Chrudimské noviny Ani po roce slibů se náhon na Střelnici nedočkal odbahnění, radnice teprve chystá dokumentaci k územnímu řízení

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ani po roce slibů se náhon na Střelnici nedočkal odbahnění, radnice teprve chystá dokumentaci k územnímu řízení

Chrudim - Stav náhonu lemujícího Park Střelnici je dlouhá léta předmětem diskuzí. Pravidelně se totiž mění v páchnoucí stoku a zdá se, jako by nikoho ze zúčastněných vlastně ani nezajímal. Starat by se o něj měla jak radnice, tak i Povodí Labe, v jehož správě se nachází.

Chrudimské noviny se této problematice několikrát obšírně věnovaly. Před rokem, takřka na den přesně sliboval neuvolněný místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD) vypracování projektu na odbahnění náhonu, který měl být hotov do podzimu 2014. Rok se s rokem sešel a totožnou argumentaci používá městský úředník znovu. Plní radnice své sliby, nebo jen balamutí občany stále stejnou pohádkou, zatímco se reálně neděje vůbec nic? „Zajímalo by mne, v čí správě je náhon na Střeleckém ostrově. V současné době je to smrdutá odpadní stoka se spoustou odpadků kontrastující s nově vybudovanou lávkou. Pokud náhon není v kompetenci města, neuvažuje město o tom, že by se stalo iniciátorem změny současného tristního stavu?“ ptá se Ondřej Dobruský.

Vedoucí Oddělení vodního hospodářství MěÚ Chrudim Pavel Koreček tak ze šuplíku vytahuje starou, ohranou písničku, která už v minulosti spolehlivě utišila všechny stěžovatele. „Po právní stránce se nejedná o náhon, ale o přirozený vodní tok, na kterém je stavbou pouze vzdouvací objekt u bývalého mlýna. Pozemek koryta vodního toku je v majetku státu, právo hospodařit na něm má Povodí Labe, státní podnik. S ohledem na skutečnost, že se jedná o přirozený drobný vodní tok, jsou povinnosti Povodí Labe jako správce vodního toku velmi omezené, a to jen na odstraňování překážek z koryta v podobě spadlých stromů a podobného. Odtěžba sedimentu není v přirozeném korytě vodního toku předmětem povinností správce toku. Město Chrudim se vzniklou nepříznivou situací zabývá a snaží se ji řešit. V současné době je zadáno zpracování dokumentace k územnímu řízení na úpravu vzdouvacích objektů a koryta, včetně odtěžení sedimentu. Po zpracování dokumentace se budeme snažit o získání dotací ze Státního fondu životního prostředí,“ říká Koreček. Kdy k tomu dojde, už ale úředník neuvádí.  

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Pavel
#3448 Pavel 16. Červenec 2015 - 0:56
Jak typické, nová lávka za miliony a kolem ní bordel. Kdy už se radnice probudí a něco dotáhne do konce?