Chrudimské noviny Město odmítlo zveřejnit projektovou dokumentaci k rekonstrukci lokality pod nádražím, zakázal to prý autor

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město odmítlo zveřejnit projektovou dokumentaci k rekonstrukci lokality pod nádražím, zakázal to prý autor

Chrudim - Situace v lokalitě pod nádražím, konkrétně v ulicích Čs. armády a Přemysla Otakara, nenechává řadu místních obyvatel v klidu. Podle některých ohlasů na provedenou rekonstrukci zde došlo k redukci parkovacích míst a zeleně. Chrudimské noviny si proto vyžádaly od vedení města projektovou dokumentaci, aby mohly objektivně zhodnotit, zda jsou tyto kritické poznámky pravdivé.

Projektová dokumentace však nedorazila a podle všeho ani nedorazí. Město totiž opět odmítlo tuto informaci poskytnout a důvod je podobný jako v „kauze Trunečková“. I v tomto případě totiž autor projektové dokumentace odmítl její zveřejnění a městskému úředníkovi nezbylo nic jiného, než zadat právnímu oddělení k vypracování materiál, v němž se právě toto odmítnutí dostatečně zdůvodňuje. „Požadovaná informace je předmětem ochrany práv třetích osob ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon), a k jejímu poskytnutí není Městský úřad Chrudim oprávněn, neboť autor projektové dokumentace nedal souhlas k jejímu poskytnutí,“ uvádí v materiálu odeslaném do datové schránky Chrudimských novin tajemník MěÚ Chrudim František Chmelík.

Město se dne 3. června obrátilo na společnost DI projekt s.r.o. z Rosic, kterou zastupuje jednatel Miroslav Baťa, s žádostí o sdělení, zda udělí souhlas s poskytnutím kompletní projektové dokumentace. A již 5. června radnice obdržela zamítavé stanovisko. „Autor projektové dokumentace sděluje, že s poskytnutím díla, to je kompletní projektové dokumentace Rekonstrukce ulice Čs.armády a Přemysla Otakara, Chrudim třetí osobě dle žádosti podané dle zákona o svobodném přístupu k informacím, jakož i s jakýmkoli zveřejněním díla nebo využitím nad rámec zákonné licence limitované účelem smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, nesouhlasí,“ tvrdí společnost, která za projektovou dokumentací stojí a není se co divit. Nikdo nechce dobrovolně vyzradit případné konkurenci své výrobní a pracovní postupy. S vedením města je to ale jiné, protože místní samospráva hospodaří s veřejnými financemi, které pochází často z daní a poplatků. Občan má tedy plné právo vědět, za co jsou jeho peníze utráceny. 

Redakce Chrudimských novin nyní zvažuje, zda v tomto případě podnikne další kroky a celou věc předá k posouzení právnímu zástupci. 

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele hel
#3357 hel 30. Červen 2015 - 10:38
Každá projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení je uložena na Stavebním úřadě, kde je k dispozici k nahlédnutí, možno je si i dělat kopie - na místě.
Obrázek uživatele chrudimák
#3359 chrudimák 30. Červen 2015 - 17:55
Spíš jde o to, že se zřejmě autor stydí za to co tam předvedl a nedej bože, aby to někdo zhodnotil, že to šlo udělal lépe (více parkování a zeleně). Že si jen zjednodušil práci a za hodně peněz udělal málo muziky.......