Chrudimské noviny Tomáš Velendorf: Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tomáš Velendorf: Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě

Právě jsem si přečetl článek o Desateru problémů a jeho prioritách, včetně informace na samotných stránkách města. A člověk o tom všem musí opravdu hodně pochybovat, zda něco takového dává smysl a zda to opravdu není jen stavění nějaké Potěmkinovy vesničky.

O tom, že je někde špína a nepořádek, něco někde nefunguje tak, jak má, něco někde schází, či naopak přebývá, na to přece nepotřebuji nějaké nasvícené muzejní sály, desítky stolů a sáhodlouhé diskuze, které mnohdy ani nikam nevedou. Ostatně, zda nějaké Desatero dává smysl nebo ne, vypovídá totiž už jen a jen právě první bod Desatera. Tedy:

1. Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho etapy ve směru „Pardubice - Žďár nad Sázavou" přes Palackého ul. a ve směru „Pardubice - Vysoké Mýto" po obchvatu

Člověk nemusí být zrovna celoživotní dopravní expert a poslanec, typu Stanislava Humla, aby nepochopil tu věc, že nyní se musí maximálně využit přínos a potencionál otevření obchvatu (zatím tedy jen polovina obchvatu), když už tedy konečně (po kolika vlastně letech?), bude otevřen. Tedy musí jít nyní hlavně o to, aby se z Palackého třídy a ulice Obce Ležáků staly komunikace jen a pouze městského typu, bez zatížení silnic I. tříd a se všemi výhodami z toho plynoucími (zklidnění komunikace a jejího okolí, nová parkovací místa, více zeleně, nové zastávky MHD, jízdní pruhy pro cyklisty, atd.). A to se docílí jedině tím, že silnice I/17 bude nově přesměrovaná do trasy Čáslavská - Poděbradova - Dašická a silnice I/37 bude vedena nově jen po obchvatu a dále po městském okruhu okolo nemocnice k pivovaru. A ne, podle mého názoru, zase nějakým kočkopsem tak, jak je to uvedeno právě v Desateru.

Jako druhou věc a velkou nápomoc tomu, že doprava bude prozatímně vedena částečně i po městském okruhu, než bude vybudován celý obchvat I/37 až k obci Kunčí, bych viděl nutnost realizace i těchto dalších věci a kroků.

Předně musí být zajištěna včasná instalace nového a jasného dopravního značení. Tedy nových dopravních či tranzitních směrů. Jako odstrašující příklad může Chrudimi posloužit otevření nového úseku dálnice D3 z Tábora do Soběslavi v červnu 2013, kdy dotyčné obce nemají do dnešního dne (brzo to budou už dva roky) instalované řádné dopravní značení, tedy takové, aby řidiče navádělo jen na novou dálnici a nevedlo je pořád postaru skrz dotčené obce a města a o dálnici nebyla nikde skoro ani zmínka.  Další věcí, co se týče dopravy v Chrudimi, je nové vyhrazení jízdních pruhů pro autobusy hromadné dopravy (a zároveň pro sanitky, hasiče, policii, cyklisty, atd.). Zde by byly vhodné tyto úseky: např. cca 150 m úsek těsně před  křižovatkou u Guláška ve směru od nemocnice, nebo stejně dlouhý úsek před kruhovou křižovatkou u nákupní zóny, také ve směru od nemocnice, dále např. úsek před kruhovou křižovatkou na Bídě ve směru od sladovny.

Dále vzhledem k tomu, že silnice I/17 bude určitě trasována přes samotné město Chrudim daleko delší dobu než I/37, prosazoval bych i rekonstrukci povrchů vozovek, ale už s novou instalací, tzv. tichého asfaltu včetně výrazných barevných ploch před přechody pro chodce, a to tedy zvláště v ulicích Čáslavská, Poděbradova a Masarykovo náměstí. Spoustu dalších pozitivních kroků dokáže určitě popsat a přijít s nimi opravdový znalec na dopravu.

V závěru bych chtěl ještě podotknout, že jsem už na podzim některé tyto kroky konzultoval s panem místostarostou Trávníčkem, zodpovědným za dopravu, a ten se k nim vyjadřoval více než pozitivně. Takže je tu pořád reálná šance, že nově otevřený půl obchvat bude mít pokud možno maximální možné a pozitivní účinky na dopravu a na samotný život velké části Chrudimi. Zda tomu napomůže i řešení Desatera problémů, to je teď otázka. Možná na další kolo Desatera.

Tomáš Velendorf, čtenář Chrudimských novin

Reklama