Chrudimské noviny Zdeněk Brož a projekt ZŠ Dr. Malíka na lepší schopnosti žáků

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zdeněk Brož a projekt ZŠ Dr. Malíka na lepší schopnosti žáků

Chrudim - Základní škola Dr. Jana Malíka dokončuje v současnosti projekt, který je zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Co to však klíčové kompetence jsou? Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

„Klíčové kompetence se u žáků podle našeho názoru nedají rozvíjet klasickou výukou v tradiční škole vyučující většinou pouze frontálním způsobem výuky. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že sezením v lavici a zapisováním si do sešitu se děti nic z klíčových kompetencí nenaučí. Děti musejí mít možnost spolu komunikovat, diskutovat, něco prožít, něco si vyzkoušet, společně řešit i skutečné problémy,“ říká ředitel Základní školy Dr. Malíka Zdeněk Brož.

Zdeněk Brož na snímku vpravo je znám jako ředitel s nevšedními názory.  Foto: Chrudimské noviny

Osvojování klíčových kompetencí je přitom proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Nezastupitelnou roli zde hraje samozřejmě rodina. To vše si na „Malíkovi“ uvědomují a chtějí proto svým žákům pomoci stát se lepšími lidmi a snáze se tak orientovat v komplikujícím se světě kolem nás.

Vodácký kurs se těší všeobecné oblibě.  Foto: ZŠ Dr. Malíka

Jaký projekt si vaše škola tentokrát připravila?

„Připravili jsme proto projekt, který nese název Program rozvoje kompetencí zaměřený na systematický rozvoj zmiňovaných klíčových kompetencí všech žáků školy. Projekt byl podán v rámci výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zaměřen byl především na velmi intenzivní vzdělávání samotných učitelů školy. A to nejen jednotlivců, ale především celého pedagogického sboru,“ přibližuje složitou problematiku dotačních titulů ředitel Brož.

Netradiční systém výuky přináší své výsledky.  Foto: ZŠ Dr. Malíka

Museli se připravovat i sami učitelé?

„Učitelé prošli v průběhu dvou let systematickým vzděláváním zaměřeným na projektové a kooperativní vyučování, osobnostně sociální výchovu, efektivní komunikaci a vedení dětí při programech zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí. Na vzdělávací semináře navazoval mentoring ve vyučovacích hodinách a supervize při výukových seminářích a sportovních kurzech,“ vysvětluje ředitel oblíbené základní školy, proč museli samotní učitelé znovu zasednout do lavic a pochopit nové postupy, které jim mají umožnit vzdělávat své malé svěřence efektivněji.

Děti často chodí do přírody, což jim pomáhá utužit kolektiv a naučit se spolupráci.  Foto: ZŠ Dr. Malíka

Přiblížíte pro naše čtenáře podstatu nového výukového programu?

„V rámci projektu byl také připraven a podrobně popsán program, který umožňuje vést děti k rozvoji klíčových kompetencí. Ten přitom zahrnuje systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, jejichž cílem je u žáků od prvního do devátého ročníku lépe rozvíjet zmiňované klíčové kompetence. Je založen na aktivní práci skupiny i jednotlivce, obsahuje postupy vedoucí k upevňování vztahů, učí řešení zátěžových situací a přináší rozvoj schopnosti přijímat zodpovědná rozhodnutí. Žákům naší školy umožňuje i nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků a také činnosti vedoucí ke zvyšování sebedůvěry,“ popisuje Brož konkrétní výsledky. A je to právě sebedůvěra a jistá dospělost, jíž se absolventi „Malíka“ vyznačují.

Spolupráce, to je slovo, které se na Malíkovi skloňuje ve všech pádech.  Foto: ZŠ Dr. Malíka

Musí pedagog využívat nějakých speciálních materiálů a příruček?

„Jedním z výstupů projektu je devět metodický příruček, každá pro jeden ročník základní školy. V každé příručce jsou podrobně popsány programy pro daný ročník. Jde především o výukové semináře, sportovní kurzy a projektové dny včetně nejvhodnějších způsobů jejich provádění. Celkově se jedná o propracovaný systém, který výrazně zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Ovlivňuje pozitivně klima tříd i celé školy, přispívá ke změně motivace žáků a ke změnám vyučovacích metod. Tomu velmi napomáhá, že naprostá většina výukových seminářů a kurzů probíhá v přírodě,“ říká Zdeněk Brož. „Na základě dosavadního ověřování podle názoru učitelů, žáků i rodičů program výrazně přispívá k dobrým vztahům mezi žáky, pozitivně ovlivňuje jejich chování, zlepšuje klima třídního kolektivu a přispívá k rozvoji kompetencí žáků,“ shrnuje pozitiva ředitel školy.

Bez této příručky se zkrátka učitel na Malíkovi neobejde.  Foto: ZŠ DR. Malíka

Podílí se na akci Evropská unie?

„Metodické příručky byly vytvořeny v rámci projektu Program rozvoje kompetencí. Ten je přitom financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,“ doplňuje informace Zdeněk Brož a dává tak i návod ostatním školám, kde hledat inspiraci a podporu pro podobné projekty v budoucnosti.

Pane řediteli, proč se vlastně těmito akcemi zabýváte? Co to přináší žákům a učitelům vaší školy?

„Tyto akce významně ovlivňují klima ve třídě a to jednoznačně pozitivně. Navíc, žáci a učitelé se lépe poznají a pak se jim logicky i lépe spolupracuje. Přispívají k partnerským vztahům mezi žáky a učiteli, které jsou pro efektivní vyučování velmi důležité.“

Není jednotlivých akcí během školního roku až příliš?

„To si nemyslíme. Jde totiž o systém na sebe navazujících programů, z nichž každý je jinak zaměřen, a všechny přispívají k všestrannému rozvoji našich žáků. Navíc jsou programy utvářeny přesně podle potřeb dětí v jednotlivých ročnících.

Nebylo by ale lepší přizvat si k realizaci a zajištění programů odborníky z venčí?

„Určitě ne. Naši učitelé jsou jednak kvalifikovaní instruktoři i pro náročnější programy a samozřejmě jsou také při těchto akcích vzorem pro své žáky. Navíc, díky tomu, že využíváme pedagogy školy, jsou tyto akce finančně přístupné všem žákům. Učitelé si přitom aktivity jednotlivých programů sami nejdříve vyzkoušeli.“

  Je skutečně nutné, aby se programu účastnili všichni žáci jednotlivých tříd?

„Účast všech žáků je velmi důležitá. Společné sdílení zážitků totiž stmeluje kolektivy jednotlivých tříd a výrazně přispívá k jejich pozitivnímu klimatu. Žáci si vyzkouší aktivity, které mají smysl a prožijí situace, které jim umožní poznat a často i překonat sebe sama. Navíc si často vyzkoušejí i aktivity vhodné pro smysluplné trávení volného času“

Jaké jsou reakce rodičů?

„Rodiče oceňují, že jsou děti vedeny k aktivitám, které by s nimi samotnými většinou nejspíše nepoznaly. Protože je program opravdu různorodý, může si svoji chvilku slávy prožít skutečně každý, což je pro děti velmi důležité. Navíc, všechny tyto akce pomáhají minimalizovat rizikové chování u žáků naší školy.“

Děkujeme za rozhovor.

 

red

Reklama