Chrudimské noviny Informační bariéra mezi radnicí a občany roste. Prubířským kamenem se stává dům v Gorkého ulici

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Informační bariéra mezi radnicí a občany roste. Prubířským kamenem se stává dům v Gorkého ulici

Chrudim - Další nemilou zkušenost s otevřenou a komunikativní radnicí, respektive jejím úřednickým aparátem udělali obyvatelé Gorkého ulice. Poté, co byl medializován případ údajně nezkolaudovaného domu v této části města, tisková mluvčí Sylva Drašnarová se rozhodla dále nezveřejňovat podrobnosti, které by snad veřejnost zajímaly.

Neodbytný tazatel z Gorkého ulice se již druhým rokem snaží zjistit, jak se vyvíjí situace týkající se domu v Gorkého ulici, jenž podle jeho názoru neprošel kolaudací. Přesto v něm jeho majitel klidně bydlí. Několikrát se tedy dotazoval města oficiální cestou a pokaždé se dočkal buď kusých odpovědí, které se vůbec netýkaly podstaty věci, nebo odkazování na úředníky, kteří se případem údajně zabývají. Klíčová otázka však zní: „Prošel dům v Gorkého ulici kolaudací?“.

Kolem úvozu v Gorkého ulici se momentálně čile staví.  Foto: Chrudimské noviny

Tisková mluvčí Sylva Drašnarová má na starosti vnější vztahy. Z podstaty své práce má být tedy ochotnou a otevřenou úřednicí, jež vyjde občanům vstříc v rámci programového prohlášení současné vládnoucí koalice tvrdící budeme pokračovat v otevřené komunikaci s občany města s využitím všech dostupných informačních médií a technologií a budeme klást důraz na to, aby město, jím zřizované či zakládané organizace i městský úřad byly vstřícnými partnery občanů“. Drašnarová však nejen že selektuje zprávy určené místním médiím, ale naprosto ignoruje přímé dotazy od samotných občanů. Její plat přitom tvoří daňové odvody všech obyvatel České republiky, tedy i Chrudimě a v důsledku je proto zaměstnancem těch, kdo po ní požadují zodpovězení dotazů.

Proč se máme dotazovat a pak nedostaneme odpověď,“ ptá se v souvislosti s domem v Gorkého ulici zmiňovaný obyvatel. „Nějaké napište panu Bálkovi, on vám odpoví - nebo taky ne, není pro mne odpověď. Psal jsem dotaz na město proto, že odpověď zajímá, jak jsem zjistil, hodně lidí. Bohužel skoro každý, s kým jsem mluvil, si myslí, že tato dosud nezkolaudovaná stavba je tvrdě protekční. Už jen to, že stavební odbor něco tak šeredného a nehodícího se do této lokality dovolil postavit. A nyní zde již tři roky bydlí stavebník, který nemá zkolaudovaný dům, ale nemá ani pořádek okolo něj. My, starousedlíci, nemáme nic proti stavbám v naší lokalitě, ale mělo by vše probíhat tak, jako u předešlých stavebníků, kteří si zde dva domky za přísného dozoru stavebního odboru městského úřadu postavili. Proč to samé neplatí i v tomto případě? Hodně lidí v této lokalitě zajímá, kdy konečně stavební úřad začne úřadovat i v tomto případě,“ říká obyvatel Gorkého ulice, jenž se tak stává neoficiálním mluvčím lidí z této lokality. I oni přitom patří k voličům, kteří rozhodují o budoucnosti města.

Místní zde však trápí i parkování.  Foto: Chrudimské noviny

Reakce tiskové mluvčí Drašnarové pak představuje směs právnické hantýrky, v níž tazatele opět odkazuje na vedoucího Stavebního odboru MěÚ Chrudim Vladimíra Bálka. Tiskový mluvčí totiž na tyto přímé dotazy občanů údajně neodpovídá. Může je však nasměrovat k těm úředníkům, kteří mají patřičné téma v gesci. Tito úředníci by měli sestavit odpověď a občana informovat. „V případě stavebního úřadu, který i pro území města Chrudim zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, je vhodné se v konkrétních případech obracet přímo na vedoucího odboru.  Je třeba si uvědomit, že v případech probíhajícího správního řízení je nutno postupovat dle § 38 správního řádu. To znamená, že právo na nahlížení a informace ze správního spisu mají pouze účastníci řízení popřípadě další osoby, které prokážou právní zájem či jiný vážný důvod, a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem,“ uvádí tisková mluvčí.

„Je však možné obrátit se na Městský úřad Chrudim i s žádostí podanou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím s tím, že úřad tuto žádost posoudí a v případě, že shledá důvod, pro nějž je nutno poskytnutí informace odepřít, vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace. Proti tomuto rozhodnutí pak lze podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu,“ říká Drašnarová. Tazatel by však měl mít na paměti, že místní městský úřad si s tímto základním pilířem demokracie příliš hlavu neláme a informaci často neposkytne z důvodů, které jsou minimálně sporné, jindy přímo v rozporu s uvedeným zákonem.

Závěrem Sylva Drašnarová odkazuje nespokojeného tazatele na tajemníka MěÚ Chrudim Františka Chmelíka. Ten řeší i stížnosti na podřízené úředníky. V minulosti se však prakticky nestalo, že by byl neposlušný, nebo neochotný byrokrat výrazněji potrestán jen proto, že odmítal komunikovat s občany města. Někteří úředníci mají totiž zákaz komunikace s občany a médii přímo v popisu práce.  

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele cezar
#4762 cezar 12. Květen 2016 - 11:17
Tak se Chrudimáku konečně představ vlastním jménem.Asi nemáš nic jiného na práci, než rejpat.Já se Ti divím.Najdi si nějaký zájmový kroužek.Kolik vás asi je z Gorkého. Asi máš depku. C.
Obrázek uživatele Lajos
#4763 Lajos 12. Květen 2016 - 22:30
Pan novinář zřejmě nechápe rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností. Činnost stavebního úřadu je působností přenesenou (jedná se o výkon státní správy), jednotlivé úřední osoby jakož i správní orgán jako celek mají povinnost mlčenlivosti, správní řízení jsou ze zákona neveřejná. Takže buďto se pan novinář pokusí nahlédnout do spisu (§ 38 správního řádu) a bude vyprovozen usnesením o odepření nahlédnutí do spisu, neboť neprokázal právní zájem (zvědavost není právní zájem). Anebo může požádat o informaci v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dostane se mu informace anonymizovaná, takže se opět nic nedozví. Má-li pan novinář pocit, že MÚ Chrudim postupuje v rozporu se zákonem, tak nadřízenou instancí je zde Krajský úřad Pardubického kraje, podnět k dozoru nad výkonem přenesené působnosti může podat kdokoliv (i neúčastník správního řízení).
Obrázek uživatele hel
#4764 hel 16. Květen 2016 - 13:40
mně by zase docela zajímalo koho a proč trápí, že někdo bydlí ve své i když nezkoulaudované stavbě. pokud se jedná o mladé lidi, důvodem může být i to, že často musí prodat byt, aby mohli stavbu dokončit. taky jsme to tak museli před lety udělat - nebyla jiná možnost, ale teď vidím, jaké jsme měli štěstí, že kolem nás nikdo tenkrát neslídil. opravdu by mně zajímalo, proč zrovna toto někomu vadí.
Obrázek uživatele karel1
#4766 karel1 16. Květen 2016 - 17:07
Takových staveb je,jen tam nemají starostlivého udavače.