchala, znám ji ještě od dob, kdy jsem k ní sama chodila jako dítě do školky a dodnes si mě pamatuje jménem. Už to svědčí o mnohém. Velice mě mrzí to, co jí bylo provedeno a jakým způsobem se k ní město a někteří lidé zachovali. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem moc ráda, že dcerka může do školky chodit, do běžné školky by totiž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nastoupit nemohla. Ve školce je spokojená, svědčí jí to tam a má veškerou péči, kterou potřebuje. Ano, připlácíme si na asistenta, ale zase neplatíme školkovné. Jediné, co mi trošku vadí, je platba za asistenta i v letní měsíce, kdy je školka zavřená. A co se týká povinných třídních schůzek - nebyla jsem ani na jediné a nikdo mi to nikdy nevytknul, dítě mi taky nevyřadili.
Obrázek uživatele jetozver
#3037 jetozver 4. Duben 2015 - 17:03
Chrudimska klasika ..... vsechno poflusat a kritizovat. Byvala reditelka sice nic neukradla, ale nedodrzovala kde co a v inventurach mela bordel jako prase. Je jasne ze za nove reditelky to je jine, ale je jen ofazka dvoh az tri let a budou tam novi lide a nove deti a ti budou jiz s novymi poradky srozumeni. Hlavne to chce klid.
Obrázek uživatele Aknelka
#3038 Aknelka 6. Duben 2015 - 18:13
jetozver: Chrudimska klasika ..... vsechno poflusat a kritizovat. Byvala reditelka sice nic neukradla, ale nedodrzovala kde co a v inventurach mela bordel jako prase. Je jasne ze za nove reditelky to je jine, ale je jen ofazka dvoh az tri let a budou tam novi lide a nove deti a ti budou jiz s novymi poradky srozumeni. Hlavne to chce klid.
Ano, ono je mnohem lepší být v klidu a hlavně si dávat pozor na hubu a nekritizovat, abyste se neocitl v "hledáčku" a nebylo na vás hleděno jako na problémovou osobu. Hlavně držet hubu a krok a nevyčnívat. Diskuze se nepřipouští. To už tady kdysi bylo, ne?
Obrázek uživatele jetozver
#3043 jetozver 7. Duben 2015 - 16:40
Aknelka: Ano, ono je mnohem lepší být v klidu a hlavně si dávat pozor na hubu a nekritizovat, abyste se neocitl v "hledáčku" a nebylo na vás hleděno jako na problémovou osobu. Hlavně držet hubu a krok a nevyčnívat. Diskuze se nepřipouští. To už tady kdysi bylo, ne?
Tak to ziram, jak siroce je mozne moje minule radky pochopit. Dekuji za rozbor ;-)))) .
Obrázek uživatele Zdena
#3047 Zdena 10. Duben 2015 - 21:18
Aknelka: Ano, ono je mnohem lepší být v klidu a hlavně si dávat pozor na hubu a nekritizovat, abyste se neocitl v "hledáčku" a nebylo na vás hleděno jako na problémovou osobu. Hlavně držet hubu a krok a nevyčnívat. Diskuze se nepřipouští. To už tady kdysi bylo, ne?
Naučte se pravopis a zjistěte si ci jak bylo!!!!! A bordel tam teda nebyl, nevím kde to kdo vzal!!!!!
Obrázek uživatele Zdena
#3048 Zdena 10. Duben 2015 - 21:17
jetozver: Chrudimska klasika ..... vsechno poflusat a kritizovat. Byvala reditelka sice nic neukradla, ale nedodrzovala kde co a v inventurach mela bordel jako prase. Je jasne ze za nove reditelky to je jine, ale je jen ofazka dvoh az tri let a budou tam novi lide a nove deti a ti budou jiz s novymi poradky srozumeni. Hlavne to chce klid.
Naučte se pravopis a pak někoho kritizujte!!!! Ověřte si fakta a pak pište :-(
Obrázek uživatele jetozver
#3049 jetozver 11. Duben 2015 - 7:17
Nesrovnalosti v inventurach a v ucetnictvi mi neprijdou moc v pohode. Jak rikam nic neukradla a pokud byla v pravu tak se mela soudit . No KRITIZOVAT asi hrubka nebude ........ ;-)))) hihihihihihi.
Obrázek uživatele jetozver
#3050 jetozver 11. Duben 2015 - 7:20
Zdena: Naučte se pravopis a pak někoho kritizujte!!!! Ověřte si fakta a pak pište :-(
Stejne jako slovo kritika se pise jak jsem napsal , tak to o reditelce a jejim opravnenem vyhazovu je take pravda. Nepopiram vsak, ze pro skolku a hlavne deti, ktere pely v Klicenkach dychala. Zdeni chce to fakt kliiiiidddddd .
Obrázek uživatele koala
#3051 koala 11. Duben 2015 - 10:33
To jetozver: Vy jste ty nesrovnalosti v inventurách a ucetnictví videl na vlastní oci? A pokud ano, prislo vam odpovídající za tech par blbosti, které ma v ucetnictvi každý z nas, znicit člověka?
Obrázek uživatele Pavel
#3052 Pavel 11. Duben 2015 - 12:15
Přijde mi odpovídající, že když chce někdo někoho odstřelit, že jsou nesrovnalosti dobré. Ale to zřejmě není tento příklad, povídá se, že je možné, že se tady asi kradlo ve velkém, máte někdo bližší info? Soudružka učitelka Melicherová bude mít jistě vše v papírovém pořádku, ale zda budou děti v pohodě? Spíše nikoliv, to u paní Malinové to bylo naopak.
Obrázek uživatele jetozver
#3053 jetozver 11. Duben 2015 - 14:30
koala: To jetozver: Vy jste ty nesrovnalosti v inventurách a ucetnictví videl na vlastní oci? A pokud ano, prislo vam odpovídající za tech par blbosti, které ma v ucetnictvi každý z nas, znicit člověka?
Neztratilo se tam nic. Nikdo nic neukradl. Pokud jste reditelkou skolky musite mit v poradku deti i papiry. Papiry nebyly ok a byly tam inventarizacni nesrovnalosti velmi hrubeho charakteru a neopravnene nakupy veci na ktere nebyly penize urcene, ale nekradlo se tam . ANO me prijde adekvatni odvolani reditelky. Bylo to drsne ale relevantni. Pokud se citila v pravu mela se soudit. Post reditekly neni jen o zpivani s detmi a o tom ze ji deti i rodice miluji, ale i o te druhe slozce a na tu nestacila a proto byla odvolana ci vyhozena nebo dala sama vypoved???? To fakt uz nevim.
Obrázek uživatele Jan Navrátil
#3066 Jan Navrátil 16. Duben 2015 - 18:07
Paní ředitelka má smůlu, že lidé nechápou její dobré úmysly.Stejně má smůlu také její sestra tenisová trenérka Mirka Melicherová http://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=7813&pid=7809&lang=cz#focus táké skončila v Chrudimi s nepochopením. Naskýtá se otázka jestli to není rodové?